tisdag 30 maj 2023

Lunchklubben 9/6: Frysta ryska tillgångar ska återuppbygga Ukraina


Gäst på lunchklubben 9 juni är Anders Ahnlid, som leder en EU-arbetsgrupp under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd som undersöker hur frysta ryska tillgångar kan användas för att återuppbygga Ukraina. Under lunchklubben kommer han att berätta mer om gruppens arbete och vägen framåt.

Anmäl er här senast den 7 juni kl. 12: Inbjudan lunchklubben 9/6: Frysta ryska tillgångar ska återuppbygga Ukraina (svenskalag.se)

 

Anders Ahnlid är generaldirektör för Kommerskollegium sedan 2020. Han var dessförinnan Sveriges ambassadör i Finland, efter att ha varit chef för Sveriges EU-representation. Han har också bland annat varit utrikesråd för internationell handelspolitik och inre marknaden på UD och Sveriges ambassadör för OECD och Unesco i Paris.


söndag 28 maj 2023

Arbetet i FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Ukraina, Webbinarium 8 juni kl. 15.00


I samband med den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna som går av stapeln i Helsingfors nästa vecka kommer Erik Møse som lett FN:s oberoende kommission rörande krigsbrott i Ukraina att presentera kommissionens rapport som publicerades den 15 mars. Presentationen äger rum den 8 juni kl. 15.00 svensk tid och kommer sändas via länk. Alla som är intresserade är välkomna att titta in! Anmälan sker via denna länk.

Erik Møse har tidigare varit domare i Norska Høyesterett, domare i Europadomstolen samt president i FNs krigsförbrytartribunal för Rwanda med mera. Presentationen arrangeras av Nordiskt forum för en levande europakonvention som sedan 2022 är huvudman för den nordiska rättegångstävlingen i samarbete med lokalorganisationen och advokatbyrån Hannes Snellman. FN-rapporten återfinns här.


onsdag 17 maj 2023

Lunchklubben 22/5 om EU:s arbete i Ukraina med Fredrik Wesslau

 


Måndag den 22 maj är det dags för en ny lunchklubb om ett högaktuellt ämne: EU:s arbete i Ukraina. Gästtalare är Fredrik Wesslau från Utrikespolitiska institutet, som har färska erfarenheter av att själv jobba på marken i Ukraina. Mer information följer nedan.

 

Varmt välkomna som vanligt till Odd Fellow-huset på Västra Trädgårdsgatan 11, med start kl. 12.00. Om ni har några frågor om arrangemanget, v.g. kontakta Lena Johansson på madam.lena.johansson@gmail.com.

 

Anmäl er här senast fredag den 19 maj kl. 11.00Inbjudan Lunchklubben 22/5: EU:s arbete i Ukraina med Fredrik Wesslau (svenskalag.se)

EU:s arbete i Ukraina

 

Den 22 maj gästas vi av Fredrik Wesslau, som till i december 2022 arbetade som biträdande chef för EU Advisory Mission Ukraine (EUAM). Han kommer att prata om EUAM:s arbete i Ukraina – särskilt om hur de hanterade krigsutbrottet och hur de styrde om verksamheten för att på olika sätt stödja Ukraina. Han ska också beröra hur han ser på Ukrainas fortsatta inlemmande i Europa.

 

Fredrik Wesslau är Distinguished Policy Fellow på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Fram till december 2022 var han alltså baserad i Kyiv, för EUAM. Han har tidigare arbetat för FN, EU och OSCE, i Kosovo, södra Kaukasus och Sudan/Sydsudan samt för att motverka piratverksamhet i Indiska Oceanen. Fredrik har även varit chef för Europaprogrammet på European Council on Foreign Relations (ECFR). Han har magisterexamen från Columbia University och Science Po, Paris, och en fil kand från London School of Economics.
tisdag 16 maj 2023

Energimarknaden i EU och i Sverige 15 maj


 

Vi firar Europadagen 9 maj på Kulturhuset

 


söndag 16 april 2023

Kallelse till årsmöte 8 maj - gäst Christian Danielsson statssekreterare hos EU-ministern (tbc)

 


Kära medlemmar,
Ett verksamhetsår har förflutit och det drar ihop sig till årsmöte. Härmed följer därför en kallelse till Svenska Paneuropaföreningens årsmöte 2023, som kommer att äga rum måndag den 8 maj med start kl. 16 i Timbros lokaler på Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm.

 

Preliminärt kommer vi även att gästas av Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-ministern, för en uppdatering om läget för det svenska EU-ordförandeskapet.

 

Bifogat finner ni förslag till dagordning. Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att utsändas separat. 

 

Anmälan er här senast fredag den 5 majInbjudan: Årsmöte Paneuropaföreningen (svenskalag.se)

 


Svenska Paneuropaföreningen Årsmöte 8 maj 2023 


Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Val av sekreterare för årsmötet 

3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Föredragning av revisionsberättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 

10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och valberedningen 

11. Val av ordförande 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Övriga ärende


torsdag 9 mars 2023

Sverige och euron - seminarium på Europahuset 22 mars

 Se seminariet i efterhand, länken hittar du här!

https://www.youtube.com/watch?v=juRFgGZ_MCs&list=PL46SQVzUQ2VMf_QOp8aCc8Qc1-SmBFT4v&index=4

Frågan om Sverige och euron har blivit föremål för viss diskussion under senare tid. Bakgrunden är bland annat kronans ställning, uttalanden från ledande företrädare för svenskt näringsliv, det faktum att fler av EU:s medlemsländer inför euron som valuta och eurons betydelse för sammanhållningen och styrkan i EU-samarbetet.

För en fördjupad diskussion i dessa frågor arrangerar Paneuropaföreningen en paneldiskussion i Europahuset på Regeringsgatan 65 onsdagen den 22 mars kl 10.30 - 12.00.
Evenemanget kommer att ledas av föreningens ordförande Gunnar Hökmark. Vice ordförande Mats Ringborg kommer att redovisa bakgrunden till den nuvarande situationen. Bekräftade paneldeltagare är hittills Harry Flam, professor i internationell ekonomi, och Fredrik Erixon, chef för den Brysselbaserade tankesmedjan ECIPE samt Karin Nelson, vd Demoskop. Fler panelister kan tillkomma.


Anmäl er här: Inbjudan: Sverige och euron 22/3 (svenskalag.se)

Särskild lunchklubb 16/3 om Ukrainas återuppbyggnad med Anders Åslund


 

 Hur Europa och omvärlden bidrar till Ukrainas återuppbyggnad efter kriget kommer att bli en av vår tids viktigaste Europafrågor. Den kommer vara avgörande för långsiktig fred och för att sätta ett mönster för fler länder vad gäller deras framtida politiska inriktning.

Men frågan är också viktig nu, för det ukrainska folkets moral och försvarsvilja. Att veta att Europa står bakom dem inte bara i striderna utan också för deras hemhörighet i Europa är viktigt för dem, och ett avgörande viktigt budskap till dem i Moskva som hoppas att västvärlden ska tröttna i sitt stöd till Ukraina.

Torsdagen den 16 mars presenterar tankesmedjan Frivärld därför boken "Reconstruction, Reform, and EU Accession for Ukraine" av Anders Åslund, internationellt välkänd forskare och analytiker kring hur ekonomier som den ukrainska kan och bör reformeras, och Andrius Kubilius,  Litauens tidigare premiärminister och numera Europaparlamentariker samt ordförande för det europeiska nätverket för parlamentariker United4Ukraine. 

 

Därför inbjuder Svenska Paneuropaföreningen till en extra lunchklubb med Anders Åslund torsdagen den 16 mars kl. 12.00 på Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11.

Anmälan görs på följande länk senast måndag 13 mars kl. 14: 
Inbjudan: Särskild lunchklubb 16/3 om Ukrainas återuppbyggnad med Anders Åslund (svenskalag.se)

tisdag 21 februari 2023

Lunchklubben 1/3: Europakonventionen - skyddet av mänskliga rättigheter i ett oroligt Europa

 Fredrik Sundberg, tidigare chef för Europarådets avdelning för verkställigheten av Europadomstolens domar kommer att tala om Europakonventionens betydelse idag

Anmäl er genom det här formuläret: Inbjudan Lunchklubben 1/3 (svenskalag.se). 

OSA fredag 24 februari kl. 14.

Europakonventionen – skyddet av mänskliga rättigheter i ett oroligt Europa

Det senaste årets dramatiska utveckling har starkt betonat de grundläggande värden Europa bygger på. Behovet av respekt för dessa värden förklarar Europarådets 46 medlemsstaters omedelbara fördömande av den ryska aggressionen på Ukraina och snabba beslut att utesluta Ryssland. Det är inte vilken konflikt som helst som uppstått. Den attackerar direkt de europeiska grundvärderingarna - mest auktoritativt uttryckta i Europakonventionen.

 

Konventionen är uteslutningen till trots, eller kanske just på grund av uteslutningen, av största betydelse för att bidra till att Europa hålls samman och lyckas expandera till de nya kandidatländerna så att dessa inte bryts loss från Europa och inlemmas in andra intressesfärer utan intresse för de värderingar som byggt Europa.


Konventionen, liksom Europarådets roll i det nya Europa, kommer att vara i fokus vid Rådets toppmöte i Reykjavik i maj i år. Det är också viktigt att mötet uppmärksammar resursbehovet, då det är tydligt att systemets effektivitet hotas av brist på resurser. Budgeten har i stort inte ökat sedan 2010. Är detta politisk klokskap i ett Europa som mer än någonsin verkar ha behov av enande krafter?

 

Avsikten med lunchanförandet är att öka förståelsen för Konventionens betydelse i Europa idag, särskilt genom dess unika system för att säkerställa respekt för Europadomstolens domar.

torsdag 2 februari 2023

Lunchklubb 15 februari - Varför har vi fått så höga elpriser?

 

 

Paneuropaföreningens lunchklubb är tillbaka!

Tema:  Elprisbildningen, energimarknaden och EU:s framtida energiförsörjning 

Elprisbildningen, energimarknaden och EU:s framtida energiförsörjning är ämnet för Paneuropaföreningens lunchmöte den 15 februari. Medverkande talare är Catharina Ringborg och Göran Lundgren.

Catharina har en internationell industriell bakgrund i energisektorn på bland annat Alstom och ABB. Göran har en bakgrund på bland annat ABB och Vattenfall. Båda arbetar idag med att utveckla mindre bolag inom förnybar energi och uthålliga systemlösningar.

 

 

Anmälan senast fredag 10 februari kl. 14.

 

Vi ses som vanligt i Odd Fellow-huset på Västra Trädgårdsgatan 11, med start kl. 12.  Om ni har några frågor om arrangemanget, v.g. kontakta Lena Johansson på madam.lena.johansson@gmail.com