fredag 9 juni 2023

Lunchklubben 9/6: Frysta ryska tillgångar ska återuppbygga Ukraina


Gäst på lunchklubben 9 juni var Anders Ahnlid, som ledde en EU-arbetsgrupp under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd som undersöker hur frysta ryska tillgångar kan användas för att återuppbygga Ukraina. Under lunchklubben berättade han mer om gruppens arbete och vägen framåt.

 

Anders Ahnlid är generaldirektör för Kommerskollegium sedan 2020. Han var dessförinnan Sveriges ambassadör i Finland, efter att ha varit chef för Sveriges EU-representation. Han har också bland annat varit utrikesråd för internationell handelspolitik och inre marknaden på UD och Sveriges ambassadör för OECD och Unesco i Paris.

torsdag 8 juni 2023

Arbetet i FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Ukraina, Webbinarium 8 juni kl. 15.00


I samband med den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna som gick av stapeln i Helsingfors tidigare i år kom Erik Møse, som lett FN:s oberoende kommission rörande krigsbrott i Ukraina, och presenterade kommissionens rapport som publicerades den 15 mars. Presentationen ägde rum den 8 juni kl. 15.00 svensk tid och sändes via länk.

Erik Møse har tidigare varit domare i Norska Høyesterett, domare i Europadomstolen samt president i FNs krigsförbrytartribunal för Rwanda med mera. Presentationen arrangeras av Nordiskt forum för en levande europakonvention som sedan 2022 är huvudman för den nordiska rättegångstävlingen i samarbete med lokalorganisationen och advokatbyrån Hannes Snellman. FN-rapporten återfinns här.