onsdag 28 november 2018

Lunchklubben 28 november gästades av Eli Göndör, fil.dr. som talade på temat "Religionskollision"

Eli Göndör är fil dr i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han forskar om religion och identitet vid Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet och leder Timbros integrationsprogram. Eli Göndör menade att religion är ett resultat av de som utövar religionen. Det är av vikt att vi har förståelse, kunskap och inblick innan vi tar avstånd från andras trosuppfattningar. Eli Göndör menade vidare att allt för mycket stimulans finns idag som inte leder till integration i det svenska samhället. Sverige och andra EU länder har gemensamma drag i denna fråga.Den efterföljande diskussionen blev givetvis livlig med detta intresseväckande föredrag. Eli Göndör avslutade med att deklarera att det idag finns mycket forskning och kunskaper som kan användas för att hitta bra verktyg för politiker för en än bättre integration i Sverige. För er som vill ta del av denna diskussion finns boken "Religionskollision, minoritet, majoritet och toleransens gränser" av Eli Göndör , utgiven på Timbro förlag.

Eli Göndör, fil.dr, Göteborgs universitet mm

torsdag 22 november 2018

Årets Europé 2018 - Richard SwartzIgår kunde vi äntligen överlämna Diplom till Årets Europé 2018 till Richard Swartz, som redan hade blivit utsedd i våras, men då almanackor aldrig stämde ihop, trots extremt kort varsel 20 timmar före mötet deltog 15 företrädare för de deltagande organisationerna. På bilden Richard Swartz, Stefano Giangacomo från Svenska Europarörelsen och Cecilia Silfwerbrand från Svenska Kvinnors Europanätverk. Vi hade ett trevligt samtal om Centraleuropa och EU-utvidgningen med Swartz och träffen hölls på Estniska Huset. Tack till alla deltagare för visat flexibilitet och Richard, välkommen åter till Paneuropa du är en äkta vän och Paneuropé.

onsdag 14 november 2018

Lunchklubb 28 november 2018

Kära Paneuropéer!

Nästa lunchklubb i Svenska Paneuropaföreningen äger rum den 28 november. Vi kommer vid det till fället att få lyssna till Eli Göndör, fil dr i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han forskar om religion och identitet vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och leder Timbros integrationsprogram. Under rubriken Religionskollision i Europa? Kommer han med utgångspunkt i sin bok Religionskollision diskutera hur invandringen till Europa och till Sverige påverkar och påverkas av det nya tillståndet. 


Lokal: Odd Fellow, Västra trägårdsgatan 11
Tid: 12:15 (serveringen startar, kom gärna i god tid dessförinnan)
Avgift: 170 kr kontant. Gärna jämna pengar.
Anmälan: Anmäl dig senast den 26 november till margit.wallsten@paneuropa.se 

Välkomna! 

tisdag 13 november 2018

Till minne av 1:a världskrigets vapenstillestånd 11 november 1918Igår högtidlighöll Europaföreningarna i Stockholm tillsammans med Europakommissionens och Europaparlamentets Stockholmskontor 100-årsminnet av vapenstilleståndet i första världskriget. 

Stort tack till våra talare: 
Lars Ströman
Kjell M. Torbiörn
Göran Färm
David Coach
Pierre Nordahl
Mats Åberg
På seminariet behandlades bland annat varför Versaillesfreden misslyckades, nationalism vs ideologi, det komplicerade inbördeskriget i Finland, vad vi har lärt sedan dess och hur vi kan dra paralleller till dagens situation med den åter växande nationalismen och extrema populistiska rörelserna. 

Med EU fick vi fred och samarbete, det får vi inte glömma. 

fredag 9 november 2018

Olle Wästberg gästade Paneuropaföreningens lunchmöte 25 oktober 2018


Olle Wästberg, tidigare bland annat riksdagsledamot (fp), statssekreterare i finansdepartementet, generalkonsul i New York , och ordförande i 2014 års demokratiutredning. Olle  Wästberg  (på bilden ovan) talade om demokratiutvecklingen i Sverige och övriga Europa under rubriken "En hotad europeisk demokrati?". Bland viktiga slutsatser och rekommendationer tog Olle Wästberg upp att även Sverige behöver rustas för att höja trösklar mot förändringar som kan hota demokratin och dess funktionssätt som vi tar för givet. Olles tydliga och inspirerande föredrag medförde att lunchgästerna lyfte en livlig debatt kring media och sociala media, yngre generationers förmåga till källkritik och nyhetsinhämtning, utnämningsprocesser i rättsväsendet och i public service med mera. Tack Olle Wästberg för ett inspirerande och tankeväckande lunchmöte!torsdag 20 september 2018


EU’s ordförandeskap. I mådags hade vi ett mycket uppskattat medlemsmöte med Österrikes ambassadör H.E. Dr Arthur Winkler-Hermaden. Mötet behandlade de viktigaste frågorna för EU att lösa. Arthur tillsammans med Svenska Paneuropaföreningens ordförande Walburga Habsburg Douglas medverkade. Nya intressanta aktiviteter i Paneuropa.
Missa inte nästa planerade Paneuropalunchen som är tänkt äga rum den 4 oktober på Odd Fellow med start som vanligt kl 12.15 och till en kostnad av SEK 170,00. Vid detta tillfälle uppmärksammas de baltiska staterna 100 år och frigörelsen från Sovjetunionen 1990-91 med en inledning för en överblick över situationen då och nu och förväntningar inför framtiden illustrerade genom personliga minnen och erfarenheter från medlemmar som varit/är aktiva inom området eller engagerats dig i östersjösamarbetet. Det är samtidigt en uppföljning av ett gemensamt konsertbesök som ett 30-tal paneuropavänner gjorde under Östersjöfestivalen, då vi bevistade körkonserten SONGS OF SUNSET AND DAWN. Inbjudan med program bör kunna distribueras inom kort!
Den 25 oktober är det så dags för ytterligare en Paneuropalunch på Odd Fellow, då Olle Wästberg kommer att tala under rubriken En hotad europeisk demokrati? En mer detaljerad inbjudan kommer!
Paneuropalunch planeras även till slutet av november och under första delen av december. Återkommer med tider och program. Programförslag mottas med tacksamhet!

måndag 21 maj 2018

Ett välbesökt Fyra samtal om Europas framtid

Den 14 maj arrangerade Svenska Paneuropaföreningen, Europeiska Kommissionen och Europaparlamentet ett helt fullsatt och mycket uppskattat seminarie om Europas framtid. I fyra samtal fick publiken lyssna och delta i diskussionerna om en demokratisk framtid för den Europeiska Unionen? Vidare hanterades tillväxten av extremism och populism, ny säkerhetspolitik och brexit påverkan på handeln. Det hela avslutades med ett mycket trevligt mingel. Stort tack förre EU-ambassadören Lars Anell, Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé, Frankrikes ambassadör David Cvach och Oscar Wåglund Söderström, enhetschef kommerseråd Kommerskollegium för ett mycket bra framträdande. Här tillsammans med Svenska Paneuropaföreningens ordförande Walburga Habsburg Douglas och styrelseledamot Manuela Leijerfelt. 
Inbjudan till Svenska Paneuropaföreningens LUNCHKLUBB den 22 maj 2018

Den 22 maj kommer vi i lunchklubben att få besök av Anders Johnson, författare och journalist med inriktning på politisk och ekonomisk historia då han talar om 
INVANDRARNA SOM BYGGDE SVERIGE.
Invandrare har,under alla epoker sedan medeltiden, i alla delar av landet och inom alla samhällsområden haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Anders Johnson berättar i sina böcker om invandrare som gjort viktiga insatser i Sverige och byggt upp företag som Bonniers och Gleerups, Cloetta och Marabou, Expressen och Göteborgs-Posten, Felix och Findus, Höganäs och Perstorp samt Handelsbanken och Sparbanken m fl.
Välkomna att lyssna, förundras, lära och förnöjas av alla dessa företag och företagare och inte minst av Anders Johnsons berättarglädje!
Tid och plats: tisdagen den 22 maj kl 12.15 på Odd Fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11
Kostnad: 170 kr för föredrag och lunch. OBS endast kontanter!
Anmälan: till margit.wallsten@paneuropa.se senast den 21 maj kl 10.00 (mobil: 0705 520940)
Varmt välkomna!

fredag 27 april 2018

Lunchklubben onsdagen 25 april gästades av Inger Jägerhorn som talade på temat Finlands okända år

Lunchklubben var välbesökt- ett 70 tal medlemmar  mötte upp för att höra Inger Jägerhorn tala om Finlands historia vid förra sekelskiftet 1898 till 1918. Det var en fredlig period men ändå en tid lämplig period för att spegla och förklara vad som ledde till finska inbördeskriget 1918 menar Inger Jägerhorn. Den ryska tiden  1809 till 1917 för Finland följde efter en 600 år lång historia där Finland var en del av Sverige.
Inger har beskrivit perioden och skeendena i sin bok " Det brinner en eld" - där vi får följa skeendena genom huvudpersonen John Viktor Johansson.
Varmt tack Inger för ett inspirerande föredrag!

onsdag 18 april 2018

Västra Balkan och EUutvidgning var tema vid Årsmötet för Svenska Paneuropaföreningen som hölls måndag 16 april på Europahuset

På måndagen den 16 april hölls Svenska Paneuropaföreningens årsmöte. Cirka 50 medlemmar av föreningens totalt cirka 250 medlemmar mötte upp för årsmötet som hölls mellan 10.00-11.00.
Till stämmans ordförande valdes Håkan Jonsson ( tidigare ordförande i föreningen ) och till sekreterare för mötet Karin Hallerby (tidigare ledamot i  föreningens styrelse ).

Sedvanliga presentationer av Verksamhetsberättelse, Årsresultat och Revisionsberättelse genomfördes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Antalet ledamöter fastställdes till 10 inklusive ordförande. Walburga Habsburg Douglas återvaldes som ordförande i föreningen. Återval gjordes av ledamöterna Margit Wallstén, Lena Bäcker och Mathias Neidhardt.
Nyval gjordes av Mats Karlsson, Vladar Lausevic, Anders Oljelund, Mats Ringborg, Abelone Tischbein Madsen,  - dessa presenterade sig kort på mötet.
Revisorerna Christina Rahlén och Christina Skantze återvaldes. Till ny valberedning utsågs carin Berg och Håkan Jonsson - bägge tidigare ordförande i föreningen.
Ordförande Walburga Habsburg Douglas tackade avgående ledamöter, valberedning och deltagare och avslutade mötet. Efter en kort paus samlades vi för att utbyta information och tankar kring EU:s utvidgning för stater i området Västra Balkan.
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Kommissionens representation i Sverige; ambassadör Mr Ilir Abdi, Albaniens ambassadör i Sverige och Mrs Aleksandra Nakjeva Ruzhin, Makedoniens ambassadör i Sverige gav sina perspektiv. EU kommissionen kom i februari ut med en skrivelse om fortsatt utvidgning - med angivelse av prioriteringar för färdvägen. Ambassadörerna gav sina perspektiv på det egna landets arbete och väg mot ett EU medlemskap.
Katarina Areskoug Macarenhas, Chef för Kommissionens representation i Sverige


Mr Ilir Abdi, Albaniens ambassadör 
Mrs Aleksandra Nakjeva Ruzhin, Makedoniens ambassadör
fredag 6 april 2018

På Lunchklubbens nästa möte 25 april möter vi Journalisten och författaren Inger Jägerhorn som talar om Finlands tjugo okända år!
Inger Jägerhorn har bl.a. varit biträdande chefredaktör på Hufvudstadsbladet i Helsingfors, nordisk informationschef i Oslo och Stockholm, ledarskribent, europakorrespondent och utrikeschef på Dagens Nyheter. Hon är senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning.
Inger Jägerhorn har nyligen kommit ut med boken Det brinner en eld som genom ett människoöde berättar bl.a. om vad som ledde fram till det finska inbördeskriget 1918

DATUM : Onsdagen den 25 april kl. 12.15
PLATS : Oddfellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11
Kostnad : 170 kr för föredrag och lunch

Anmälan senast den 23 april kl 10.00 till Margit Wallstén (email : margit.wallsten@telia.com). Gäster är välkomna. Önskemål om specialkost anges vid anmälan. Vid senare eler utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.


VÄL MÖTT !

lördag 17 mars 2018

Föreningens Årsmötet äger rum Måndagen 16 april 2018, kl. 10.00-12.00 på Europahuset, Stockholm, Regeringsgatan 65, möteslokal på 2: a våningen.

Vi börjar kl. 10.00 med stadgeenliga Årsmötesförhandlingar. Dagordningen,Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna  för 2017 har skickats per mail till medlemmarna. 


Kl 11.00-12.00 debatterar vi om EU-Kommissionens utvidgning-strategi för de sex länder på Västra Balkan(Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien, Kosovo och Makedonien), eftersom vi i Paneuropa anser att utvidgningen är avgörande för EU.

Katerina Areskoug Mascarenhas, Chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige skall introducera ämnet och sen har vi bjudit Ambassadörerna eller företrädare får de sex berörda länderna att redogöra för deras syn om ämnet jag räknar med att: Albanien, Serbien, Makedonien och Bosnien skall vara representerade, har ännu inte fått svar från Montenegro och Kosovo.

Ser fram emot att träffa många taggade Paneuropéer,

Anmälan görs senast den 3 april till: post@paneuropa.se

Välkomna!
Walburga Habsburg-Douglas
Ordförande i Svenska Paneuropaföreningen

fredag 16 mars 2018

Kommande lunchklubb 25 april 2018 gästas av journalisten Inger Jägerhorn


Nästa lunchklubb äger rum den 25 april med journalisten Inger Jägerhorn som kommer att tala om sin nya bok om finländska inbördeskriget och uppdatera historien till i dag. Inbjudan skickas till medlemmar som vanligt. Boka in dagen i din almanacka!

Mats Karlsson, direktör för Utrikespolitiska institutet gästade Lunchklubben 7 mars 2018 och talade på temat "Utmaningar för Europa i en osäker tid"


Lunchklubben hade den 7 mars glädjen att ha direktören för Utrikespolitiska institutet Mats Karlsson som gäst. Hans ämne var Utmaningar för Europa i en osäker tid. 68 medlemmar lyssnade andäktigt till ett strålande föredrag.
Mats Karlsson har tidigare varit direktör för Center for Mediterranean Integration. Han har också varit bl.a. vicechef på Världsbanken, statssekreterare för bistånd och chefsekonom på UD. Mats Karlsson är utbildad basfiolist och har medverkat bl.a. i Stockholms Filharmoniska orkester.
I slutet på förra året blev han utnämnd till riddare av Hederslegionen.

fredag 2 februari 2018

Nominera kandidater till 2018 års " Årets Europé" !Som varje år delas även i år ut priset Årets Europé i samband med firandet av Europadagen 9 maj på Kulturhuset i Stockholm. Priset skall gå till en eldsjäl som har fast anknytning till Sverige och som har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.
Svenska Paneuropaföreningen och föreningen Svenska Europarörelsen beslutar om pristagare. Juryns sammansättning framgår nedan. Nomineringar skall ställas till aretseurope@svenskaeuroparorelsen.se senast 28 februari 2018.
Juryn: Walburga Habsburg Douglas, ordförande Svenska Paneuropaföreningen;
Stefano Giangiacomo; ordförande Svenska Europarörelsen;Rosie Rothstein, Svenska Europarörelsen;Andreas Froby, Unga Européer;Eric Luth; Stand up For Europe Stockholm; En representant från Europafederalisterna;Ingmarie Froman, journalist;Kristina Alvendal, vd Airport City;Matz Larsson, samhällsstrategisk chef Byggnads; Jonas Berg, Årets Europé 2016 och ICA-handlare;Tilde Björfors, Årets Europé 2017Siw Warstedt, styrelseledamot i SKEN, Svenska Kvinnors Europanätverk.
 Vi ser gärna att det kommer in många nomineringar, Välkommen med ditt förslag!


torsdag 1 februari 2018

Viktiga datum att boka in!

Bästa medlem!

Nästa Lunchklubb planeras till den 7 mars, som vanligt på Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11,  12.15. Boka också in föreningens Årsmöte den 16 april som kommer att äga rum på Europahuset, Regeringsgatan 65. I samband med Årsmötet arrangerar vi Fyra samtal om Europa- aktuella europateman att gemensamt reflektera och diskutera kring.
Närmare program och inbjudningar kommer som vanligt !
reservera dagarna!

Staffan Sonning gästade Lunchklubben 31 januari 2018 och talade på temat "Trump, Kina och Brexit"

Lunchklubben hade den 31 januari besök av journalisten, radiomannen och debattören Staffan Sonning. Sonning har ömsom varit chef på Radion och Aktuellt, ömsom varit korrespondent i skilda delar av världen, senast i London där han bl.a. rapporterade om Brexit. Nu bevakar han global ekonomi för Radions räkning och nyss hemkommen från Världsekonomiskt Forum i Davos berättade han om sina intryck därifrån och särskilt om den amerikanske presidenten Donald Trump som åtföljd av 1.500 personer, däribland flera ministrar och säkerhetstjänst ådrog sig ett intresse som tillkommer en megastjärna. Under rubriken "Brexit, Kina och USA - hur den ekonomiska världskartan ritas om" berättade han bl.a. om utvecklingen på "brexitområdet", Kinas starka frammarch på världsscenen och Trumps mera koncillianta inställning till frihandel.
Lunchen samlade hela 81 förtjusta medlemmar - troligen ett rekord i lunchklubbssammanhang.


måndag 8 januari 2018

Vi möter Staffan Sonning på Lunchklubben 31 januari 2018

Journalisten,  radiomannen och debattören

STAFFAN SONNING

som talar över ämnet


Brexit, Kina och USA – hur den ekonomiska världskartan ritas om


Staffan Sonning har bl.a. varit chef för Ekot i Sveriges Radio och nyhetschef
på Aktuellt.  Han har under flera år varit korrespondent bl.a. i Asien och nu senast  i London och därifrån rapporterat bl.a. om Brexit. Han bevakar global ekonomi för Sveriges Radios räkning.


DATUM : Onsdagen den 31 januari kl 12.15

PLATS : Oddfellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

PRIS : Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar/ej kort). Gäster är välkomna ! Önskemål om särskild mat framföres senast vid anmälningstillfället.

Anmälan senast den 29 januari kl. 10.00 till Pernilla Lindh (mail : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273) Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.VÄL MÖTT !