torsdag 4 februari 2016

Lunchklubben 2016 möte nr I

På årets första lunchklubb talade Martin Valfridsson som just lagt fram sin rapport till regeringen om vad som gäller för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige och om hur han menar att vi från svensk sida bäst kan bidra till ett bättre liv för dessa EU-medborgare, främst romer från Rumänien och Bulgarien.

Valfridsson talade med patos och engagemang om sin utredning och om de rättsregler som gäller samt underströk att hjälpen behövs bäst i EU-medborgarnas hemland. Det finns flera ideella föreningar, bl.a. Hjärta till hjärta som f.n. gör stora insatser i Rumänien för att hjälpa romerna i deras eget land. 

Valfridsson är jurist. Han har tidigare varit rättsråd vid Sveriges representation i Bryssel, rådman i Stockholms tingsrätt och statssekreterare i justitiedepartementet. Regeringen utsåg honom till samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige för drygt ett år sedan. Han avlämnade sin rapport till regeringen den 1 februari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar