onsdag 29 januari 2014

NOMINERA ÅRETS EUROPÉ!

Nu är det dags att nominera till Årets Europé 2014. Skicka ditt förslag, med motivering, till aretseurope2014@gmail.com senast den 28 februari.

Den nominerade kandidaten måste uppfylla följande kriterier:
Årets europé ska ha en fast anknytning till Sverige och ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.

Årets Europé utses av en jury som i år består av Ewa Hedlund, ordförande Svenska Europarörelsen, Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen, Andreas Froby, ordförande Unga Européer, Monica Robin Svensson, ledamot av SKENs styrelse, Ingmarie Froman, journalist, Kristina Alvendal, vd Airport City, Annika Levin, kulturkonsult, Åke Zettermark, SACO och Marika Markovits, Årets Europé 2013.

Utmärkelsen Årets Europé delas ut på Europadagen den 9 maj.

tisdag 28 januari 2014

Inbjudan till seminarie om EUs nya fiskeripolitik

Ny hållbar fiskeripolitik i EU – vad innebär den för miljön, fiskenäringen och konsumenterna?

Välkommen till ett seminarium i Europahuset i Stockholm den 31 januari om EUs nya fiskeripolitik
Efter ett par års diskussioner och förhandlingar har EU nyligen beslutat om en ny fiskeripolitik som börjar gälla den 1 januari 2014. För att få slut på det stora problemet med överfiske ska politiken vila på principen om maximalt hållbart uttag. Beslutet innebär också att det i stor utsträckning blir för-bjudet att kasta oönskad fisk överbord. De nya bestämmelserna innebär vidare att hållbarhets-principen kommer att gälla för EU-flaggade fartyg som fiskar i utomeuropeiska vatten. Dessutom införs nya regler om märkning så att konsumenterna får bättre information om fisken de köper.

Vad innebär den nya politiken för fiskbeståndet på kort och lång sikt, vad händer med försörjnings-möjligheterna i kustsamhällena och hur påverkas fisket i länder utanför EU? Och hur kommer vi som konsumenter att märka av den nya fiskeripolitiken? Kom och lyssna, medverka och ställ dina frågor!

Lunchklubben med Staffan Nilsson


Välkommen till årets första lunchklubbsmöte den 7 februari med Staffan Nilsson,
Ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Staffan Nilsson talar om

”EESK- en brygga mellan EU och det civila samhället”

Vad har EESK för roll och inflytande i EU? Hur kan civilsamhället och EU-medborgarna på olika sätt komma till tals i EU? Hur väl fungerar samarbetet i EU:s stora beslutsmaskineri?

Datum: Fredagen 7 februari 2014 kl. 12.30
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag.

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.

Anmälan senast den 4 februari till Carin Berg, mailadress: cberg884@gmail.com, mobilnr 0723-63 67 92.

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

söndag 26 januari 2014

Det fransk-tyska samarbetsseminariet


Årets första inlägg blir en bild från seminariet om det fransk-tyska sammarbetet vi samordnade med Europarörelsen. Till vänster ser vi den franska ambassadören Jean-Pierre Lacroix samt till höger den tyska ambassadören Harald Kindermann.