söndag 5 november 2023

Välkommen på "Elvakaffe" 11/11 på 105-årsdagen av vapenstilleståndet efter Första Världskriget
Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen har sedan 2012 arrangerat sammankomster den 11 november för att uppmärksamma årsdagen av vapenstilleståndet efter Första världskriget.

Eftersom årsdagen i år infaller på en lördag bestämde vi oss för att ge evenemanget en lite annorlunda form än tidigare. Vi gör det i form av ett elvakaffe, d.v.s. exakt 105 år sedan vapenstilleståndet trädde ikraft, och begränsar det till en timme.

Det äger rum kl 11-12 i Stockholmsrummet under medeltidsvalven en trappa ned på Restaurang Kaffegillet, Trångsund 4 (den lilla gränden som går bakom Storkyrkan mellan Stortorget och Storkyrkobrinken i Gamla Stan).

Kaffe/té och äppelkaka med vaniljsås serveras. Kostnad 140 kr/person.

Pga lokalens storlek måste deltagandet  dessvärre begränsas till 50.

Program:
  • Välkomstord av Ewa Hedlund, ordförande, Svenska Europarörelsen
  • Imperiedrömmars återkomst - Ett alltjämt farligt arv från Första världskriget, Mats Åberg, F.d. ambassadör bl.a. vid Europarådet och i Rumänien
  • Vägen framåt efter Ukrainakriget: Rättsstaten är en förutsättning får internationell fred och säkerhet, Hans Corell, F.d. Undergeneralsekreterare för rättsliga frågor i FN
  • Frågor och diskussion med publiken
  • Avslutningsord av Gunnar Hökmark, ordförande, Svenska Paneuropaföreningen
Hans Corells anförande kommer att utgå ifrån det nyttiga kompendiet

Rule of Law – A guide for politicians. A Guide elaborated under the auspices of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at Lund University, Sweden, and the Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL), the Netherlands (Ca 40 sidor fritt tillgänglig på nätet på 26 språk). Det kan laddas ned med följande länk:https://rwi.lu.se/publications/rule-law-guide-politicians/ 

Det finns också en direkt länk till den Svenska översättningen: https://rwi.lu.se/app/uploads/2013/01/Rattsstaten-En-handledning-for-politiker.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar