torsdag 3 december 2020

10 december: Europas och USAs ömsesidiga ekonomiska beroende - uppsving med Joe Biden?

SEMINARIET FINNS TILLGÄNGLIGT ATT SE I EFTERHAND HÄR.

Seminarium den 10 december kl 15.00 – 15.45, på zoom. Ett samtal mellan Anders Ahnlid, GD Kommerskollegium, tidigare bl a Chef för Sveriges representation i EU Peter Dahlen, VD AmCham Sweden och styrelseledamot i AmCham Europe

- Samtalet leds av Lena Johansson, Paneuropaföreningen, fd Kommerskollegium och ICC Sweden

Seminariet kommer att hållas på engelska.

USA och Europa är varandras viktigaste marknad. Men relationen har blivit allt mer ansträngd de senaste åren. Vad kan förväntas av en ny administration i USA? Och hur kan EU agera för att förbättra möjligheterna till transatlantisk handel och avvärja nya hinder. För det finns trots allt en mängd tullar och andra handelshinder som hämmar möjligheterna - och det finns hot om nya hindrande åtgärder.

Vilken ekonomisk betydelse har egentligen de inbördes relationerna? Hur ser handeln med varor och tjänster ut? Investeringar, dataflöden? Vad hindrar ökad handel och investeringar? Och vad är viktigast framöver från båda parter för att främja det transatlantiska ekonomiska utbytet och underlätta för företagen att göra affärer?

fredag 20 november 2020

10 december: Möte med Tysklands ambassadör

 Hej!


Svenska Paneuropaföreningen bjuder in till möte med Tysklands ambassadör Anna Elisabeth Prinz.


Vi träffas på den digitala plattformen Webex torsdag den 10 december 2020 kl. 11.00 där ambassadören kommer att tala om det innevarande tyska ordförandeskapet i EU och anslutande frågor. 

Länk till evenemanget kommer att skickas ut till de medlemmar som anmält sig via mail.

Vi ses där!

onsdag 11 november 2020

Vapenstilleståndsdagen 11/11

Europa fortfarande i skuggan av första världskriget. Europeiska problem med hundraåriga rötter – Frederna efter första världskriget utgör fortfarande grunden för ifrågasatta gränser och minoriteters rättigheter. Sedan några år tillbaka uppmärksammar Svenska Paneuropaföreningen och Svenska Europarörelsen tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen vapenstilleståndsdagen med ett arrangemang i Europahuset i Stockholm.
Med tanke på pandemisituationen nöjde vi oss i år med ett digitalt arrangemang onsdagen den 11 november. Arrangemanget sändes live på Facebook och finns att se HÄR.
Program
• Introduktion: Christian Danielsson, Europeiska kommissionens chef i Stockholm 5 min
Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet 20 min
Gunnar Hökmark, ordförande Svenska Paneuropaföreningen 5 min
Annika Söder, ambassadör och ordförande European Institute of Peace 15 min.
Varmt välkomna!

torsdag 30 april 2020

Europadagen - Årets Europé - Cecilia Malmström
Fredagen den 8:e maj kommer Europahuset uppmärksamma Europadagen digitalt med tre spännande seminarier. 
Det första seminariet kommer behandla EU, coronakrisen och framåtblick. I samband med det första seminariet kommer även Cecilia Malmström få utmärkelsen som årets Europé. Detta kommer att sändas via Europahusets livsändning, klicka HÄR för mer information. 

Arrangörer är EU:kommissionen i Sverige, Regeringskansliet och Sieps. 

Hoppas ni alla mår bra trots den rådande situationen! 

Trevlig valborg önskar
Paneuropastyrelsen

tisdag 7 april 2020

Årets Europé - Cecilia Malmström


Cecilia Malmström Årets Europé   
Cecilia Malmström har utsetts till Årets Europé 2020. Utmärkelsen utdelas i samband med Europadagen 9 maj som i år genomförs den 8 maj.
Utmärkelsen Årets Europé ska gå till en person som har verkat för att överbrygga gränser och avstånd mellan Europas folk. Den har tidigare tilldelats kulturpersonligheter som Theodor Kallifatides, Ulf Lundell och Richard Swartz, samt till politiker som Anita Gradin, Anna Lindh och Carl Bildt. Men också till andra inspirerande individer så som Heidi Fried. Förra året utsågs klimataktivisten Greta Thunberg till Årets Europé.
Cecilia Malmström har under lång tid visat stort intresse och engagemang för Europafrågor. Hon doktorerade i statsvetenskap på en avhandling om regionala partiers roll i Europa (1998), har varit ledamot i Europaparlamentet (1999-2006), svensk EU-minister (2006-2010) och ledamot i EU-kommissionen (2010-2019).
I alla dessa olika roller har Cecilia Malmström med övertygelse och kraft försvarat demokrati, rättsstatens principer och mänskliga fri- och rättigheter i Europa. Som EU-kommissionär med ansvar för unionens utrikeshandel gjorde hon viktiga insatser för att värna ett öppet, globalt och regelbaserat multilateralt handelssystem.
Under senare år har EU präglats av en lång rad kriser. Mer än någonsin behövs det människor som försvarar de värderingar som ligger till grund för samarbetet. Cecilia Malmström är en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Året Europé.
Årets Europé 2020 har utnämnts av en jury bestående av Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen, Walburga av Habsburg Douglas, ordförande Svenska Paneuropaföreningen. Siw Warsted, styrelseledamot Svenska Kvinnors Europa Nätverk, och Johanna Stephan, Europa Direkt Södertälje.

tisdag 24 mars 2020

Lunchklubben den 15 april med Hans Ingvar Roth är INSTÄLLD

Kära Paneuropavänner!

Hoppas ni alla, trots omständigheterna mår bra!

Till följd av Covid-19 behöver vi tyvärr ställa lunchklubben med Hans Ingvar Roth.

Jag hoppas ni förstår!

Må gott!

/Paneuropastyrelsentorsdag 12 mars 2020

Välkommen till lunchklubb med Hans Ingvar Roth den 15 april!

Professor Hans Ingvar Roth talar över temat Liberal nationalism och multilateralism -  möjliga responser på den högerpopulistiska vågen?

Nationalistiska tankar i en populistisk tappning har vunnit mark under senare tid, inte minst i Europa. Vilka kan grunderna till detta vara och hur vill den så kallade liberal demokratiska modellen bemöta dessa utmaningar? Utifrån aktuell forskning kommer Professor Hans Ingvar Roth att ge en exposé över dessa utmaningar och exempel på några tänkbara reaktioner.

Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet och kulturskribent i Svenska Dagbladet. Hans senaste bok är "P.C. Chang and the Universal Declaration of Human Rights" (Penn Press).

Roth har tidigare arbetat som ämnessakkunnig vid Justitiedepartementet och som Human Rights Officer för OSCE i Bosnien. För ytterligare läsning hänvisas till en artikel av Hans Ingvar Roth under strecket i SvD den 22 november 2019 under rubriken:  "En gränslös värld föder inga demokratier"

Vi välkomnar särskilt intresserade blivande medlemmar och studenter. Studenter rabatteras kraftigt på försök och betalar endast 50 kr så bjud gärna med någon student som du tror är intresserad av eurosamarbete. Det är en plikt som medlem att arbeta för att föreningen breddas och fördjupas, vi behöver ny och gammal kompetens i samverkan.

Anmälan sker genom betalning av 200 kr till pg 35 95 40-2 senast en vecka i förväg, alltså onsdag den 8 april. Kom ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. Ni behöver alltså inte skriva och svara angående er anmälan och någon bekräftelse skickas inte ut.

Lokal:  Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11

Dag:  onsdag den 15 april

Tid:  12:15 startar serveringen, kom gärna i tid dessförinnan. Beräknad sluttid 13:30

Avgift:  200 kr betalas till pg 35 95 40-2 vilket också är er anmälan, kom därför ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen.

Anmälan: Anmäl dig senast onsdag den 8 april genom att betala 200 kr till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva NAMN på inbetalningen.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Svenska PaneuropaföreningenLunchklubben den 13 mars med Mats Åberg är INSTÄLLD!

torsdag 27 februari 2020

Välkommen till lunchklubb med Mats Åberg 13 mars!


Med fd. Ambassadör Mats Åberg, Mats har varit långvarig medlem i Paneuropa styrelsen, och nu berättar han om sin bok ”Insläppt på VIP-läktaren”. I boken berättar han om sin tid som Ambassadör:

Med utgångspunkt från sin bok ”Insläppt på VIP-läktaren; Betraktelser från den diplomatiska sidlinjen” resonerar Mats Åberg kring utvecklingen i Europa.

I Insläppt på VIP-läktaren - Betraktelser från den diplomatiska sidlinjen berättar Mats Åberg om sina 42 år som diplomat. Från antagningsintervjuerna på UD, då han fick oväntad hjälp av Mumintrollet, till det märkliga avsked han bestods av Rumäniens president Traian Basescu när han lämnade sin ambassadörspost i Bukarest. Han beskriver politiska skeenden ur sitt eget perspektiv:

Hur han i Kairo fick klart för sig att den egyptiska armén oväntat gått över Suezkanalen och därmed inlett Oktoberkriget.

Hur hans lägenhet i Östberlin och hans gitarr råkade få en roll i upptakten till en av de första viktiga händelserna i utvecklingen mot DDR:s fall. Och hur Sveriges ambassad i Moskva kom att spela en avgörande roll i avslöjandet av Tjernobylhaveriet - och av det sovjetiska mörkandet av katastrofens omfattning Samtidigt har han med ett historiskt perspektiv strävat efter att öka och fördjupa förståelsen av gårdagens och dagens politik i Ryssland, Öst- och Centraleuropa, Västeuropa och USA liksom av svensk säkerhets-, miljö och biståndspolitik. Om man oroas av den samhällsutveckling som idag riskerar att hota demokrati, mänskliga rättigheter och respekt för rättsstaten finns det mycket att lära av det som ledde fram till 1900-talets katastrofer.

Vi välkomnar särskilt intresserade blivande medlemmar och studenter. Studenter rabatteras kraftigt på försök och betalar endast 50 kr så bjud gärna med någon student du tror är intresserad av eurosamarbete. Det är en plikt att som medlem arbeta för att föreningen breddas och fördjupas, vi behöver ny och gammal kompetens i samverkan.

Anmälan sker genom betalning av 170 kr till pg 35 95 40-2 senast dag den datum månad. Kom ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. Ni behöver alltså inte skriva och svara angående er anmälan.

Lokal:  Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11

Dag:  fredag den 13 mars

Tid:  12:15 startar serveringen, kom gärna i tid dessförinnan. Beräknad sluttid 13:30

Avgift:  200 kr betalas till pg 35 95 40-2 vilket också är er anmälan, kom därför ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. (Odd Fellows har höjt lunchpriset varpå vi justerat)

Anmälan: Anmäl dig senast måndag den 9 mars genom att betala 200 kr till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva NAMN på inbetalningen, anmälningsbekräftelse skicks inte ut.

söndag 23 februari 2020

Nominera din favorit till årets Europé 2020

Årets EuropéDet är dags att skicka in förslag på kandidat till Europarörelsernas pris Årets Europé 2020. 
Mellan 1-28 februari tar vi emot nomineringar via mail. Skriv en kort motivering och skicka till:  
aretseurope@svenskaeuroparorelsen.se

Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”

Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som år 2020 kommer att bestå ordföranden i Svenska Europarörelsen ordföranden i Svenska Paneuropaföreningen och representanter från Unga Européer och  Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN).

Tack på förhand! 


lördag 18 januari 2020

Välkommen till lunchklubb onsdagen den 19 februari!

Välkommen till lunchklubb onsdagen den 19 februari!

Anna Stellinger är sedan november 2019 chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv och hon kommer tala om ämnet  ”När världshandeln skakar och konflikterna blir fler - vilken roll har EU?”

Anna Stellinger var fram till 2019 Generaldirektör för Sveriges handels- och inremarknadsmyndighet (Kommerskollegium) Kommerskollegium och dessförinnan myndighetschef och direktör för Svenska institutet för Europapolitiska studier, SIEPS.

Vi välkomnar särskilt intresserade blivande medlemmar och studenter. Studenter rabatteras och betalar endast 50 kr så bjud gärna med någon student du tror är intresserad av eurosamarbete. Det är en plikt att som medlem arbeta för att föreningen breddas och fördjupas, vi behöver ny och gammal kompetens i samverkan och aktivitet.

Anmälan sker genom betalning av 170 kr till pg 35 95 40-2 senast fredag den 14 februari. Kom ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. Ni behöver alltså inte skriva och svara angående er anmälan.

  • Lokal:  Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11
  • Dag:  dag den datum månad
  • Tid:  12:15 startar serveringen, kom gärna i tid dessförinnan. Beräknad sluttid 13:30

Avgift:  170 kr betalas till pg 35 95 40-2 vilket också är er anmälan, kom därför ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen.

Anmälan: Anmäl dig senast fredag den 14 februari genom att betala 170 kr till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva NAMN på inbetalningen.

Varmt välkomna!

Första akten i Brexitdramat slut – spännande fortsättning

Vi i Paneuropaföreningen vill gärna lyfta en artikeln som Peter Kleen och Mats Ringborg har skrivit. Det är en framåtblickande lägesrapport om Brexit som publicerats på Global Utmanings hemsida, för att läsa hela artikeln går ni in på länken nedan.


Brexit realiseras den 31 januari 2020 – på ett ordnat sätt
På midsommarafton 2016 röstade det brittiska folket för att United Kingdom (UK) ska lämna EU. Under det politiska kaos som sedan dess under nära tre och ett halvt år har rått i det brittiska underhuset har det varit osäkert om Brexit skulle ske på ett ordnat eller oordnat sätt (dvs. med eller utan ett utträdesavtal) eller om hela processen rentav skulle avbrytas och UK stanna kvar inom EU.
Detta dödläge upphörde i och med Tories valseger i det brittiska parlamentsvalet den 12 december 2019. Som bekant resulterade detta i en betryggande majoritet för Tories i underhuset (man fick 365 platser av totalt 650). Därmed skapades förutsättningar för den nye Tory-ledaren och premiärministern Boris Johnson att infria sitt löfte om att UK ska lämna EU den 31 januari 2020.
I en andra läsning godkände underhuset den 19 december regeringens (något modifierade) ”Withdrawal Agreement Bill” med röstsiffrorna 358 mot 234. I lagförslaget ingår det utträdesavtal mellan UK och EU 27 som slöts i oktober 2019. Slutligt godkännande skedde vid en omröstning i underhuset den 9 januari med röstsiffrorna 330 mot 231. Efter ett varv i överhuset väntas lagförslaget omsättas i brittisk lag den 27 januari.
I och med att också Europaparlamentet lär godkänna utträdesavtalet den 29 januari har risken för att UK ska lämna EU på ett oordnat sätt eliminerats.

Ambassadbesök 22 januari 2020

Svenska Paneuropaföreningen kallar till Ambassadbesök Våren 2020

Kroatiens ambassadör Ambassadör Dr. Sinisa Grgic Träffar oss på Europahuset Regeringsgatan 65, plan 2 onsdagen den 22 januari 2020 kl. 11.00-12.30

Kroatien blir ordförandeland i EU den 1 januari 2020. Ambassadören kommer att berätta om landets program för EU-ordförandeskapet och övriga högaktuella frågorna såsom arbete och planer för Balkan och utvidgningen, Ambassadör Grgic själv är Paneuropé, var med när den Kroatiska Paneuropa-Unionen grundades och är således en kär vän.