onsdag 28 november 2018

Lunchklubben 28 november gästades av Eli Göndör, fil.dr. som talade på temat "Religionskollision"

Eli Göndör är fil dr i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han forskar om religion och identitet vid Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet och leder Timbros integrationsprogram. Eli Göndör menade att religion är ett resultat av de som utövar religionen. Det är av vikt att vi har förståelse, kunskap och inblick innan vi tar avstånd från andras trosuppfattningar. Eli Göndör menade vidare att allt för mycket stimulans finns idag som inte leder till integration i det svenska samhället. Sverige och andra EU länder har gemensamma drag i denna fråga.Den efterföljande diskussionen blev givetvis livlig med detta intresseväckande föredrag. Eli Göndör avslutade med att deklarera att det idag finns mycket forskning och kunskaper som kan användas för att hitta bra verktyg för politiker för en än bättre integration i Sverige. För er som vill ta del av denna diskussion finns boken "Religionskollision, minoritet, majoritet och toleransens gränser" av Eli Göndör , utgiven på Timbro förlag.

Eli Göndör, fil.dr, Göteborgs universitet mm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar