måndag 21 maj 2018

Ett välbesökt Fyra samtal om Europas framtid

Den 14 maj arrangerade Svenska Paneuropaföreningen, Europeiska Kommissionen och Europaparlamentet ett helt fullsatt och mycket uppskattat seminarie om Europas framtid. I fyra samtal fick publiken lyssna och delta i diskussionerna om en demokratisk framtid för den Europeiska Unionen? Vidare hanterades tillväxten av extremism och populism, ny säkerhetspolitik och brexit påverkan på handeln. Det hela avslutades med ett mycket trevligt mingel. Stort tack förre EU-ambassadören Lars Anell, Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé, Frankrikes ambassadör David Cvach och Oscar Wåglund Söderström, enhetschef kommerseråd Kommerskollegium för ett mycket bra framträdande. Här tillsammans med Svenska Paneuropaföreningens ordförande Walburga Habsburg Douglas och styrelseledamot Manuela Leijerfelt. 
Inbjudan till Svenska Paneuropaföreningens LUNCHKLUBB den 22 maj 2018

Den 22 maj kommer vi i lunchklubben att få besök av Anders Johnson, författare och journalist med inriktning på politisk och ekonomisk historia då han talar om 
INVANDRARNA SOM BYGGDE SVERIGE.
Invandrare har,under alla epoker sedan medeltiden, i alla delar av landet och inom alla samhällsområden haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Anders Johnson berättar i sina böcker om invandrare som gjort viktiga insatser i Sverige och byggt upp företag som Bonniers och Gleerups, Cloetta och Marabou, Expressen och Göteborgs-Posten, Felix och Findus, Höganäs och Perstorp samt Handelsbanken och Sparbanken m fl.
Välkomna att lyssna, förundras, lära och förnöjas av alla dessa företag och företagare och inte minst av Anders Johnsons berättarglädje!
Tid och plats: tisdagen den 22 maj kl 12.15 på Odd Fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11
Kostnad: 170 kr för föredrag och lunch. OBS endast kontanter!
Anmälan: till margit.wallsten@paneuropa.se senast den 21 maj kl 10.00 (mobil: 0705 520940)
Varmt välkomna!