lördag 18 januari 2020

Välkommen till lunchklubb onsdagen den 19 februari!

Välkommen till lunchklubb onsdagen den 19 februari!

Anna Stellinger är sedan november 2019 chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv och hon kommer tala om ämnet  ”När världshandeln skakar och konflikterna blir fler - vilken roll har EU?”

Anna Stellinger var fram till 2019 Generaldirektör för Sveriges handels- och inremarknadsmyndighet (Kommerskollegium) Kommerskollegium och dessförinnan myndighetschef och direktör för Svenska institutet för Europapolitiska studier, SIEPS.

Vi välkomnar särskilt intresserade blivande medlemmar och studenter. Studenter rabatteras och betalar endast 50 kr så bjud gärna med någon student du tror är intresserad av eurosamarbete. Det är en plikt att som medlem arbeta för att föreningen breddas och fördjupas, vi behöver ny och gammal kompetens i samverkan och aktivitet.

Anmälan sker genom betalning av 170 kr till pg 35 95 40-2 senast fredag den 14 februari. Kom ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. Ni behöver alltså inte skriva och svara angående er anmälan.

  • Lokal:  Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11
  • Dag:  dag den datum månad
  • Tid:  12:15 startar serveringen, kom gärna i tid dessförinnan. Beräknad sluttid 13:30

Avgift:  170 kr betalas till pg 35 95 40-2 vilket också är er anmälan, kom därför ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen.

Anmälan: Anmäl dig senast fredag den 14 februari genom att betala 170 kr till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva NAMN på inbetalningen.

Varmt välkomna!

Första akten i Brexitdramat slut – spännande fortsättning

Vi i Paneuropaföreningen vill gärna lyfta en artikeln som Peter Kleen och Mats Ringborg har skrivit. Det är en framåtblickande lägesrapport om Brexit som publicerats på Global Utmanings hemsida, för att läsa hela artikeln går ni in på länken nedan.


Brexit realiseras den 31 januari 2020 – på ett ordnat sätt
På midsommarafton 2016 röstade det brittiska folket för att United Kingdom (UK) ska lämna EU. Under det politiska kaos som sedan dess under nära tre och ett halvt år har rått i det brittiska underhuset har det varit osäkert om Brexit skulle ske på ett ordnat eller oordnat sätt (dvs. med eller utan ett utträdesavtal) eller om hela processen rentav skulle avbrytas och UK stanna kvar inom EU.
Detta dödläge upphörde i och med Tories valseger i det brittiska parlamentsvalet den 12 december 2019. Som bekant resulterade detta i en betryggande majoritet för Tories i underhuset (man fick 365 platser av totalt 650). Därmed skapades förutsättningar för den nye Tory-ledaren och premiärministern Boris Johnson att infria sitt löfte om att UK ska lämna EU den 31 januari 2020.
I en andra läsning godkände underhuset den 19 december regeringens (något modifierade) ”Withdrawal Agreement Bill” med röstsiffrorna 358 mot 234. I lagförslaget ingår det utträdesavtal mellan UK och EU 27 som slöts i oktober 2019. Slutligt godkännande skedde vid en omröstning i underhuset den 9 januari med röstsiffrorna 330 mot 231. Efter ett varv i överhuset väntas lagförslaget omsättas i brittisk lag den 27 januari.
I och med att också Europaparlamentet lär godkänna utträdesavtalet den 29 januari har risken för att UK ska lämna EU på ett oordnat sätt eliminerats.

Ambassadbesök 22 januari 2020

Svenska Paneuropaföreningen kallar till Ambassadbesök Våren 2020

Kroatiens ambassadör Ambassadör Dr. Sinisa Grgic Träffar oss på Europahuset Regeringsgatan 65, plan 2 onsdagen den 22 januari 2020 kl. 11.00-12.30

Kroatien blir ordförandeland i EU den 1 januari 2020. Ambassadören kommer att berätta om landets program för EU-ordförandeskapet och övriga högaktuella frågorna såsom arbete och planer för Balkan och utvidgningen, Ambassadör Grgic själv är Paneuropé, var med när den Kroatiska Paneuropa-Unionen grundades och är således en kär vän.