onsdag 25 november 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VII

Europeiska skatter i våra svenska muséer


Agneta Lundström tillhör vår svenska kulturelit. Hon har bland mycket annat varit chef för Livrustkammaren, Statens Sjöhistoriska muséer och Kungl. Husgerådskammaren på Stockholms slott. Hon har också varit redaktör för tidningen Svenska Muséer och är ordförande i Alf Henrikson-Sällskapet. Hon ska på årets sista lunchklubb tala om europeiska skatter i våra svenska muséer.


Datum: TORSDAGEN (obs) den 17 december kl. 12.15


Plats: ODD FELLOW HUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris:  Kronor 170 :-  för lunch och föredrag (gärna jämna pengar)

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostna eller medlemsavgift (gäller också för 2016)


Anmälan senast den 15 december kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 


Obligatorisk avanmälan senast den 16 december kl. 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar