tisdag 8 december 2020

21 januari: Efter Brexit - vad gäller för resor och bosättning?För svenska medborgare som vill resa till eller bosätta sig  i Storbritannien har landets utträde ur EU stora konsekvenser. Behovet av information om vilka regler som gäller är stort.

Paneuropaföreningen arrangerar tillsammans med Europeiska kommissionens Stockholms-kontor  ett webinarium torsdagen den 21 januari kl 11.00  - 12.00 då dessa frågor kommer att belysas. Evenemanget inleds av föreningens ordförande Gunnar Hökmark och chefen för kommissionens kontor Christian Danielsson. Sveriges ambassadör i Storbritannien Torbjörn Sohlström kommer att delta på länk från London. Vi hoppas att en representant för Migrationsverket kommer att medverka för att informera om vad som gäller för engelsmän som vill rea till och arbeta i Sverige.

Inbjudningar kommer att sändas ut i början av 2021. 

torsdag 3 december 2020

10 december: Europas och USAs ömsesidiga ekonomiska beroende - uppsving med Joe Biden?

Seminarium den 10 december kl 15.00 – 15.45, på zoom. Ett samtal mellan Anders Ahnlid, GD Kommerskollegium, tidigare bl a Chef för Sveriges representation i EU Peter Dahlen, VD AmCham Sweden och styrelseledamot i AmCham Europe

- Samtalet leds av Lena Johansson, Paneuropaföreningen, fd Kommerskollegium och ICC Sweden

Seminariet kommer att hållas på engelska.

USA och Europa är varandras viktigaste marknad. Men relationen har blivit allt mer ansträngd de senaste åren. Vad kan förväntas av en ny administration i USA? Och hur kan EU agera för att förbättra möjligheterna till transatlantisk handel och avvärja nya hinder. För det finns trots allt en mängd tullar och andra handelshinder som hämmar möjligheterna - och det finns hot om nya hindrande åtgärder.

Vilken ekonomisk betydelse har egentligen de inbördes relationerna? Hur ser handeln med varor och tjänster ut? Investeringar, dataflöden? Vad hindrar ökad handel och investeringar? Och vad är viktigast framöver från båda parter för att främja det transatlantiska ekonomiska utbytet och underlätta för företagen att göra affärer?