fredag 2 oktober 2015

Lunchklubben 2015 möte nr IV

Lunchklubben besöktes den 30 september av statssekreteraren i socialdepartementet Pernilla Baralt. Hon arbetar närmast under barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér med  frågor om bl.a. barnens rättigheter och om individ- och familjeomsorg.

Vid lunchklubben berättade hon initierat och upplysande om regeringens arbete med utsatta EU-medborgare. Arbetet gäller såväl direkta bilaterala förbindelser med nu i första hand Rumäniens regering om understöd för att få till stånd bättre förhållanden i det landet bl.a. när det gäller skola och bostäder som förnyade ansträngningar på EU-nivå.

Hennes anförande lämnade gott hopp om förbättrade förhållanden för de utsatta grupperna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar