torsdag 20 september 2018


EU’s ordförandeskap. I mådags hade vi ett mycket uppskattat medlemsmöte med Österrikes ambassadör H.E. Dr Arthur Winkler-Hermaden. Mötet behandlade de viktigaste frågorna för EU att lösa. Arthur tillsammans med Svenska Paneuropaföreningens ordförande Walburga Habsburg Douglas medverkade. Nya intressanta aktiviteter i Paneuropa.
Missa inte nästa planerade Paneuropalunchen som är tänkt äga rum den 4 oktober på Odd Fellow med start som vanligt kl 12.15 och till en kostnad av SEK 170,00. Vid detta tillfälle uppmärksammas de baltiska staterna 100 år och frigörelsen från Sovjetunionen 1990-91 med en inledning för en överblick över situationen då och nu och förväntningar inför framtiden illustrerade genom personliga minnen och erfarenheter från medlemmar som varit/är aktiva inom området eller engagerats dig i östersjösamarbetet. Det är samtidigt en uppföljning av ett gemensamt konsertbesök som ett 30-tal paneuropavänner gjorde under Östersjöfestivalen, då vi bevistade körkonserten SONGS OF SUNSET AND DAWN. Inbjudan med program bör kunna distribueras inom kort!
Den 25 oktober är det så dags för ytterligare en Paneuropalunch på Odd Fellow, då Olle Wästberg kommer att tala under rubriken En hotad europeisk demokrati? En mer detaljerad inbjudan kommer!
Paneuropalunch planeras även till slutet av november och under första delen av december. Återkommer med tider och program. Programförslag mottas med tacksamhet!