onsdag 25 november 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VII

Europeiska skatter i våra svenska muséer


Agneta Lundström tillhör vår svenska kulturelit. Hon har bland mycket annat varit chef för Livrustkammaren, Statens Sjöhistoriska muséer och Kungl. Husgerådskammaren på Stockholms slott. Hon har också varit redaktör för tidningen Svenska Muséer och är ordförande i Alf Henrikson-Sällskapet. Hon ska på årets sista lunchklubb tala om europeiska skatter i våra svenska muséer.


Datum: TORSDAGEN (obs) den 17 december kl. 12.15


Plats: ODD FELLOW HUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris:  Kronor 170 :-  för lunch och föredrag (gärna jämna pengar)

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostna eller medlemsavgift (gäller också för 2016)


Anmälan senast den 15 december kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 


Obligatorisk avanmälan senast den 16 december kl. 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen. 

lördag 14 november 2015

Paris fredagen den 13 november - en attack mot europeiska värderingar, mot det öppna, demokratiska samhälletIS flyttar kriget till Europa. Med händelserna i Paris förstår vi européer till slut vad som händer i Syrien, vad som hände i Beirut, vad som hände över Sinai-halvön.
Vi européer måste arbeta tillsammans för vår säkerhet men också för att skydda våra värderingar och våra öppna demokratiska samhällen.

tisdag 10 november 2015

Junkerkommissionen fyller ett år

Många paneuropéer deltog i ett seminarium på Europahuset, anordnat av Europaparlamentets informationskontor i Stockholm, måndagen den 9 november med rubriken Junkerkommissionen fyller ett år – håller den sina löften?

Den 1 november förra året inledde den nya EU-kommissionen, med ordförande Jean-Claude Juncker i spetsen, sin femåriga mandatperiod. Hur har det gått hittills och vad tror vi om framtiden? 
Journalister, forskare, och parlamentariker både från den svenska riksdagen och från Europaparlamentet kommenterade frågorna från sina olika utgångspunkter, ett för åhörarna mycket givande angreppssätt. Seminariet direktsändes och kan ses även i efterhand på SVT forum. Klicka här för att se seminariet på SVT Play.
I den avslutande panelen "Junckerkommissionen, riksdagen och regeringen" deltog Carl Schlyter (MP), ordförande i Riksdagens EU-nämnd, Ulrika Eriksson (M), sekreterare i EU-nämnden och Pernilla Baralt (S), statssekreterare på socialdepartementet.

onsdag 4 november 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VI

Den 4 november gästades Paneuropeiska föreningen av europaparlamentarikern Jytte Guteland.

Jytte Guteland talade entusiatiskt om EU:s roll för klimatpolitiken i världen och om den förestående klimatkonferensen i Paris. Hon uttryckte stor optimismen om att länderna denna gång skall komma fram till ett bindande avtal om åtaganden från alla inblandade länder.

Hon framhöll också särskilt frågan om den svenska regeringens krav på att åstadkomma en reglerning av användandet av hormoner i livsmedelsproduktionen, något som har stor betydelse för framtida generationer, bl.a. när det gäller reproduktion av kommande generationer.

Samtliga deltagare uttryckte stor entusiamen och engamang av miljöfrågorna inom EU.