fredag 24 november 2017

Ambassadbesök 2017-12-06 på Bulgariens ambassad

Välkommen att anmäla dig till  Ambassadbesök på Bulgariens ambassad! Tiden som gäller är 15.30 till 17.30. Inbjudan har gått ut till alla medlemmar. Om du missat den kan du kontakta christer.fallenius@paneuropa.se och visa ditt intresse. Dröj inte med din anmälan- vi har ett begränsat antal platser. Vid besöket kommer vi att få lyssna till ambassadör Valentin Delchev Poriazov.
Välkommen med din anmälan!

Svenska Paneuropaföreningen diskuterar hur verksamheten kan breddas

 Paneuropaföreningen vill "..fördjupa svenskarnas förbindelser med andra europeiska folk...och vara en aktiv kraft för ett enat Europa.." och vi gör det huvudsakligen genom seminarier och lunchföreläsningar med initierade deltagare. Föreningens medlemmar är till största delen yrkesverksamma eller tidigare yrkesverksamma. Föreningen har färre studenter och yngre som medlemmar. Ett möte ägde rum den 22 november 2017 där styrelsen och inbjudna gäster diskuterade hur föreningens verksamhet kan utvecklas för att än bättre möta yngre yrkesverksamma och studerandes intresse och engagemang för Europafrågor.Några frågor som var uppe var format för inspirationsföreläsningar, nätverk för yrkesverksamma inom Europafrågor, mentorskap och informationsarbete om EU frågor. Idéerna från mötet förs vidare för diskussion och åtgärd inom föreningens styrelse. Det är välkommet!Ambassadör Dr Michael Sahlin gästade lunchklubben 22 november 2017

Inför ett rekordstort antal medlemmar talade Ambassadören Dr Michael Sahlin vid lunchklubben den 22 november 2017 över ämnet Turkiet och EU:s dilemma: ett katolskt eller protestantiskt (eller islamskt) äktenskap med förhinder?
Michael Sahlin, som har innehaft åtskilliga poster inom det diplomatiska och politiska fältet och som varit ambassadör bland annat i Turkiet,  är nu verksam vid Institutet för Turkietstudier vid Stockholms Universitet. Med den bakgrunden torde Michael vara en av de mest framstående turkietkännarna i vårt land. Han tog oss med på en resa om Turkiet som började efter första världskriget till våra dagar och  blickade också in i framtiden. Han berättade att just samma dag som han framträdde hos oss på lunchklubben, ägde ett viktigt möte mellan Turkiet, Iran och Ryssland i ryska Sotji rum där bland annat fredsprocessen i Syrien var på agendan.Det var oerhört fascinerande och kunskapsberikande för oss alla att få lyssna på Michael Sahlin. Varmt tack till Michael för denna omfattande, faktaspäckade och levande bild där så många perspektiv belystes - mycket intressant!

lördag 18 november 2017

Aldrig mer krig! Manifestation den 10 november för 1:a världskrigets vapenstilleståndsdag 11 november 1918

Den 10 november samlade en fullsatt  sal i Europahuset på Regeringsgatan i Stockholm för en minnesstund avseende 1:a världskrigets vapenstillestånd 11 november 1918 . Mats Åberg var moderator för mötet.
Fokus var året 1917 - "Krigets, hungerns och omvälvningarnas år."
1917 var ett händelserikt år:  21 januari - proklamerades oinskränkt ubåtskrig. USA gick in i kriget i april 1917.
I Petrograd demonstrerade kvinnor för fred och bröd. Detta är en grund till dagens 8 mars - den Internationella kvinnodagen. I oktober genomför Lenin en statskupp- tämligen oblodigt men också oväntad. Till exempel överrumplades över 150 svenska företag som övertogs. Finland förklarar sig självständigt den 6 december 1917.
I Sverige rasade debatten om kvinnors rösträtt sedan 1911 - men krigsutbrottet blev en stoppkloss. I Norge, Danmark, USA med flera  länder nås framgång med kvinnlig rösträtt- i Sverige dröjer frågan till 1921,trots att Sverige stod värd för och arrangerade en internationell kongress  1911 om kvinnors rösträtt . Signe Bergman var frontfigur i den kvinnliga rösträttsrörelsen. 
De Baltiska stater blev fria-  viktigt för Sverige. Turkiet blev kvar. Vid Paris fredsförhandlingar förblev många  tvister olösta.
1926 lyfte 
Coudenhove, Paneuropaföreningens grundare, vikten av ett enat Europa för att bevara freden. 
Det gemensamma Europahuset är ännu inte färdigbyggt idag  - ingen riktig plan finns- någon vill lämna bygget -några vill komma med.
Svenska Paneuropaföreningen driver fortsatt den europeiska gemensamhetsidén starkt. Vi strävar efter att Sverige skall vara en aktiv och föredömlig part i ett sammanhållet Europa.Vi lyssnade till vittnesmål från 1:a världskrigets fasor och till Ture Nermans visa :" Den vackraste visan om kärleken" , allt framfört av  Alva Atterhall och Gustav Heldt från Globala gymnasiet. Vi var djupt berörda och fick en anknytning till de mänskliga fasor som 1:a världskrigets soldater och civila offer fick genomlida. Mycket väl framfört!
Vi tackar Mats Åberg, Thomas Roth, Barbro Hedvall, Hadar Cars för inspirerande och lärorika inlägg.
Vi tackar även våra samarbetspartners Svenska Europarörelsen , EU-kommissionens Representation i Sverige och Europaparlamentets Informationskontor i Sverige

måndag 6 november 2017

Lunchklubben 22 november 2017

Möter Ambassadören Dr Michael Sahlin
som talar över ämnet 
 Turkiet och EU:s dilemma : ett katolskt eller protestantiskt (eller islamskt) äktenskap med förhinder ?

Michael Sahlin har innehaft åtskilliga poster inom det diplomatiska och politiska fältet. Han har varit ambassadör i bl.a. Turkiet, det forna Jugoslavien och i Norge. Han har också bl.a. varit statssekreterare i Försvarsdepartementet och var grundare och chef för Folke Bernadotteakademien. Han är Distinguished Associate Fellow vid Institutet för Turkietstudier vid Stockholms Universitet och vid SIPRI.
 DATUM : Onsdagen den 22 november kl. 12.15
 PLATS : Oddfellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11
 PRIS : Kronor 170 kr för lunch och föredrag (gärna jämna pengar/ej kort). Gäster är välkomna. Önskemål om särskild kost meddelas i samband med anmälan.

Anmälan senast den 20 november kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.