lördag 18 januari 2020

Välkommen till lunchklubb onsdagen den 19 februari!

Välkommen till lunchklubb onsdagen den 19 februari!

Anna Stellinger är sedan november 2019 chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv och hon kommer tala om ämnet  ”När världshandeln skakar och konflikterna blir fler - vilken roll har EU?”

Anna Stellinger var fram till 2019 Generaldirektör för Sveriges handels- och inremarknadsmyndighet (Kommerskollegium) Kommerskollegium och dessförinnan myndighetschef och direktör för Svenska institutet för Europapolitiska studier, SIEPS.

Vi välkomnar särskilt intresserade blivande medlemmar och studenter. Studenter rabatteras och betalar endast 50 kr så bjud gärna med någon student du tror är intresserad av eurosamarbete. Det är en plikt att som medlem arbeta för att föreningen breddas och fördjupas, vi behöver ny och gammal kompetens i samverkan och aktivitet.

Anmälan sker genom betalning av 170 kr till pg 35 95 40-2 senast fredag den 14 februari. Kom ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. Ni behöver alltså inte skriva och svara angående er anmälan.

  • Lokal:  Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11
  • Dag:  dag den datum månad
  • Tid:  12:15 startar serveringen, kom gärna i tid dessförinnan. Beräknad sluttid 13:30

Avgift:  170 kr betalas till pg 35 95 40-2 vilket också är er anmälan, kom därför ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen.

Anmälan: Anmäl dig senast fredag den 14 februari genom att betala 170 kr till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva NAMN på inbetalningen.

Varmt välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar