tisdag 12 september 2017

LUNCHKLUBB 28 september 

JAN E. FRYDMAN
talar över ämnet

EU:s nya handelspolitik , bygga broar, riva murar


Jan E.  Frydman är jur.kand och civilekonom. Han är särskild rådgivare till kommissionären Cecilia Malmström i handelspolitik och och transnationella frågor. Han är advokat vid Frydman Advokatbyrå i Stockholm, och var tidigare  verksam bl.a. vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm och New York. I samband med Sveriges inträde i EU blev han engagerad som juridisk rådgivare vid EU-kommissionen och sedermera chef för enheter inom internationella och regulatoriska frågor. Han har även en bakgrund inom svenskt och amerikanskt näringsliv och har dessutom varit adj. domare i Svea hovrätt.
 Datum : Torsdag 28 september 12.15. Plats: Västra Trädgårdsgatan 11, Oddfellowhuset.
Anmälan till  Pernilla Lindh. på lindh.pernilla@gmail.com eller på telefon 08-43764273.