tisdag 23 augusti 2016

Lunchklubben 2016 möte VI

Lunchklubb med ambassadören Sven-Olof Petersson

Sven-Olof Petersson skall tala om EU i dag – utmaningar och vägen framåt. Sven-Olof Petersson, som nu är ordförande i SIPRI :s styrelse, har under sin långa diplomatiska  bana tjänstgjort vid en lång rad ambassader, bl.a. i Alger, Beirut och Washington. Han har också tjänstgjort i Strasbourg och varit chef för Sveriges ständiga representation vid EU (EU-ambassadör) och ambassadör i Canberra. Hemmavid har han bland mycket annat varit utrikesråd för politiska frågor.

Datum: Onsdag den 14 september kl. 12.15

Plats: Odd fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar). Gäster är välkomna.

Anmälan senast den 12 september kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273 (dock ej tel den 29 aug – 5 sept)). 

Obligatorisk avanmälan senast vid samma tidpunkt. Vid senare el utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

Till lunchen den 19 oktober kommer journalisten m.m. Thomas Gür för att tala om Turkiet och dess relation till Europa-tanken och EU. Boka även denna dag! Särkild inbjudan skickas ut i september.