onsdag 4 november 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VI

Den 4 november gästades Paneuropeiska föreningen av europaparlamentarikern Jytte Guteland.

Jytte Guteland talade entusiatiskt om EU:s roll för klimatpolitiken i världen och om den förestående klimatkonferensen i Paris. Hon uttryckte stor optimismen om att länderna denna gång skall komma fram till ett bindande avtal om åtaganden från alla inblandade länder.

Hon framhöll också särskilt frågan om den svenska regeringens krav på att åstadkomma en reglerning av användandet av hormoner i livsmedelsproduktionen, något som har stor betydelse för framtida generationer, bl.a. när det gäller reproduktion av kommande generationer.

Samtliga deltagare uttryckte stor entusiamen och engamang av miljöfrågorna inom EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar