söndag 28 februari 2016

Lunchklubben 2016 möte nr II

Lunchklubb med rikspolischefen


Dan Eliasson skall berätta om polisens arbete bl.a. när det gäller hot mot Europa och vårt land och särskit om polisens arbete i samband med flyktingpolitiken. 
Dan Eliasson har bland mycket annat varit statssekreterare i Justitiedepartementet och generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan innan han förra året utnämndes till rikspolischef.

Datum: Onsdagen den 9 mars kl. 12.15

Plats: Odd fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag. Gäster är välkomna!

Anmälan senast den 7 mars kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email: lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273 (t.o.m. den 6 mars) el mobil 072-5357883). 

Obligatorisk avanmälan senast den 7 mars kl.10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan kan det  dessvärre hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

torsdag 4 februari 2016

Lunchklubben 2016 möte nr I

På årets första lunchklubb talade Martin Valfridsson som just lagt fram sin rapport till regeringen om vad som gäller för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige och om hur han menar att vi från svensk sida bäst kan bidra till ett bättre liv för dessa EU-medborgare, främst romer från Rumänien och Bulgarien.

Valfridsson talade med patos och engagemang om sin utredning och om de rättsregler som gäller samt underströk att hjälpen behövs bäst i EU-medborgarnas hemland. Det finns flera ideella föreningar, bl.a. Hjärta till hjärta som f.n. gör stora insatser i Rumänien för att hjälpa romerna i deras eget land. 

Valfridsson är jurist. Han har tidigare varit rättsråd vid Sveriges representation i Bryssel, rådman i Stockholms tingsrätt och statssekreterare i justitiedepartementet. Regeringen utsåg honom till samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige för drygt ett år sedan. Han avlämnade sin rapport till regeringen den 1 februari.