lördag 8 maj 2021

Europadagen - en dag att vara stolt över

Den 9 maj 1950 presenterade Robert Schuman, då fransk utrikesminister, tanken på en europeisk union. En gemenskap för att göra krig mellan europeiska länder omöjliga, för att försona Tyskland och Frankrike och för att göra gemensam lag till en gemensam bas för frihet och fred. Det var bara 5 år efter andra världskrigets slut. I grunden då en omöjlig tanke efter åren av krig.

Robert Schuman 1958.

En tid då Europas människor hade krigets sår och ruiner nära sig. Alla de stupade, de avrättade, de försvunna och de splittrade familjerna. Sönderbombade städer, torterade och förtryckta. Förintelsen. Att vid den tiden låta försoningen och den gemensamma framtiden överskugga historien var det bästa sättet att lära av den. Det var också en stor tanke.

Visionen om ett enat Europa blev så uppenbart viktig, och visionär, eftersom järnridån och senare Berlinmuren kom att dela Europa och dess folk. I öst förtryck och längtan efter frihet. I Väst frihet samt en vilja att värna genom gemenskapen med varandra.  En starkare ekonomi, en starkare gemenskap, en starkare förmåga och ett starkare europeiskt samhälle.

I dag ett Europa som har återförenats. Öst och Väst. Sydeuropas diktaturer, Grekland, Portugal och Spanien förenade sig med den demokratiska framtiden på 1970-talet och blev medlemmar i EU årtiondet därefter. På Balkan kom Slovenien med samtidigt som andra Central- och Östeuropeiska stater 2004. Kroatien kom med 2013. Serbien förhandlar och de andra länderna är kandidatländer. Storbritannien har lämnat och och själv blivit ensammare, och nu utsatt för ständiga diskussioner om den egna unionen ska splittras upp.  VI har alla blivit lite svagare men likväl starka genom gemenskapen.

En inre marknad med marknadsekonomi som grund. Gemensamma beslut med demokratin som grund. En lag som gäller för oss alla och ger alla en frihet över gränserna.

I en värld där rysk aggression, amerikansk inåtvändhet och den kinesiska diktaturens krav på makt blivit till utmaningar för vår demokrati och den internationella rättsordningen har denna gemenskap blivit än viktigare. När allt fler regimer vill legitimera system där makten står över rätten står EU för en unik utveckling av demokrati och frihet. Det gäller de regeringar i EU som vill göra demokratin till ett relativt begrepp och den egna makten mer absolut men det gäller lika mycket gentemot en omvärld där despoter gärna hjälper varandra genom att göra demokratins värden relativa till sin egen makt.

Klimatfrågan. Utvecklingen av förutsättningarna för artificiell intelligens. Hoten från Ryssland liksom hoten från Kina. Extremismens attacker mot demokratin. Den globala ekonomins snabba utveckling som är en utmaning för allas vårt välstånd. I allt detta är Europeiska Unionen något långt mer och viktigare än en bokstavskombination som vi förknippar med offentliga europeiska institutioner i Bryssel.

Det är de nära 500 miljoner människorna i hela Europeiska Unionen, deras rättigheter som medborgare större än den egna nationen, deras frihet och det ständiga utbytet dem emellan och den frihet vi delar. Möjligheten att fatta beslut med global räckvidd. Möjligheten att möta de globala utmaningarna. Fördelen att kunna fatta gemensamma beslut som gör att besluten betyder långt mycket mer samtidigt som de öppnar upp våra samhällen för varandra. Demokratins motsättningar men också demokratins gemenskap och fred.

Inte mer perfekt än vad demokratin kan vara men just så öppen och fri som demokratin är. En dag att vara stolt över det vi uppnått och samtidigt inse hur mycket mer som kan göras.

Gunnar Hökmark, ordförande Svenska Paneuropaföreningen

tisdag 4 maj 2021

 
        Allan Larsson Årets Europé 2021       

Allan Larsson tilldelas utmärkelsen Årets Europé för sitt mångåriga engagemang för europeiskt samarbete inom områden som sysselsättning, jämställdhet och klimat.

Utmärkelsen planeras att delas ut i samband med Europadagen 9 maj som i år uppmärksammas måndag 10 maj. Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”


Årets Europé utnämns av en jury med företrädare från Svenska Europarörelsen, Svenska Paneuropaföreningen, Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN) samt Unga Européer.TIDIGARE PRISTAGARE åren 2010-2020:

2020 Cecilia Malmström

2019 Greta Thunberg
2018 Richard Swartz
2017 Tilde Björfors
2016 Jonas Berg
2015 Alexandra Pascalidou 

2014 Anders Selnes

2013 Marika Markovits

2012 inget pris delades ut

2011 Thomas Hammarberg

2010 Margot Wallström