torsdag 22 oktober 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VI

Klimattoppmötet i Paris


Lunchklubb med debattören, feministen och europaparlamentarikern  Jytee Guteland som kommer att upplysa oss om aktuella miljöfrågor med fokus på klimattoppmötet i Paris.

Jytte Guteland, som är utbildad nationalekonom, tillhör kretsen av debattörer i olika ämnen om Europa. Hon är medlem av Europaparlamentet sedan 2014, där hon är ledamot i bl.a. utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Hon deltar också bl.a. i utskottet för rättsliga frågor. 

Datum: ONSDAGEN den 4 november kl. 12.15

Plats: ODD FELLOW HUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 :- för lunch och föredrag (gärna jämna pengar)

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift (200 kr)

Anmälan senast den 2 november kl.10.00 till Pernilla Lindh (email lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 
Obligatorisk avanmälan senast den 3 november före kl. 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar