torsdag 2 maj 2024

Svenska Paneuropaföreningens årsmöte 2024


Kära medlemmar,

Tisdagen den 14 maj med start kl.17.30 äger Svenska Paneuropaföreningens årsmöte rum i Timbros lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm. I anslutning till årsmötet kommer Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk att hålla ett föredrag.

Förslag till dagordning bifogas med det här mejlet. Styrelsen återkommer inom kort med kompletterande handlingar rörande resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag till ny styrelse.

Anmälan för att delta på årsmötet sker på via den här länken: Inbjudan: Årsmöte Paneuropaföreningen 2024 (svenskalag.se).

Förslag till dagordning årsmöte Svenska Paneuropaföreningen 14/5 2024

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och valberedningen 11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar