torsdag 9 mars 2023

Sverige och euron - seminarium på Europahuset 22 mars

 Se seminariet i efterhand, länken hittar du här!

https://www.youtube.com/watch?v=juRFgGZ_MCs&list=PL46SQVzUQ2VMf_QOp8aCc8Qc1-SmBFT4v&index=4

Frågan om Sverige och euron har blivit föremål för viss diskussion under senare tid. Bakgrunden är bland annat kronans ställning, uttalanden från ledande företrädare för svenskt näringsliv, det faktum att fler av EU:s medlemsländer inför euron som valuta och eurons betydelse för sammanhållningen och styrkan i EU-samarbetet.

För en fördjupad diskussion i dessa frågor arrangerar Paneuropaföreningen en paneldiskussion i Europahuset på Regeringsgatan 65 onsdagen den 22 mars kl 10.30 - 12.00.
Evenemanget kommer att ledas av föreningens ordförande Gunnar Hökmark. Vice ordförande Mats Ringborg kommer att redovisa bakgrunden till den nuvarande situationen. Bekräftade paneldeltagare är hittills Harry Flam, professor i internationell ekonomi, och Fredrik Erixon, chef för den Brysselbaserade tankesmedjan ECIPE samt Karin Nelson, vd Demoskop. Fler panelister kan tillkomma.


Anmäl er här: Inbjudan: Sverige och euron 22/3 (svenskalag.se)

Särskild lunchklubb 16/3 om Ukrainas återuppbyggnad med Anders Åslund


 

 Hur Europa och omvärlden bidrar till Ukrainas återuppbyggnad efter kriget kommer att bli en av vår tids viktigaste Europafrågor. Den kommer vara avgörande för långsiktig fred och för att sätta ett mönster för fler länder vad gäller deras framtida politiska inriktning.

Men frågan är också viktig nu, för det ukrainska folkets moral och försvarsvilja. Att veta att Europa står bakom dem inte bara i striderna utan också för deras hemhörighet i Europa är viktigt för dem, och ett avgörande viktigt budskap till dem i Moskva som hoppas att västvärlden ska tröttna i sitt stöd till Ukraina.

Torsdagen den 16 mars presenterar tankesmedjan Frivärld därför boken "Reconstruction, Reform, and EU Accession for Ukraine" av Anders Åslund, internationellt välkänd forskare och analytiker kring hur ekonomier som den ukrainska kan och bör reformeras, och Andrius Kubilius,  Litauens tidigare premiärminister och numera Europaparlamentariker samt ordförande för det europeiska nätverket för parlamentariker United4Ukraine. 

 

Därför inbjuder Svenska Paneuropaföreningen till en extra lunchklubb med Anders Åslund torsdagen den 16 mars kl. 12.00 på Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11.

Anmälan görs på följande länk senast måndag 13 mars kl. 14: 
Inbjudan: Särskild lunchklubb 16/3 om Ukrainas återuppbyggnad med Anders Åslund (svenskalag.se)