lördag 18 november 2017

Aldrig mer krig! Manifestation den 10 november för 1:a världskrigets vapenstilleståndsdag 11 november 1918

Den 10 november samlade en fullsatt  sal i Europahuset på Regeringsgatan i Stockholm för en minnesstund avseende 1:a världskrigets vapenstillestånd 11 november 1918 . Mats Åberg var moderator för mötet.
Fokus var året 1917 - "Krigets, hungerns och omvälvningarnas år."
1917 var ett händelserikt år:  21 januari - proklamerades oinskränkt ubåtskrig. USA gick in i kriget i april 1917.
I Petrograd demonstrerade kvinnor för fred och bröd. Detta är en grund till dagens 8 mars - den Internationella kvinnodagen. I oktober genomför Lenin en statskupp- tämligen oblodigt men också oväntad. Till exempel överrumplades över 150 svenska företag som övertogs. Finland förklarar sig självständigt den 6 december 1917.
I Sverige rasade debatten om kvinnors rösträtt sedan 1911 - men krigsutbrottet blev en stoppkloss. I Norge, Danmark, USA med flera  länder nås framgång med kvinnlig rösträtt- i Sverige dröjer frågan till 1921,trots att Sverige stod värd för och arrangerade en internationell kongress  1911 om kvinnors rösträtt . Signe Bergman var frontfigur i den kvinnliga rösträttsrörelsen. 
De Baltiska stater blev fria-  viktigt för Sverige. Turkiet blev kvar. Vid Paris fredsförhandlingar förblev många  tvister olösta.
1926 lyfte 
Coudenhove, Paneuropaföreningens grundare, vikten av ett enat Europa för att bevara freden. 
Det gemensamma Europahuset är ännu inte färdigbyggt idag  - ingen riktig plan finns- någon vill lämna bygget -några vill komma med.
Svenska Paneuropaföreningen driver fortsatt den europeiska gemensamhetsidén starkt. Vi strävar efter att Sverige skall vara en aktiv och föredömlig part i ett sammanhållet Europa.Vi lyssnade till vittnesmål från 1:a världskrigets fasor och till Ture Nermans visa :" Den vackraste visan om kärleken" , allt framfört av  Alva Atterhall och Gustav Heldt från Globala gymnasiet. Vi var djupt berörda och fick en anknytning till de mänskliga fasor som 1:a världskrigets soldater och civila offer fick genomlida. Mycket väl framfört!
Vi tackar Mats Åberg, Thomas Roth, Barbro Hedvall, Hadar Cars för inspirerande och lärorika inlägg.
Vi tackar även våra samarbetspartners Svenska Europarörelsen , EU-kommissionens Representation i Sverige och Europaparlamentets Informationskontor i Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar