måndag 22 maj 2023

Lunchklubben 22/5 om EU:s arbete i Ukraina med Fredrik Wesslau

 

Måndag den 22 maj var det dags för en ny lunchklubb om ett högaktuellt ämne: EU:s arbete i Ukraina. Gästtalare är Fredrik Wesslau från Utrikespolitiska institutet, som har färska erfarenheter av att själv jobba på marken i Ukraina. Mer information följer nedan.

 

Som vanligt ägde lunchklubben rum i Odd Fellow-huset på Västra Trädgårdsgatan 11, med start kl. 12.00.


EU:s arbete i Ukraina

 

Den 22 maj gästades vi av Fredrik Wesslau, som till i december 2022 arbetade som biträdande chef för EU Advisory Mission Ukraine (EUAM). Han pratade om EUAM:s arbete i Ukraina – särskilt om hur de hanterade krigsutbrottet och hur de styrde om verksamheten för att på olika sätt stödja Ukraina. Han berörde också hur han ser på Ukrainas fortsatta inlemmande i Europa.

 

Fredrik Wesslau är Distinguished Policy Fellow på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Fram till december 2022 var han alltså baserad i Kyiv, för EUAM. Han har tidigare arbetat för FN, EU och OSCE, i Kosovo, södra Kaukasus och Sudan/Sydsudan samt för att motverka piratverksamhet i Indiska Oceanen. Fredrik har även varit chef för Europaprogrammet på European Council on Foreign Relations (ECFR). Han har magisterexamen från Columbia University och Science Po, Paris, och en fil kand från London School of Economics.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar