måndag 27 april 2015

Frukostseminarium den 8 maj

                            

FRUKOSTSEMINARIUM 8 maj kl 8-8.45 Europadagen Europahuset Regeringsgatan 65

Kvinnors inflytande kan öka demokratin i EU

Camilla Wagner 1,6 miljonerklubben, ”Lobby för kvinnors hälsa”
Efraim Gomez, EU kansliet ”Sveriges profilfrågor i EU”
Jenny Sonesson ”Sexköp hör inte hemma i EU! ”
Gabriele Winai Ström ”Beslut som ökar kvinnors makt”
Moderator Jacob Schulze journalist

Viktiga frågor som lyfts i frukostseminariet Europadagen
a) Vilka beslut kan ge kvinnorna ökat inflytande i EU? Kan männen bidra till dett+
b) Kan jämställdhet minska det demokratiska underskott som plågar den Europeiska Unionen?

EU måste fatta beslut som gynnar inte bara kvinnor i Sverige, utan bidrar till ökad jämställdhet även i andra EU-länder.
Många kvinnor är fortfarande skeptiska till EU.
Sverige har skickat tre kvinnliga statsråd till uppdrag som EU Kommissionär i Bryssel.
Sveriges första Kommissionär Anita Gradin, som hade portföljen för rättsfrågor, Margot ansvarade sin första period som EU-kommissionär, för miljöfrågor 2000-2004 och sin andra period 2005-2009, för folklig förankring och demokratisering av EU. Margot var då även vice ordförande för Kommissionen. Cecilia Malmström hade 2010-2014 ansvar för rättsfrågor och migration.  Hon slutförde förbudslagar mot människohandel. Idag är hon ansvarig EU Kommissionär för handelsfrågorna.

Boken ”Kvinnornas EU” lanseras den 8 maj på Europadagen och markerar tjugo år av verksamhet i Svenska kvinnors europanätverk, SKEN. Föreningen har med frivilliga krafter drivit både att öka kunskapen hos kvinnor i Sverige om EU, och strategiskt drivit frågor för ökad jämställdhet och inflytande i EU-frågor som särskilt berör kvinnor.

ALLA VÄLKOMNA TILL FRUKOSTSEMINARIUM EUROPADAGEN!
Samarrangemang med Svenska Paneuropaföreningen och Svenska Europarörelsen

BOKSLÄPP för ”KVINNORNAS EU”, Gidlunds förlag
Kontaktadress redaktör gabriele.winai@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar