Vision & verksamhet

Föreningens vision

Svenska Paneuropaföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning, som verkar för att fördjupa svenskarnas förbindelser med andra europeiska folk. Föreningen verkar för kulturell tolerans och respekt för minoriteters rättigheter samt för de olika europeiska regionernas särprägel.

"Paneuropa" betyder "hela Europa". Svenska Paneuropaföreningen är en del av den internationella paneuroparörelsen, som grundades 1922 i efterdyningarna av det första världskriget med målet att ena Europa för att undvika ett nytt förödande krig. Med de totalitära rörelsernas maktövertagande i flera europeiska länder på trettio-talet gick detta om intet, men omedelbart efter andra världskriget återuppstod rörelsen och finns nu i nästan alla europeiska länder. Svenska Paneuropaföreningen arbetar för att främja den paneuropeiska grundtanken genom ökat europeiskt utbyte och anordnar seminarier, konferenser och studiebesök, t. ex hos de europeiska ambassaderna i Sverige.

Vår önskan är att Sverige skall bli ett europeiskt föregångsland och en aktiv kraft för ett enat Europa. För att leva upp till denna intention vill vi släppa in fler röster, bredda debatten och tala om Europafrågor med fokus på europeisk vardag och europeisk identitet. Den centrala frågan är: vad innebär det att vara europé idag och vad Europa är i vår vardag? Genom att fokusera på den vanlige européen, sedd ur olika perspektiv, vill vi presentera något nytt och engagerande som kan röra om och skapa nya idéer och diskussioner. Det handlar inte om hur vi skall engagera människor i EU, utan hur de engagerar sig i varandra, och hur vi kan främja europeiskt utbyte över gränserna.


Programverksamhet

Svenska Paneuropaföreningen driver olika aktiviteter. Valet av dessa styrs av medlemmarnas önskemål, men är naturligtvis begränsade av de ekonomiska resurser som står till buds. Tack vare medlemmarnas egna kontaktnät har det ofta varit möjligt att anordna högkvalitativa sammankomster med mycket framstående och väl insatta talare.

I verksamhetsberättelserna för respektive år kan man se vilka aktiviteter som bedrivits inom de olika områdena. I blogg-arkivet finner du uppgifter om tidigare programverksamhet.

Vi samarbetar också med andra Europaföreningar, t.ex. för att anordna seminarier och för att utse Årets Europé.


Seminarier

Programserien ”Fyra samtal om Europa" har varit mycket uppskattad av deltagarna genom att de medverkande alltid har varit mycket kvalificerade och kunniga inom sitt ämnesområde. Statsråd, statssekreterare och generaldirektör såväl som professorer och andra Europaförskare och välkända journalister har engagerats som talare.  

Den 11 november,  stilleståndsdagen i första världskriget 1918 högtidlighålls av de många länder i Europa. Föreningen gör detta i samverkan med andra Europaföreningar och Europiska kommissionen i Sverige.  

Lunchklubben

Som framgår av namnet organiserar föreningen ca en gång i månaden ett lunchmöte med en talare. Som för seminarierna har vi haft förmånen att få mycket kvalificerade talare, under 2022 har vi haft 

  • Fredrik Erixon, grundare och chef för ECIPE, Think tank i Bryssel
  • Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO
  • Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens kontor i Sverige
  • Veronika Wand-Danielsson, chef för Amerikaenheten på UD
  • Alesia Rudnik, utsedd till Årets Europé 2022
  • Eva Sjögren, chef för EU-samordningen i regeringskansliet – och därmed för förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd under första halvåret 2023
  • Niclas Kvarnström, sinolog och chef för Asienenheten på UD
 

Studiebesök

Föreningen organiserar regelbundet besök på olika ambassader i Stockholm. I dess besök brukar regelbundet ingå den ambassad som för sex månader ska överta det roterande ordförandeskapet i EU. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar