onsdag 8 maj 2024

Lunchklubb 21 maj: Banbrytande beslut i Europadomstolen : Stater har ett ansvar att skydda sina invånare mot klimatförändringar

I ett historiskt avgörande har Europadomstolen kommit fram till att stater har ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter mot klimatförändringar. Schweiz har dömts för att inte ha vidtagit tillräckliga klimatåtgärder.  

Varmt välkomna till lunchklubben den 21 maj! Denna gång om historiskt avgörande i Europadomstolen. 

Vi ses som vanligt kl. 12.00 på Odd Fellow på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. 

Anmälningslänk inom kort.   

För eventuella frågor, v.g. kontakta Zofia Tucinska på: zofia@tucinska.eu 

Mer info om evenemanget följer nedan:

Den 9 april i år fastställde Europadomstolens stora kammare att en förening med äldre damer hade talerätt och att bristerna i de schweiziska klimatåtgärderna utgjorde en kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Domen i målet Verein KlimaSeniorinnen m.fl. mot Schweiz är en milstolpe i rättsutvecklingen rörande möjligheten att driva ärenden till skydd för framtida generationers intressen och regeringars ansvar för att uppfylla internationella överenskommelser på klimatområdet. Medan det måste finnas rättsmedel för att skydda kollektiva intressen är det viktigt att domstolar ej har en generell möjlighet att överpröva politiska beslut.

I Sverige pågår just nu ett mål som till stora delar påminner om det schweiziska klimatmålet. Ungdomarna i Aurora-gruppen driver ett mål mot den svenska regeringen på huvudsakligen samma grunder fast med fokus på de ungas istället för de gamlas utsatthet. Ett beslut från Högsta domstolen angående möjligheten att driva ett sådant mål i svenska domstolar mot svenska staten kommer att meddelas i närtid. Anna Rogalska Hedlund som är ombud i det så kallade Auroramålet berättar mer om ärendet.

Anna Rogalska Hedlund är jur. kand. specialiserad på fri- och rättighetsjuridik med bakgrund från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, EU-kommissionen och Centrum för rättvisa. Genom åren har hon med framgång drivit flera mål i Högsta domstolen och på så sätt bidragit till lagändringar och vägledande praxis. Hon har även forskat kring rättsstatsprincipen och utvecklingen inom EU.torsdag 2 maj 2024

Svenska Paneuropaföreningens årsmöte 2024


Kära medlemmar,

Tisdagen den 14 maj med start kl.17.30 äger Svenska Paneuropaföreningens årsmöte rum i Timbros lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm. I anslutning till årsmötet kommer Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk att hålla ett föredrag.

Förslag till dagordning bifogas med det här mejlet. Styrelsen återkommer inom kort med kompletterande handlingar rörande resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag till ny styrelse.

Anmälan för att delta på årsmötet sker på via den här länken: Inbjudan: Årsmöte Paneuropaföreningen 2024 (svenskalag.se).

Förslag till dagordning årsmöte Svenska Paneuropaföreningen 14/5 2024

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och valberedningen 11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden


tisdag 26 mars 2024

Lunchklubb 24 april Ungern, EU och den illiberala verktygslådan med Dag Hartelius

Varmt välkomna till lunchklubben den 24 april! Den här gången om Ungerns inre politiska liv och relationen till övriga EU med Dag Hartelius, Sveriges tidigare ambassadör i Budapest.

 

Vi ses som vanligt kl. 12.00 på Odd Fellow på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. 

Anmäl er senast måndag 22 april kl. 11 på följande länk:

Inbjudan Lunchklubben 24/4: Ungern, EU och den illiberala verktygslådan med Dag Hartelius (svenskalag.se)

 

För eventuella frågor, v.g. kontakta Lena Johansson på: madam.lena.johansson@gmail.com. Mer info om evenemanget följer nedan.

 

Ungern, EU och den illiberala verktygslådan 

I det ungerska parlamentsvalet 2010 vann Viktor Orbán och Fidesz en supermajoritet med två tredjedelar av platserna i parlamentet. Detta upprepades i valen 2014 och 2018, och i valet 2022 ökade man ytterligare något. Samtidigt har ekonomin inte utvecklats lysande och Ungern har haft en av de högsta inflationsnivåerna i EU under senare år. Betydande EU-medel hålls inne av kommissionen med hänvisning till bristande efterlevnad av rättsstatens principer. Landet är idag i flera avseenden isolerat i EU och Fideszledamöterna politiska vildar i Europaparlamentet, samtidigt som opinionsstödet för EU har minskat. På samma gång är Ungern ett av de medlemsländer som är mest beroende av EU:s inre marknad. Hur går detta ihop?

Dag Hartelius var Sveriges ambassadör i Ungern och Slovenien 2019-23. Han har dessförinnan arbetat som diplomat i Sovjetunionen, Tyskland och Storbritannien och har varit ambassadör i Estland 2003-08 och Polen 2008-11 samt Sveriges ständige representant till EU 2011-13. Åren 2013-19 var han generaldirektör för FRA. Idag är han nationell underrättelsesamordnare i Statsrådsberedningen. 

måndag 26 februari 2024

Nominera kandidat till Årets Europé! Sänd in ditt förslag!

ÅRETS EUROPÉ 


 Nomineringsperioden är slut. Pristagaren tillkännages vid det   traditionsenliga Europadagsfirandet i Stockholm, som i år äger rum den 7 maj på Kulturhuset. 

 

Nu är det dags att nominera en kandidat till Årets Europé 2024. Nomineringen öppnar 26 februari och pågår till och med den 22 mars.

Kriterierna för Årets Europé är:
”Årets Europé ska ha en fast anknytning till Sverige och ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.” 
En jury med representanter från bl. a. Svenska Europarörelsen, Svenska Paneuropaföreningen, Svenska kvinnors Europanätverk, LSU och Unga européer utser Årets Europé som tar emot utmärkelsen på det traditionsenliga Europadagsfirandet i Stockholm, detta år den 7 i maj. 
Svenska Paneuropaföreningen deltar i juryn. Skicka oss namnet på den person du vill nominera, med en motivering på post@paneuropa.se senast den 18 mars.

 

TIDIGARE PRISTAGARE åren 2010-2023:

 
2023 Alina Zubkovych och Alyona Kashyna
2022 Alesia Rudnik
2021 Allan Larsson
2020 Cecilia Malmström

2019 Greta Thunberg

2018 Richard Swartz

2017 Tilde Björfors

2016 Jonas Berg

2015 Alexandra Pascalidou 

2014 Anders Selnes

2013 Marika Markovits

2012 inget pris delades ut

2011 Thomas Hammarberg
2010 Margot Wallström
 

 


      


fredag 23 februari 2024

Lunchklubb 14 mars, Annika Ström Melin talar om sin senaste bok Monnets blinda fläck

 

Monnets blinda fläck 

Annika Ström Melin berättar om Monnets liv och skapelse och reflekterar över hur hans arv påverkar EU idag. Slutsatsen är att Monnets metod har haft och har fortfarande stor betydelse för Europa, men medborgarna behöver större möjlighet att påverka EU-makten. Demokratin var Monnets blinda fläck och den har blivits hela unionens.- Inbjudan kommer inom kort boka i din kalender!

Inbjudan till lunchklubben kommer inom kort.

Tid och plats:

Torsdag 14 mars, kl 12.00.

Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11

Välkomna!

måndag 19 februari 2024

Lunchklubb 22 februari EU, kriget och framtiden med Lars Danielsson

 


Den 24 februari har det gått två år sedan Ryssland inledde sin aggression mot Ukraina. Hur har detta påverkat EU? Hur ser utsikterna ut för att unionen kan hålla samman i sitt stöd till Ukraina? När kan landet bli medlem i EU? Hur kommer detta att påverka EU? 

 Lars Danielsson lämnade i augusti förra året Bryssel efter sju år som Sveriges EU-ambassadör. I denna position var han en nyckelperson under det svenska EU-ordförandeskapet då aggressionen mot Ukraina stod i centrum för EU:s arbete. Lars Danielsson kan därför ge en bild inifrån av hur kriget i Ukraina har påverkat och kommer att påverka den Europeiska unionen.


Tid och plats:

22 februari kl. 12 
Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11 

OSA fredag den 20 februari kl. 11

Anmälan på länken nedan:


Anmälan Lunchklubb Lars Danielsson