tisdag 19 december 2023

Lunchklubb 16 januari om mineralpolitik i Sverige och EU
Tillgången på kritiska metaller och mineral är en strategisk angelägenhet - vad gör Sverige och EU för att minska försörjningsriskerna?


Den 16 januari drar Paneuropaföreningens lunchklubb igång igen efter julledigheterna, då med tema mineralpolitik. 

Fredric Gemsjö och Lotta Lewin Pihlblad, som arbetar på enheten för Branschernas konkurrenskraft på Klimat- och näringslivsdepartementet, pratar om det arbete som pågår nationellt och i EU för att försöka minska de sårbarheter som ett stort beroende av import av metaller och mineral innebär.

Tid och plats:

16 januari kl kl. 12 
Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11 

OSA fredag den 12 januari kl. 12.

Anmälan på länken nedan:

https://wwhttps://www.svenskalag.se/svenskapaneuropaforeningen/formular/inbjudan-lunchklubben-16-1-om-

Den gröna omställningen och den snabba tekniska och industriella utvecklingen - den s k fjärde industriella revolutionen - innebär ett kraftigt ökat behov av kritiska och strategiska metaller och mineral. Exempelvis bedöms behovet av litium för batteritillverkning och energilagring öka med 89 gånger fram till år 2050. Metallernas ekonomiska betydelse i relation till risken för störningar i tillgången avgör om de är kritiska. Att säkra tillgången på kritiska metaller och mineral, och att förebygga försörjningsrisker, har mycket snabbt blivit en stor strategisk och säkerhetspolitisk fråga globalt.

Kina dominerar idag världsproduktionen av kritiska metaller med en genomsnittlig andel på 70 procent. Europa konsumerar ca 25-30% av världens metallråvaror, men producerar endast tre procent. Av detta skäl pågår nu, inom EU, ett intensivt arbete med att försöka minska sårbarheter genom att öka produktionen av metaller och mineral inom unionen. Den s k kritiska råmaterialakten som just färdigförhandlats är ett viktigt steg i detta arbete.

Sverige kan bidra till att minska, både vårt eget och EU:s importberoende, genom ökad inhemsk mineralproduktion av exempelvis grafit, litium, sällsynta jordartsmetaller eller koppar.

 

Prövningen av nya gruvverksamheter kan dock ofta ta lång tid. Den nuvarande regeringen vill därför åstadkomma snabbare och mer effektiva tillståndsprocesser för att kunna öppna nya gruvor och utveckla befintlig gruvverksamhet.

 torsdag 14 december 2023

Lunchklubb 14/12: Europas nya landskap - EU:s utveckling med Göran von Sydow

 


Den 14 december var det dags för lunchklubb. Vi gästades av Göran von Sydow, chef för Svenska institutet för Europapolitiska studier, Sieps. Han talade på ämnet Europas nya landskap - EU:s utveckling. 
 
Europa förändras och kontinenten står inför prövningar och utmaningar som omdefinierar dess politiska, ekonomiska och sociala dynamik. Rysslands angrepp på Ukraina har inte bara utlöst en humanitär kris utan har även fungerat som en katalysator för förändringar i Europas politiska strukturer. Nationer omvärderar sina relationer och agerar i ljuset av detta nya säkerhetsläge. Klimathotets ökande allvar skapar en ny verklighet för Europas framtid. Utvidgningsfrågan har aktualiserats där en rad länder i Östeuropa och på västra Balkan knackar nu på EU:s dörr. Göran von Sydow gav perspektiv och tankar kring Europas nya landskap och några knäckfrågor för EU:s utveckling.

 

Göran von Sydow är sedan maj 2019 direktör och chef för Sieps. Han var dessförinnan tillförordnad direktör och har arbetat som forskare i statsvetenskap vid Sieps under en längre tid. Göran har tidigare bland annat varit verksam vid Stockholms universitet och Regeringskansliet. Han har studerat vid Stockholms universitet, European University Institute i Florens, Sciences Po och Sorbonne i Paris och disputerade i statsvetenskap 2013 på en avhandling om EU-kritiska partier. 

 

Tid och plats:

Torsdag 14 december kl 12.00.

Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11

tisdag 21 november 2023

Seminarium 6/12: Försvarsindustrisamarbetet inom EU – läge och utveckling


Seminariet belyste utvecklingen av försvarsindustrisamarbetet inom EU i ljuset av kriget i Ukraina, sannolik utveckling av detta samarbete mot bakgrund av geopolitiska förändringar, vilken roll som svensk försvarsindustri kan spela samt belyser konsekvenserna för EU-samarbetet i stort av den utveckling som skett vad gäller samarbetet på försvarsindustriområdet

Seminariet anordnades av Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med EU-kommissionen i Sverige. 

Plats:         Europahuset, Regeringsgatan 65, 
Tid:            Onsdagen den 6 december kl. 10.30–12.00. Kaffe från kl. 10.00. 


Bakgrund:
Vid mötet  i Versailles i mars 2022 konstaterade EU:s stats- och regeringschefer att ” in view of the challenges we face and in order to better protect our citizens ….we must …..develop further incentives to stimulate member states` collaborative investments in joint projects and joint procurement of defence capabilities”.
 
Ursula von der Leyen har i ett anförande understrukit att ” we need further bold steps in the next five years towards a genuine European Defence Union…I intend to strengthen the European Defence Fund to support research and capability development. In doing so we will open up major new opportunities for our high-tech industries and other parts of our economy.
 
I linje med dessa uttalanden har en rad åtgärd vidtagits för att förstärka unionens försvarsförmåga och för att möjliggöra ett omfattande stöd till Ukraina av vapen och ammunition.
 
Den 20 mars 2023 enades rådet om en strategi i syfte att tillhandahålla en miljon enheter artilleriammunition för Ukraina i en gemensam insats under de kommande 12 månaderna. Rådet uppmanade medlemsländerna att gemensamt upphandla ammunition och, på begäran, robotar från den europeiska försvarsindustrin och Norge inom ramen för ett existerande projekt som samordnas av Europeiska försvarsbyrån eller genom kompletterande medlemslandsledda förvärvsprojekt.
 
Rådet uppmanade också kommissionen att lägga fram konkreta förslag för att skyndsamt stödja en ökning av den europeiska försvarsindustrins tillverkningskapacitet, säkra leveranskedjor, underlätta effektiva upphandlingsförfaranden, åtgärda brister i tillverkningskapaciteten och främja investeringar.
 
I juli 2023 enades rådet om en förordning om stöd till tillverkning av ammunition. Genom förordningen kommer man att kunna mobilisera 500 miljoner euro från EUs budget för att stödja en ökning av tillverkningskapaciteten för produktion av mark/mark- och artilleriammunition och robotar.


lördag 11 november 2023

"Elvakaffe" 11/11: 105-årsdagen av vapenstilleståndet efter Första Världskriget


Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen har sedan 2012 arrangerat sammankomster den 11 november för att uppmärksamma årsdagen av vapenstilleståndet efter Första världskriget.

Eftersom årsdagen i år inföll på en lördag bestämde vi oss för att ge evenemanget en lite annorlunda form än tidigare. Vi gjorde det i form av ett elvakaffe, d.v.s. exakt 105 år sedan vapenstilleståndet trädde ikraft, och begränsar det till en timme.

Det ägde rum kl 11-12 i Stockholmsrummet under medeltidsvalven en trappa ned på Restaurang Kaffegillet, Trångsund 4 (den lilla gränden som går bakom Storkyrkan mellan Stortorget och Storkyrkobrinken i Gamla Stan).

Program:
  • Välkomstord av Ewa Hedlund, ordförande, Svenska Europarörelsen
  • Imperiedrömmars återkomst - Ett alltjämt farligt arv från Första världskriget, Mats Åberg, F.d. ambassadör bl.a. vid Europarådet och i Rumänien
  • Vägen framåt efter Ukrainakriget: Rättsstaten är en förutsättning får internationell fred och säkerhet, Hans Corell, F.d. Undergeneralsekreterare för rättsliga frågor i FN
  • Frågor och diskussion med publiken
  • Avslutningsord av Gunnar Hökmark, ordförande, Svenska Paneuropaföreningen
Hans Corells anförande kommer att utgå ifrån det nyttiga kompendiet Rule of Law – A guide for politiciansA Guide elaborated under the auspices of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at Lund University, Sweden, and the Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL), the Netherlands (Ca 40 sidor fritt tillgänglig på nätet på 26 språk). Det kan laddas ned med följande länk:https://rwi.lu.se/publications/rule-law-guide-politicians/

Det finns också en direkt länk till den Svenska översättningen: https://rwi.lu.se/app/uploads/2013/01/Rattsstaten-En-handledning-for-politiker.pdf

tisdag 26 september 2023

Lunchklubben 26/9: Mottagarna av Årets europé 2023


Tisdag den 26 september arrangerades Paneuropaföreningens
 lunchklubb med mottagarna av priset Årets europé 2023. Det är Alina Zubkovych och Alyona Kashyna, ordförande respektive vice ordförande i Nordic Ukraine Forum, som har utsetts till Årets Européer för sin kamp mot Rysslands brutala krig mot Ukraina.

Vi fick möjlighet att möta dem vid lunchklubben, där de berättade om situationen i Ukraina och sitt arbete inom Nordic Ukraine Forum.
 
Tid och datum: Tisdag den 26 september kl. 12.00. Lunch serverades i anslutning till föredraget.
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm
 
Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person/personer som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.” I juryn som utser Årets Europé för finns företrädare för Svenska Europarörelsen, Svenska Paneuropaföreningen, Svenska Kvinnors Europanätverk och Unga Européer.
 
Juryns Motivering för Årets Européer 2023
Alina Zubkovych och Alyona Kashyna har genom sitt outtröttliga arbete för Nordic Ukraine Forum bidragit till att öka kunskapen om Ukraina, dess folk och dess kultur. De har byggt broar mellan Norden och Ukraina vilket resulterat i ett mer välinformerat debattklimat i Sverige. De har med sina aktiviteter sett till att fokus fortsätter att riktas mot Putins hänsynslösa anfallskrig och vilka konsekvenser det fått för det ukrainska folket och samhället. De har inte bara arbetat med demonstrationer mot kriget och kulturella aktiviteter utan har också på ett empatiskt sätt tagit emot och hjälpt dem som tvingats fly krigets fasor. Zubkovych och Kashyna har på ett föredömligt sätt lyft fram Ukraina som en europeisk nation. Nordic Ukraine Forum visar upp civilsamhället när det är som allra bäst.

fredag 15 september 2023

Lunchklubben 15/9: 20 år efter euroomröstningen – nytändning i valutadebatten?”Den frågan är inte på bordet. Sverige har en svensk krona och vi har haft en folkomröstning om detta", svarade finansminister Elisabeth Svantesson i en intervju tidigare i år på frågan om huruvida Sverige kommer att byta valuta till euro.

Sedan dess har den svenska kronan slagit nya bottenrekord. För tio år sedan kostade en euro lite mindre än nio kronor. I dag ligger växelkursen på strax under tolv kronor. Utvecklingen har väckt liv i debatten om Sveriges eventuella anslutning till euron. Och euroopinionen växer så det knakar. Mellan Statistiska centralbyråns senaste två mätningar ökade andelen positiva med drygt 30 procent. Enligt Eurobarometern är en majoritet av svenskarna numera för att Sverige ska byta valuta.

Många som i dag är vuxna var inte röstberättigade – eller ens födda – vid 2003 års folkomröstning. Hur länge bör svenska politiker känna sig bundna av omröstningens utfall? Hur ser förutsättningarna ut för en svensk euroanslutning i dag? Och var står riksdagspartierna i frågan?

Den 14 september i år fyllde EMU-omröstningen 20 år. Dagen efter, fredagen den 15 september, gästades lunchklubben av Svenska Paneuropaföreningens ordförande Gunnar Hökmark och styrelseledamot Emil Källqvist, som tillsammans diskuterade Sveriges relation till euron.

Tid och datum: Fredagen den 15 september kl. 12.00. Lunch serveras i anslutning till föredraget.

Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm

fredag 9 juni 2023

Lunchklubben 9/6: Frysta ryska tillgångar ska återuppbygga Ukraina


Gäst på lunchklubben 9 juni var Anders Ahnlid, som ledde en EU-arbetsgrupp under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd som undersöker hur frysta ryska tillgångar kan användas för att återuppbygga Ukraina. Under lunchklubben berättade han mer om gruppens arbete och vägen framåt.

 

Anders Ahnlid är generaldirektör för Kommerskollegium sedan 2020. Han var dessförinnan Sveriges ambassadör i Finland, efter att ha varit chef för Sveriges EU-representation. Han har också bland annat varit utrikesråd för internationell handelspolitik och inre marknaden på UD och Sveriges ambassadör för OECD och Unesco i Paris.

torsdag 8 juni 2023

Arbetet i FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Ukraina, Webbinarium 8 juni kl. 15.00


I samband med den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna som gick av stapeln i Helsingfors tidigare i år kom Erik Møse, som lett FN:s oberoende kommission rörande krigsbrott i Ukraina, och presenterade kommissionens rapport som publicerades den 15 mars. Presentationen ägde rum den 8 juni kl. 15.00 svensk tid och sändes via länk.

Erik Møse har tidigare varit domare i Norska Høyesterett, domare i Europadomstolen samt president i FNs krigsförbrytartribunal för Rwanda med mera. Presentationen arrangeras av Nordiskt forum för en levande europakonvention som sedan 2022 är huvudman för den nordiska rättegångstävlingen i samarbete med lokalorganisationen och advokatbyrån Hannes Snellman. FN-rapporten återfinns här.


måndag 22 maj 2023

Lunchklubben 22/5 om EU:s arbete i Ukraina med Fredrik Wesslau

 

Måndag den 22 maj var det dags för en ny lunchklubb om ett högaktuellt ämne: EU:s arbete i Ukraina. Gästtalare är Fredrik Wesslau från Utrikespolitiska institutet, som har färska erfarenheter av att själv jobba på marken i Ukraina. Mer information följer nedan.

 

Som vanligt ägde lunchklubben rum i Odd Fellow-huset på Västra Trädgårdsgatan 11, med start kl. 12.00.


EU:s arbete i Ukraina

 

Den 22 maj gästades vi av Fredrik Wesslau, som till i december 2022 arbetade som biträdande chef för EU Advisory Mission Ukraine (EUAM). Han pratade om EUAM:s arbete i Ukraina – särskilt om hur de hanterade krigsutbrottet och hur de styrde om verksamheten för att på olika sätt stödja Ukraina. Han berörde också hur han ser på Ukrainas fortsatta inlemmande i Europa.

 

Fredrik Wesslau är Distinguished Policy Fellow på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Fram till december 2022 var han alltså baserad i Kyiv, för EUAM. Han har tidigare arbetat för FN, EU och OSCE, i Kosovo, södra Kaukasus och Sudan/Sydsudan samt för att motverka piratverksamhet i Indiska Oceanen. Fredrik har även varit chef för Europaprogrammet på European Council on Foreign Relations (ECFR). Han har magisterexamen från Columbia University och Science Po, Paris, och en fil kand från London School of Economics.

måndag 15 maj 2023

Energimarknaden i EU och i Sverige 15 maj

måndag 8 maj 2023

Kallelse till årsmöte 8 maj - gäst Christian Danielsson statssekreterare hos EU-ministernKära medlemmar,
Ett verksamhetsår har förflutit och det drar ihop sig till årsmöte. Härmed följer därför en kallelse till Svenska Paneuropaföreningens årsmöte 2023, som kommer att äga rum måndag den 8 maj med start kl. 16 i Timbros lokaler på Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm.

 

Vi gästades även av Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-ministern, som gav en uppdatering om läget för det svenska EU-ordförandeskapet.

 

Bifogat finner ni förslag till dagordning. Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att utsändas separat. 

 

Svenska Paneuropaföreningen Årsmöte 8 maj 2023 


Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Val av sekreterare för årsmötet 

3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Föredragning av revisionsberättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 

10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och valberedningen 

11. Val av ordförande 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Övriga ärende

onsdag 22 mars 2023

Sverige och euron - seminarium på Europahuset 22 mars

 Se seminariet i efterhand, länken hittar du här!

Frågan om Sverige och euron har blivit föremål för viss diskussion under senare tid. Bakgrunden är bland annat kronans ställning, uttalanden från ledande företrädare för svenskt näringsliv, det faktum att fler av EU:s medlemsländer inför euron som valuta och eurons betydelse för sammanhållningen och styrkan i EU-samarbetet.

För en fördjupad diskussion i dessa frågor arrangerade Paneuropaföreningen en paneldiskussion i Europahuset på Regeringsgatan 65 onsdagen den 22 mars kl 10.30 - 12.00.
Evenemanget leddes av föreningens ordförande Gunnar Hökmark. Vice ordförande Mats Ringborg kommer att redovisa bakgrunden till den nuvarande situationen. Bekräftade paneldeltagare är hittills Harry Flam, professor i internationell ekonomi, och Fredrik Erixon, chef för den Brysselbaserade tankesmedjan ECIPE samt Karin Nelson, vd Demoskop.

torsdag 16 mars 2023

Särskild lunchklubb 16/3 om Ukrainas återuppbyggnad med Anders Åslund


 

Hur Europa och omvärlden bidrar till Ukrainas återuppbyggnad efter kriget kommer att bli en av vår tids viktigaste Europafrågor. Den kommer vara avgörande för långsiktig fred och för att sätta ett mönster för fler länder vad gäller deras framtida politiska inriktning.

Men frågan är också viktig nu, för det ukrainska folkets moral och försvarsvilja. Att veta att Europa står bakom dem inte bara i striderna utan också för deras hemhörighet i Europa är viktigt för dem, och ett avgörande viktigt budskap till dem i Moskva som hoppas att västvärlden ska tröttna i sitt stöd till Ukraina.

Torsdagen den 16 mars presenterade tankesmedjan Frivärld därför boken "Reconstruction, Reform, and EU Accession for Ukraine" av Anders Åslund, internationellt välkänd forskare och analytiker kring hur ekonomier som den ukrainska kan och bör reformeras, och Andrius Kubilius,  Litauens tidigare premiärminister och numera Europaparlamentariker samt ordförande för det europeiska nätverket för parlamentariker United4Ukraine. 

 

Därför inbjöd Svenska Paneuropaföreningen till en extra lunchklubb med Anders Åslund torsdagen den 16 mars kl. 12.00 på Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11.

onsdag 1 mars 2023

Lunchklubben 1/3: Europakonventionen - skyddet av mänskliga rättigheter i ett oroligt Europa

 Fredrik Sundberg, tidigare chef för Europarådets avdelning för verkställigheten av Europadomstolens domar talade om Europakonventionens betydelse idag

Europakonventionen – skyddet av mänskliga rättigheter i ett oroligt Europa

Det senaste årets dramatiska utveckling har starkt betonat de grundläggande värden Europa bygger på. Behovet av respekt för dessa värden förklarar Europarådets 46 medlemsstaters omedelbara fördömande av den ryska aggressionen på Ukraina och snabba beslut att utesluta Ryssland. Det är inte vilken konflikt som helst som uppstått. Den attackerar direkt de europeiska grundvärderingarna - mest auktoritativt uttryckta i Europakonventionen.

 

Konventionen är uteslutningen till trots, eller kanske just på grund av uteslutningen, av största betydelse för att bidra till att Europa hålls samman och lyckas expandera till de nya kandidatländerna så att dessa inte bryts loss från Europa och inlemmas in andra intressesfärer utan intresse för de värderingar som byggt Europa.


Konventionen, liksom Europarådets roll i det nya Europa, kommer att vara i fokus vid Rådets toppmöte i Reykjavik i maj i år. Det är också viktigt att mötet uppmärksammar resursbehovet, då det är tydligt att systemets effektivitet hotas av brist på resurser. Budgeten har i stort inte ökat sedan 2010. Är detta politisk klokskap i ett Europa som mer än någonsin verkar ha behov av enande krafter?

 

Avsikten med lunchanförandet var att öka förståelsen för Konventionens betydelse i Europa idag, särskilt genom dess unika system för att säkerställa respekt för Europadomstolens domar.

onsdag 15 februari 2023

Lunchklubb 15 februari - Varför har vi fått så höga elpriser?

 


Tema:  Elprisbildningen, energimarknaden och EU:s framtida energiförsörjning 

Elprisbildningen, energimarknaden och EU:s framtida energiförsörjning var ämnet för Paneuropaföreningens lunchmöte den 15 februari. Medverkande talare var Catharina Ringborg och Göran Lundgren.

Catharina har en internationell industriell bakgrund i energisektorn på bland annat Alstom och ABB. Göran har en bakgrund på bland annat ABB och Vattenfall. Båda arbetar idag med att utveckla mindre bolag inom förnybar energi och uthålliga systemlösningar.

fredag 27 januari 2023

Hur påverkas EU-samarbetet av de högernationalistiska partiernas framgångar? Seminarium 27 januari., Europahuset

Svenska Europarörelsen bjöd in till seminarium om EU-samarbetet.

Hur har framväxten av högernationalistiska partier i Europa påverkat samarbetet och sammanhållningen inom EU? På vilket sätt har högernationalisternas valframgångar satt sin prägel på Europasamarbetet på lång och kort sikt? Detta försökte vi belysa i ett panelsamtal i Europahuset i Stockholm.

Medverkande i diskussionen:

Christofer Fjellner (M), oppositionsråd Stockholm stad och tidigare Europaparlamentariker 2004-2019,

Jytte Guteland (S), riksdagsledamot och tidigare Europaparlamentariker 2014-2022,

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare som bevakat högernationalistiska rörelser under många år, 

Anna Söderström, forskare på Sieps som studerat EU:s nya villkorsmekanism och utmaningar i rättsstatsfrågan.

Samtalet modererades av Sigrid Bøe.

Tid: 27 januari 2023 kl 12:30-13:30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm