måndag 9 maj 2022

Europadagen 9 maj, 2022 - En dag för att fira ett enat Europa

 Europadagen är en dag för att fira ett enat Europa. Det hör till det viktigaste vi har att vi i dag tycker att freden och samarbetet mellan europeiska länder är så självklart att vi tar det för givet. 

En gemensam marknad med öppen handel mellan medlemsländerna och gemensamma lagar för att göra marknaden just gemensam. Gemensam forskningspolitik för att ovanpå den nationella forskningspolitiken lägga de insatser som gör att Europa kan bli ledande. En fri rörlighet som gjort att många medborgare hade glömt bort att det fanns gränser ändra fram till pandemin slog till. Gemensamma beslut kring utrikes- ,säkerhets-, klimat-, energi-, handels- och migrationspolitik.

 Det är inte säkert varje beslut är det bästa som vi själva tänker oss. Så är det per definition i demokratier. Det finns alltid ett annat alternativ eller så växer det fram. Men bara det att vi kan fatta gemensamma beslut i de svåra frågorna liksom i de lätta gör besluten bättre eftersom alternativet hade varit inga beslut alls.

 Bara nationella beslut som motverkat varandra, som aldrig hade kunnat uttrycka det gemensamma och som framförallt hade gjort att det inte fanns någon europeisk uppfattning och åsikt som kunde balansera Rysslands och Kinas krav på världen och som kunnat vara grunden för en allians med USA när det gäller friheten och demokratin.

Tänk om vi nu i denna kris inte hade haft EU? Tänk om det inte funnits en gemensam beslutsprocess för att hålla länderna samman i en politik för att möta Ryssland? Om vi alla hade stått ensamma för att var och en för sig förhålla sig till Putins regim och hot mot oss alla?

 Och hur hade Europas länder kunnat möta Kinas agerande för att undergräva demokratins relevans och betydelse liksom den internationella rättsordningen? Om vi inte hade haft en gemensam ekonomi, gemensamma lagar och en gemensam beslutsprocess? Och klimatfrågan? Handelsfrågorna? Arbetet för att hävda demokratins normalitet i det internationella samfundet? En gemensam ekonomi för att vara en globalt ledande ekonomi när geopolitiken i praktiken handlar om den ekonomiska styrkan?

 Men mitt i en tid då Ryssland angriper Ukraina ser vi något annat och ännu vidare. Det är ett krig som riktar sig mot Europa, vår fredsordning, europeiska staters suveränitet och frihet och vår rätt till en civilisation där rätten står ovan makten. Ukrainas folk försvarar inte bara sitt land utan även Europa i det kriget.

Och det kräver i sin tur en insikt om att Europa är något större än bara EU men samtidigt därmed också att Europeiska Unionens ambitioner måste sträcka sig längre än till dem som redan i dag är medlemmar. När europeiska städer i Ukraina bombas sönder och samman påminns vi om de värsta av tider i Europas historia men också om att Europa är något mer än gemensamma lagar och beslut.

 Det handlar om en civilisation, en rättsordning och en syn på människan och staten som binder oss samman genom historia och kultur. Det är det som nu försvaras i Ukraina och det är det vi alla har ett ansvar för att värna. För Svenska Paneuropaföreningen är Europadagen stor just av det skälet.


Europadagen uppmärksammas på Kulturhuset den 9 maj. Svenska Paneuropaföreningen medverkar med bokbord, samtal och information. Tid: kl. 09.45 till 15.00