onsdag 16 december 2015

Ambassadbesök

Nederländska ambassaden genom dess ambassadör Mdm Ines Coppoolse tog emot en grupp paneuropeer tisdagen den 15 december för en briefing om det kommande nederlänska ordförandeskapet i EU vårterminen 2016. 
Det är f.ö. tolfte gången som Nederländerna står för ordförandeskapet i EU, dock den första efter Lissabonavtalet.

Efter Nederländerna kommer Slovakien och sedan Malta och för att skapa kontinuitet har de tre länderna tillsammans dragit upp ett gemensamt program.
De ledande principerna är att fokusera på huvudpunkterna, dvs. migration och internationell säkerhet, skapa tillväxt och jobb och en union som står nära medborgarna. Klimatfrågorna efter parismötet blir viktiga liksom energipolitiken. 
Flexibilitet blir ett nyckelord.

Briefingen var mycket givande och särdeles trevlig. 

onsdag 25 november 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VII

Europeiska skatter i våra svenska muséer


Agneta Lundström tillhör vår svenska kulturelit. Hon har bland mycket annat varit chef för Livrustkammaren, Statens Sjöhistoriska muséer och Kungl. Husgerådskammaren på Stockholms slott. Hon har också varit redaktör för tidningen Svenska Muséer och är ordförande i Alf Henrikson-Sällskapet. Hon ska på årets sista lunchklubb tala om europeiska skatter i våra svenska muséer.


Datum: TORSDAGEN (obs) den 17 december kl. 12.15


Plats: ODD FELLOW HUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris:  Kronor 170 :-  för lunch och föredrag (gärna jämna pengar)

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostna eller medlemsavgift (gäller också för 2016)


Anmälan senast den 15 december kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 


Obligatorisk avanmälan senast den 16 december kl. 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen. 

lördag 14 november 2015

Paris fredagen den 13 november - en attack mot europeiska värderingar, mot det öppna, demokratiska samhället



IS flyttar kriget till Europa. Med händelserna i Paris förstår vi européer till slut vad som händer i Syrien, vad som hände i Beirut, vad som hände över Sinai-halvön.
Vi européer måste arbeta tillsammans för vår säkerhet men också för att skydda våra värderingar och våra öppna demokratiska samhällen.

tisdag 10 november 2015

Junkerkommissionen fyller ett år

Många paneuropéer deltog i ett seminarium på Europahuset, anordnat av Europaparlamentets informationskontor i Stockholm, måndagen den 9 november med rubriken Junkerkommissionen fyller ett år – håller den sina löften?

Den 1 november förra året inledde den nya EU-kommissionen, med ordförande Jean-Claude Juncker i spetsen, sin femåriga mandatperiod. Hur har det gått hittills och vad tror vi om framtiden? 
Journalister, forskare, och parlamentariker både från den svenska riksdagen och från Europaparlamentet kommenterade frågorna från sina olika utgångspunkter, ett för åhörarna mycket givande angreppssätt. Seminariet direktsändes och kan ses även i efterhand på SVT forum. Klicka här för att se seminariet på SVT Play.
I den avslutande panelen "Junckerkommissionen, riksdagen och regeringen" deltog Carl Schlyter (MP), ordförande i Riksdagens EU-nämnd, Ulrika Eriksson (M), sekreterare i EU-nämnden och Pernilla Baralt (S), statssekreterare på socialdepartementet.

onsdag 4 november 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VI

Den 4 november gästades Paneuropeiska föreningen av europaparlamentarikern Jytte Guteland.

Jytte Guteland talade entusiatiskt om EU:s roll för klimatpolitiken i världen och om den förestående klimatkonferensen i Paris. Hon uttryckte stor optimismen om att länderna denna gång skall komma fram till ett bindande avtal om åtaganden från alla inblandade länder.

Hon framhöll också särskilt frågan om den svenska regeringens krav på att åstadkomma en reglerning av användandet av hormoner i livsmedelsproduktionen, något som har stor betydelse för framtida generationer, bl.a. när det gäller reproduktion av kommande generationer.

Samtliga deltagare uttryckte stor entusiamen och engamang av miljöfrågorna inom EU.

torsdag 22 oktober 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VI

Klimattoppmötet i Paris


Lunchklubb med debattören, feministen och europaparlamentarikern  Jytee Guteland som kommer att upplysa oss om aktuella miljöfrågor med fokus på klimattoppmötet i Paris.

Jytte Guteland, som är utbildad nationalekonom, tillhör kretsen av debattörer i olika ämnen om Europa. Hon är medlem av Europaparlamentet sedan 2014, där hon är ledamot i bl.a. utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Hon deltar också bl.a. i utskottet för rättsliga frågor. 

Datum: ONSDAGEN den 4 november kl. 12.15

Plats: ODD FELLOW HUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 :- för lunch och föredrag (gärna jämna pengar)

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift (200 kr)

Anmälan senast den 2 november kl.10.00 till Pernilla Lindh (email lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 
Obligatorisk avanmälan senast den 3 november före kl. 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen.

Lunchklubben 2015 möte nr V

Den 21 oktober talade författare, Rysslandkännaren och journalisten Stig Fredrikson inför ett fullsatt auditorium i Paneuropaföreningen om vad som enligt honom "rör sig i huvudet på Putin".
Stig Fredrikson har en lång erfarenhet av Sovjetunionen och Ryssland och har under lång tid initierat följt händelseutvecklingen i Ryssland och observerat den ryske presidentens agerande såväl när det gäller det egna landet som i fråga om Ukraina och Syrien.

Stig Fredrikson berättade också om sina kontakter med den tidigare ryske oligarken Chodorkovskij om vilken han också skrivit en bok.

Anförandet var synnerligen intressant och berikande för oss alla som hade förmånen att vara närvarande.

tisdag 13 oktober 2015

Lunchklubben 2015 möte nr V

Vad som rör sig i huvudet på Putin


Lunchklubb med författaren, Rysslandkännaren och journalisten Stig Fredrikson som låter oss få veta vad som rör sig i huvudet på Putin.

Få svenskar har så lång erfarenhet av Sovjetunionen och Ryssland som Stig Fredrikson. Han har bl.a. varit utrikeskorrespondent i Moskva, utrikeschef på Aktuellt och ordförande för Publicistklubben. Stig Fredrikson har skrivit flera böcker om Ryssland ; den senaste betitlad « Oligarken mot presidenten – tvekampen mellan Chodorkovskij och Putin »

Datum: Onsdagen den 21 oktober kl. 12.15
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris: Kronor 170 :- för lunch och föredrag

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift

Anmälan senast den 19 oktober före kl 10.00 till Pernilla Lindh (email lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273).

Obligatorisk avanmälan senast den 20 oktober före kl 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen.

fredag 2 oktober 2015

Lunchklubben 2015 möte nr IV

Lunchklubben besöktes den 30 september av statssekreteraren i socialdepartementet Pernilla Baralt. Hon arbetar närmast under barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér med  frågor om bl.a. barnens rättigheter och om individ- och familjeomsorg.

Vid lunchklubben berättade hon initierat och upplysande om regeringens arbete med utsatta EU-medborgare. Arbetet gäller såväl direkta bilaterala förbindelser med nu i första hand Rumäniens regering om understöd för att få till stånd bättre förhållanden i det landet bl.a. när det gäller skola och bostäder som förnyade ansträngningar på EU-nivå.

Hennes anförande lämnade gott hopp om förbättrade förhållanden för de utsatta grupperna.

tisdag 29 september 2015

Luxemburgs ordförandeskap

Onsdag 23 september fick medlemmarna i Svenska Paneuropaföreningen tillfälle till en intressant djupdykning i aktuella EU-frågor under kunnig och givande ledning av Katarina Areskoug, tidigare statssekreterare hos Fredrik Reinfeldt och nu ambassadör och chef för Europeiska kommissionens Stockholmskontor.

Katarina berättade både om Luxemburgs prioriteter som ordförandeland och om de högaktuella frågorna om migrationskrisen och Greklands ekonomi.

Mötet följdes av en reception med vin och tilltugg.

måndag 21 september 2015

Peeter Luksep, frihetskämpe från Estland och mångårig Paneuropamedlem, har gått bort vid endast 60 års ålder. Gunnar Hökmark, skev i sin blogg om Peeter, est och svensk, som påminde oss om att det fanns ett Europa bakom järnridån, och som kämpade aktivt för att dessa länder skulle vinna frihet och demokrati, bl.a som svensk riksdagsledamot och som en av grundarna av Måndagsrörelsen www, svd.se/gunnar-hokmark-minns-peeter-luksep-1955-2015

torsdag 3 september 2015

Luxemburgs ordförandeskap

EU under Luxemburgska ordförandeskapet – flyktingkris, Greklandskris och andra utmaningar

Chefen för Europakommissionens representationskontor i Stockholm, Katarina Areskoug Mascarenhas, har haft vänligheten att inbjuda föreningen till Europahuset, där hon kommer att tala över rubricerat ämne.

Datum: onsdagen den 23 september kl 16.00 – 17.30 
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65.

Föreningen bjuder på förfriskningar.

Anmälan till besöket görs till Carin Berg epost: carin.berg@paneuropa.se senast den 21 september.
(OBS Svar på anmälningar kommer ej före 15 september.)

Lunchklubben 2015 möte nr IV

Regeringens arbete med utsatta EU-medborgare

Vår talare om ämnet kommer vara Pernilla Baralt som är känd för de flesta av oss genom sin verksamhet vid Europeiska kommissionens representation i Sverige, där hon också var tf chef. Hon har en lång erfarenhet av europafrågor både internationellt och nationellt. 


Datum: Onsdagen den 30 september kl. 12.00 (obs tiden).

Plats: Odd Fellow Huset. Västra Trädgårdsgatan 11.
Pris: Kronor 170 :- för lunch och föredrag (gärna jämna pengar).

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift


Anmälan skall ske senast den 25 september till Pernilla Lindh (email lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 


Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men fått förhinder senast den 29 september före kl 12.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen.

torsdag 4 juni 2015

Indiske presidentens tal i Uppsala‏


Föreningen var inbjuden och närvarade vid den indiske presidentens, H.E. Pranab Mukherjee, tal i Uppsala.  På bilden talar han om Tagore och Gandhi och varför de är relevanta för världsfred.

torsdag 28 maj 2015

Besök på Hallwylska muséet

En europeisk familj i Stockholm, greveparet Walter och Wilhelmina von Hallwyl

Konstnärinnan Signe von der Esch, barnbarnsbarn till greveparet, tar emot i Hallwylska muséet, där hon talar om sin släkt och visar egna tavlor.

Vi möts i Linnerummet strax innanför entréen mellan kl. 15.45 och 16.00. Därefter går vi gemensamt till matsalen för att lyssna till Signe von der Esch.

Någon förtäring har inte gått att ordna, men muséet har ett gårdskafé, där medlemmarna kan stärka sig med en kopp kaffe med tilltugg.

Datum: Onsdagen den 3 juni 2015, kl. 16.00.
Plats:  Hallwylska muséet, Hamngatan 4, Stockholm.
Pris: 100 kronor (helst jämna pengar). Den som visar medlemskap i Hallwylska muséets vänner eller i Livrustkammarens vänner erlägger endast 10 kronor.

Anmälan senast den 1 juni 2015 till Inger Wiik på i.wiik@comhem.se eller per telefon 0736-763504 (dock endast den 31 maj).

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men som fått förhinder.

Välkomna!

tisdag 12 maj 2015

Lunchklubben 2015 möte nr III

Europa från skilda horisonter

Mats Svegfors som väl knappast behöver en presentation, som den välkände offentliga person han är! Han har gjort en dubbel karriär, både som publicist och ämbetsman. Bäst känner vi kanske honom i publicistrollen som chefredaktör på Svenska Dagbladet under i stort sett hela 90-talet och senare som VD för Sveriges Radio mellan 2009 och 2012. Men han har också hunnit med en politisk karriär både som sakkunnig, statssekreterare och en 10-års period som landshövding i Västermanland. Vi ser fram emot att lyssna till en person med så varierade erfarenheter, som därmed kan betrakta Europa "från skilda horisonter".

Datum: Torsdagen den 21 maj kl. 12.30.

Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11.

Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag.

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.

Anmälan senast den 18 maj till Christina Skantze på mailadress christina@skantze.nu 

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

fredag 1 maj 2015

Europadagen firas den 8 augusti

                                       

EUROPADAGEN PÅ EUROPAHUSET!

Välkomna fredagen den 8 maj till ett heldagsprogram innehållande seminarier, debatter och analyser på Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, kl. 08-15 med anledning av Europadagen. Ingen föranmälan krävs. För detaljerat program, se www.europadagen.se



70 År AV FRED

                            
                               
70 ÅR AV FRED
För 70 år sedan avslutades andra världskriget. Den 7 maj firas fredsdagen på Kulturhuset med seminarier, film och samtal. Svenska Europarörelsen, Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Svenska Paneuropaföreningen och Svenska Kvinnors EuropaNätverk och bjuder in till samtal om krig och fred.
Personliga berättelser och iakttagelser före, under och efter andra världskriget ger påminnelser om de händelser som inte får falla i glömska. Kom och träffa Hédi Fried, överlevande från Auschwitz, Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna, Fredrik Önnevall, journalist som berättar om sin dokumentär ”Fosterlandet” och Linda Nordin, Svenska FN-förbundets generalsekreterare.
Under dagen delar vi också ut utmärkelsen Årets Europé 2015, som i år tilldelas Alexandra Pascalidou, journalist, författare och programledare, för att hon vidgat vårt perspektiv av Europa. Prisutdelare är Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för Mänskliga Rättigheter och Årets Europé 2011.

Svenska Europarörelsen och Utrikespolitiska föreningen lanserar samtidigt Café Europa som ett forum för diskussioner om Europa.

Plats: Kulturhuset, Ekoteket, våning 2. Årets Europé delas ut i Foajé 3 på våning 3.
Tid: torsdag 7 maj 13.00 – 17.15. Fri entré.

PROGRAM



13.00 – 13.45 Vägen till Förintelsen
Hédi Fried, författare och psykolog, överlevande från Auschwitz och Bergen Belsen samtalar med David Titelman, psykolog.



14.00 – 14.20 Årets Europé (Foajé 3)
Utmärkelsen Årets Europé 2015 tilldelas Alexandra Pascalidou. Thomas Hammarberg, Årets Europé 2011, delar ut priset. Efter prisutdelningsceremonin samtalar Thomas Hammarberg med Alexandra Pascalidou om Europa.



14.30 – 15.15 Kvinnor och krig
Samtal mellan Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna och Parisa Khosravi, ordförande Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, om kvinnors situation i väpnade konflikter från andra världskriget till dagens krig i Syrien. Hur påverkar kriget kvinnorna? Vad utsätts de för och hur kan de bidra till att skapa en varaktig fred?



15.30 – 16.15 Nationalstaten – hotet mot freden i Europa?
Drömmen om en stark och enhetlig nationalstat växer sig allt starkare i många länder, också i Sverige. Hur ser nationalstaten ut och vilka konsekvenser får den om den förverkligas? Parisa Khosravi samtalar med Fredrik Önnevall, journalist på SVT och programledare för den uppmärksammade dokumentärserien ”Fosterlandet”.



16.30 – 17.15 Från och med nu
Avslutande samtal med Linda Nordin, Svenska FN-förbundets generalsekreterare, som i dialog med publiken lyfter blicken från dagens konfliktfyllda vardag till en framtid där det finns hopp om en varaktig fred. Parisa Khosravi är samtalsledare.



Se hela Kulturhusets program för Fredsdagen på

måndag 27 april 2015

Frukostseminarium den 8 maj

                            

FRUKOSTSEMINARIUM 8 maj kl 8-8.45 Europadagen Europahuset Regeringsgatan 65

Kvinnors inflytande kan öka demokratin i EU

Camilla Wagner 1,6 miljonerklubben, ”Lobby för kvinnors hälsa”
Efraim Gomez, EU kansliet ”Sveriges profilfrågor i EU”
Jenny Sonesson ”Sexköp hör inte hemma i EU! ”
Gabriele Winai Ström ”Beslut som ökar kvinnors makt”
Moderator Jacob Schulze journalist

Viktiga frågor som lyfts i frukostseminariet Europadagen
a) Vilka beslut kan ge kvinnorna ökat inflytande i EU? Kan männen bidra till dett+
b) Kan jämställdhet minska det demokratiska underskott som plågar den Europeiska Unionen?

EU måste fatta beslut som gynnar inte bara kvinnor i Sverige, utan bidrar till ökad jämställdhet även i andra EU-länder.
Många kvinnor är fortfarande skeptiska till EU.
Sverige har skickat tre kvinnliga statsråd till uppdrag som EU Kommissionär i Bryssel.
Sveriges första Kommissionär Anita Gradin, som hade portföljen för rättsfrågor, Margot ansvarade sin första period som EU-kommissionär, för miljöfrågor 2000-2004 och sin andra period 2005-2009, för folklig förankring och demokratisering av EU. Margot var då även vice ordförande för Kommissionen. Cecilia Malmström hade 2010-2014 ansvar för rättsfrågor och migration.  Hon slutförde förbudslagar mot människohandel. Idag är hon ansvarig EU Kommissionär för handelsfrågorna.

Boken ”Kvinnornas EU” lanseras den 8 maj på Europadagen och markerar tjugo år av verksamhet i Svenska kvinnors europanätverk, SKEN. Föreningen har med frivilliga krafter drivit både att öka kunskapen hos kvinnor i Sverige om EU, och strategiskt drivit frågor för ökad jämställdhet och inflytande i EU-frågor som särskilt berör kvinnor.

ALLA VÄLKOMNA TILL FRUKOSTSEMINARIUM EUROPADAGEN!
Samarrangemang med Svenska Paneuropaföreningen och Svenska Europarörelsen

BOKSLÄPP för ”KVINNORNAS EU”, Gidlunds förlag
Kontaktadress redaktör gabriele.winai@gmail.com

söndag 26 april 2015

Fyra Samtal 2015


Årets Fyra samtal om Europa blev en stor succé med över 100 deltagare och många intressanta frågor från publiken samt ett trevligt mingel som avslutning

Bilden ovan är från det sista seminariet "Vägen framåt". Från vänster har vi Håkan Jonson som agerade moderator men är även ordförande för Svenska Paneuropaföreningen, här näst Gunilla Carlson tidigare statsråd och sedan har vi Katarina Areskog EU-kommissionens representant i Stockholm.

Svenska Paneuropaföreningen vill tacka alla som medverkade på årets Fyra samtal om Europa!

tisdag 21 april 2015

Årets Europé 2015

ALEXANDRA PASCALIDOU
ÅRETS EUROPÉ 2015

Alexandra Pascalidou, författare, programledare och journalist, har utsetts till Årets Europé 2015 för att hon har vidgat vårt perspektiv av Europa. Utmärkelsen överlämnas av Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism, på Kulturhuset den 7 maj.

Alexandra Pascalidou har med sin breda erfarenhet av flera europeiska kulturer alltid understrukit vikten av att alla människor har lika värde, oavsett var de är födda. Hennes motto är att ett mångkulturellt Europa är en tillgång, inte ett hot. 
Motiveringen till att Svenska Europarörelsen tilldelar Alexandra Pascalidou utmärkelsen Årets Europé 2015 lyder:
”Alexandra Pascalidou har med engagemang och berättarglädje vidgat vårt perspektiv av Europa. I sina böcker, krönikor och program har hon beskrivit Europa och europeisk vardag på ett sätt som berör många svenskar. Med sitt starka patos understryker Alexandra Pascalidou att ett Europa, där alla människor har lika värde, är en tillgång och något värt att kämpa för.”
”Det är en ära att bli utsedd till Årets Europé. En ännu större ära att utses just i år, just den dagen då freden vann och mörkret kapitulerade”, säger Alexandra Pascalidou.

Utmärkelsen Årets Europé 2015 delas ut den 7 maj 2015 klockan 15.00  i Foajé 3 på Kulturhuset. Ceremonin ingår i Fredsdagen, http://kulturhusetstadsteatern.se/Besok-oss/Evenemang/Fredsdagen/, som uppmärksammas på Kulturhuset hela eftermiddagen.

BAKGRUND
Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet."
Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som i år bestått av Ewa Hedlund, ordförande Svenska Europarörelsen, Annika Levin, kulturkonsult, Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen, Ingmarie Froman, journalist, Kristina Alvendal, Senior Advisor Fastighetsutveckling, Anders Selnes, Årets Europé 2014 och chefredaktör för Europaportalen, Siw Warstedt, styrelseledamot i SKEN, Svenska Kvinnors Europanätverk, Åke Zettermark, tidigare internationell sekreterare SACO och Victor Zetterman, förbundsordförande Unga Européer.

Tidigare pristagare
2014 Anders Selnes
2013 Marika Markovits
2012 inget pris delades ut
2011 Thomas Hammarberg
2010 Margot Wallström
2009 Lütfi Özkök
2008 Elmire af Geijerstam
2007 Anita Gradin
2006 Jasenko Selimovic
2005 Christina Wahrolin
2004 Anna Lindh
2003 inget pris delades ut
2002 Fem i tolv-rörelsen
2001 inget pris delades ut
2000 Lukas Moodysson och Peter Birro
1999 Hédi Fried
1998 Theodor Kallifatides
1997 Carl Bildt
1996 Ulf Lundell och Leif Jansson
1995 Marit Paulsen

torsdag 2 april 2015

Fyra samtal 2015 - Europa och sammanhållningen

Måndagen den 20 april 2015, kl. 12.30 – 16.30
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med Europeiska Kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Seminariet är kostnadsfritt. 
Anmälan senast 15 april till: e-post carin.berg@paneuropa.se

Europa efter andra världskriget brukar lyftas fram som ett framgångsexempel för integration av länder, av folk, av ekonomier, av kulturer och av politiska system. Europarådet, Kol- och stålunionen, EG, EU och den stora utvidgningen till Central- och Östeuropa har steg för steg skapat samarbeten och bidragit till fred. Från 1950 till 2015 räknar vi 65 år av obruten fred bland de länder som drivit fram denna utveckling. På alltfler områden har länderna valt att söka gemensamma lösningar och vägar framåt.

Är det slut på denna anda av europeiskt enande nu? Var det bara en utopi? Eller är de splittringstendenser vi ser en tillfällig effekt av ekonomisk kris samt ökad spänning österut och söderut i Europas grannområden? Årets stora seminarium på temat "Fyra samtal om Europa" tar sig an dessa splittringstendenser.

I det första delseminariet tar vi upp splittringen mellan länder. Tyskland och Grekland kan stå för ytterligheter i den ekonomiska krisen, och även om politikerna håller god ton så finns det i underströmmarna i samhällsdebatten gamla nidbilder som kommer fram. Vad som nyss var europeiska bröder och systrar blir plötsligt på nytt "den andre". En europeisk identitet är inte självklar. ”Enhet i mångfalden”, är EU:s motto – en styrka men också en utmaning.

Delseminarium två handlar om splittring inom länder. Här finns många skiljelinjer. Det finns separatistströmningar inom länder, med exempel som Skottland och Katalonien, splittring i folkopinionens stöd för EU-samarbetet eller delar av det, samt konflikter relaterade till sociala klyftor och synen på marknaden kontra löntagarnas rättigheter.

Det tredje delseminariet tar upp extremism, populism och ytterkantspartier. Dessa rörelser samspelar med splittringstendenserna – men är de i första hand orsaken, eller är de en verkan? Både i valet till Europaparlamentet och i medlemsländernas nationella parlament har dessa grupper rönt oroande framgångar.

Vi avslutar i sista panelen med en blick mot framtiden. Hur ska vi tolka splittringstendenserna? Blir det en permanent förändring, eller ett "hack i kurvan"? Här ska vi leta lösningar och inte lista problem.

Seminariet kommer att sändas i Sveriges Television, SVT Forum. Vi ser fram emot en tankeväckande och inspirerande diskussion där det kommer att finnas möjligheter för publiken att delta!

Varmt välkomna!

PROGRAM - Fyra samtal 2015

Europa och sammanhållningen

Moderator: Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen

12.00-12.30 Lunch

12.30-13.15 Splittring mellan länder
- Språk och kultur: är den europeiska mångfalden en utmaning eller en möjlighet? 
Fanny Forsberg Lundell, docent i romanska språk, Stockholms universitet 
- Från enande till splittring – slutet på en utopi? 
Christian Catomeris, journalist SVT, europakorrespondent 2010-2014 
- Europeisk sammanhållning – ett europaparlamentsperspektiv 
Peter Eriksson, europaparlamentariker (MP)

13.30-14.15 Splittring inom länder
- Skottland, självständighet och EU-skepsis – paradoxer och framtidsvisioner 
Anders Widfeldt, statsvetare, universitetet i Aberdeen 
- JA/NEJ till EU – en långlivad uppdelning i opinionen 
Lars Göran Johansson, vice VD, Svenskt Näringsliv 
- Ekonomiska klyftor och fackets syn på frågor om arbetstagares rättigheter 
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO

14.15-14.45 Kaffepaus

14.45-15.30 Populism och extremism
- Avsaknad av en aktiv EU-debatt – en grogrund för populism? 
Maria Strömvik, statsvetare, Lunds universitet 
- Ytterkantspartiernas framgångar i Europaparlamentet 
Göran Färm, fd. europaparlamentariker (S), senior adviser 
- Extremism och extremistpartier 
Erik Brattberg, programansvarig, tankesmedjan Frivärld

15.45-16.30 Vägen framåt
- Var söka lösningarna för att värna samarbetet och de europeiska värderingarna? 
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionens representation i Sverige 
Gunilla Carlsson, fd statsråd (M) 
Cecilia Wikström, europaparlamentariker (FP) 
Mats Åberg, fd ambassadör, bl.a. vid Europarådet

16.30 Mingel med förfriskningar

FYRA SAMTAL 2015 är organiserat av
Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige

söndag 22 mars 2015

Ambassadbesök

Tjeckiens ambassadör Jana Hynková tar emot på Tjeckiska ambassaden, Villagatan 21, tisdagen den 31 mars kl. 17.00.

Ambassadören informerar om dagens Tjeckien och om hur landet ser på samarbetet inom EU.

Detta event är öppet endast för medlemmar.

Anmälan till besöket görs till Carin Berg på carin.berg@paneuropa.se eller mobil 0723-63 67 92 senast den 26 mars

onsdag 11 mars 2015

Lunchsamtal - Den militanta islamismens utbredning

Den militanta islamismen breder ut sig i världen. Nigeria, Mali, Libyen, Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan och Pakistan är några av länderna som drabbats av jihadisternas framfart. Den senaste tidens terrordåd i Paris och Köpenhamn är en smärtsam påminnelse om hur extremismen också får konsekvenser i vår direkta närhet.

Hur utbredd är den militanta islamismen? Finns den någon koppling mellan terrororganisationer som Boko Haram, Al-Shabab och IS? Och ser vi något slut på jihadismens utbredning eller kommer fenomenet att fortsätta växa?

Välkomna till ett lunchsamtal hos Frivärld den 24 mars. För mer information och anmälan klicka här.

tisdag 10 mars 2015

Frukostseminarium om EU-kommissionens syn på utmaningarna för den svenska ekonomin

EU-kommissionens analytiska rapport om Sveriges ekonomi presenterades den 26 februari. Rapporten är en del av Kommissionens övervakning av den ekonomiska politiken i medlemsländerna inom ramen för den Europeiska planeringsterminen. Utöver en genomgång och analys av det ekonomiska läget och politiken innefattar analysrapporten även Kommissionens s.k. fördjupade granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, i Sveriges fall hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt. Kommissionens förslag till policyrekommendationer till Sverige kommer att offentliggöras i mitten av maj.

Detta frukostseminarium hålls på Europahuset den 26 mars. För mer information och anmälan klicka här

lördag 7 mars 2015

Lunchklubben

Ett nytt Europaparlament 

Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt, som har påbörjat sin andra period i Europaparlamentet, berättar om arbetet i parlamentet, prioriteringar och utsikter för denna fem-årsperiod.

Datum: Fredagen 27 mars kl. 12.30.
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11.
Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag.

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.

Anmälan senast den 25 mars till Inger Wiik, i.wiik@comhem.se
mobil 0736-76 35 04 (ej SMS)

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

fredag 6 mars 2015

Kommande events

Fredagen den 27 mars talar Anna Maria Corazza Bildt vid lunchklubbens möte på Odd Fellow, V.Trädgårdsgatan 11, kl 12.30.

Tisdagen den 31 mars ​ kl 17.00 ​besöker föreningen Tjeckiska ambassaden, Villagatan 21, där ambassadör Jana Hynková informerar om dagens Tjeckien och om hur landet ser på samarbetet inom EU.

Måndagen den 20 april kl 11.00 har föreningen årsmöte i Europahuset.

Måndagen den 20 april kl. 12.30 (alltså samma dag efter lunch) börjar vi vårt årliga eftermiddagsseminarium i serien Fyra Samtal om Europa. Detta år ska vi diskutera de oroande tendenser vi ser till splittring i Europa, både mellan och inom Europas länder. Seminariet äger även det ​rum i Europahuset, pågår till 16.30 och avslutas med mingel. 

torsdag 5 februari 2015

Nu är det dags att nominera Årets Europé 2015!

Alla är välkomna att komma med förslag!


Skicka namn och motivering till aretseurope2015@gmail.com senast den 28 februari.
Kandidaten ska ”ha en fast anknytning till Sverige och ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”

Vem som får priset avgörs  av en jury som år 2015 består av Anders Selnes, Årets Europé 2014 och och chefredaktör för Europaportalen, Annika Levin, kulturkonsult, Ewa Hedlund, ordförande Svenska Europarörelsen, Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen, Ingmarie Froman, journalist, Kristina Alvendal, vd Airport City, Siw Warstedt, styrelseledamot i SKEN, Svenska Kvinnors Europanätverk, Victor Zetterman, ordförande i Unga Européer och Åke Zettermark, tidigare internationell sekreterare SACO.

Utmärkelsen Årets Europé ​kommer att delas ut den 7 maj på Kulturhuset, som hela dagen firar "Fredsdagen", och där vi Europaföreningar kommer att ha pågående events hela eftermiddagen i "Café Europa" (som under dagen kommer att finnas på Kulturhuset) och därmed också uppmärksamma Europadagen, som infaller den 9 maj. 

Årets Europé 1995 - 2014
2014 Anders Selnes
2013 Marika Markovits
2012 inget pris delades ut
2011 Tommas Hammarberg
2010 Margot Wallström
2009 Lütfi Özkök
2008 Elmire af Geijerstam
2007 Anita Gradin
2006 Jasenko Selimovic
2005 Christina Wahrolin
2004 Anna Lindh
2003 inget pris delades ut
2002 Fem i tolv-rörelsen
2001 inget pris delades ut
2000 Lukas Moodysson och Peter Birro
1999 Hédi Fried
1998 Theodor Kallifatides
1997 Carl Bildt
1996 Ulf Lundell och Leif Jansson
1995 Marit Paulsen

tisdag 3 februari 2015

Fördjupande (Ny)valsseminarium

Supervalåret 2014 avslutades med den så kallade ”decemberöverenskommelsen” (DÖ). Vad innebär DÖ egentligen och vad tycker folket? Vilka är konsekvenserna för det politiska systemet och partierna?
Samtidigt står Sverige inför en rad nödvändiga politiska reformer som DÖ inte inkluderar – hur kommer dessa att formuleras och vilket folkligt stöd finns? Hur ser de politiska förutsättningarna ut – vad vill partierna och vad vågar de?

Den oberoende tankesmedjan Gobal Utmaning bjuder in till ett seminarie om dessa frågor. För mer information och anmälan klicka här

Seminarium om EU-kommissionens investeringsplan

Torsdag den 12 februari bjuder våra vänner på Europahuset till ett seminarie om EU-kommissionens investeringsplan för Europa.

För mer information och anmälan klicka här

torsdag 22 januari 2015

Paneuropaunionen

Internationella Paneuropaunionens styrelse 2015. I mitten står ordförande Alain Terrenoire, längst till höger Karl von Habsburg och Rainhard Kloucek från Paneuropa Österrike och fyra från vänster är Laris Gaiser från Slovenien. Dessa tre paneuropéer har Paneuropa Sverige ett särskilt nära samarbete med.

Paneuropaunionen

Walburga Habsburg Douglas avgår efter 35 år i presidiet för Paneuropaunionen vid generalförsamlingens möte i Strasbourg. Den svenska Paneuropaföreningen tackar henne för hennes insatser och gläder sig åt hennes fortsatta arbete som viceordförande för den svenska föreningen.

tisdag 20 januari 2015

Lunchklubben

2014 års sista lunchklubb ägde rum den 28 november. Som en tidig julklapp till medlemmarna hade engagerats inte mindre än två initierade och vältaliga gäster; den tidigare biståndsministern och europaparlamentarikern m.m. Gunilla Carlsson samt chefen för Bernadottebiblioteket Göran Alm.

Av Gunilla Carlsson fick vi veta en hel del om hur hon ser på europapolitiken av i dag och hon delade också välvilligt med sig av sina erfarenheter från europaparlamentet.

Göran Alms kunskaper om böcker, konst och om Sveriges kungahus är vida kända. Hans ämne för dagen rörde de kungliga slotten ; särskilt slottet i Oslo (dåvarande Kristiania) som började uppföras på initiativ av den norsk-svenske kungen Karl XIV Johan. Kungen, som i Kristiania ville skapa ett alldeles speciellt slott utan förebilder från Sverige, anlitade en dansk arkitekt, Hans Linstow, för uppgiften.