onsdag 18 april 2018

Västra Balkan och EUutvidgning var tema vid Årsmötet för Svenska Paneuropaföreningen som hölls måndag 16 april på Europahuset

På måndagen den 16 april hölls Svenska Paneuropaföreningens årsmöte. Cirka 50 medlemmar av föreningens totalt cirka 250 medlemmar mötte upp för årsmötet som hölls mellan 10.00-11.00.
Till stämmans ordförande valdes Håkan Jonsson ( tidigare ordförande i föreningen ) och till sekreterare för mötet Karin Hallerby (tidigare ledamot i  föreningens styrelse ).

Sedvanliga presentationer av Verksamhetsberättelse, Årsresultat och Revisionsberättelse genomfördes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Antalet ledamöter fastställdes till 10 inklusive ordförande. Walburga Habsburg Douglas återvaldes som ordförande i föreningen. Återval gjordes av ledamöterna Margit Wallstén, Lena Bäcker och Mathias Neidhardt.
Nyval gjordes av Mats Karlsson, Vladar Lausevic, Anders Oljelund, Mats Ringborg, Abelone Tischbein Madsen,  - dessa presenterade sig kort på mötet.
Revisorerna Christina Rahlén och Christina Skantze återvaldes. Till ny valberedning utsågs carin Berg och Håkan Jonsson - bägge tidigare ordförande i föreningen.
Ordförande Walburga Habsburg Douglas tackade avgående ledamöter, valberedning och deltagare och avslutade mötet. Efter en kort paus samlades vi för att utbyta information och tankar kring EU:s utvidgning för stater i området Västra Balkan.
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Kommissionens representation i Sverige; ambassadör Mr Ilir Abdi, Albaniens ambassadör i Sverige och Mrs Aleksandra Nakjeva Ruzhin, Makedoniens ambassadör i Sverige gav sina perspektiv. EU kommissionen kom i februari ut med en skrivelse om fortsatt utvidgning - med angivelse av prioriteringar för färdvägen. Ambassadörerna gav sina perspektiv på det egna landets arbete och väg mot ett EU medlemskap.
Katarina Areskoug Macarenhas, Chef för Kommissionens representation i Sverige


Mr Ilir Abdi, Albaniens ambassadör 
Mrs Aleksandra Nakjeva Ruzhin, Makedoniens ambassadör
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar