tisdag 31 december 2013

Referat från Årets Sista Lunchklubben

Paneuropaföreningen avslutar året här på hemsidan med ett referat från Mikael Karlssons föreläsning på Lunchklubben den 17 december 2013.

fredag 20 december 2013

God Jul och Gott Nytt År önskar Paneuropaföreningen


Kära Paneuropéer,

Som ordförande i Svenska Paneuropaföreningen vill jag med dessa rader summera 2013 och titta lite framåt mot 2014. 2013 var året då Europa fortsatte att sakta och mödosamt försöka ta sig ur sin ekonomiska kris, Kroatien blev EU:s 28:e medlemsland och Ukraina hamnade mitt i en identitetskris som vi fortfarande inte vet vad den kommer att leda till.

Som vanligt har vi som förening försökt vara aktuella men ändå långsiktiga och filosofiska i våra programpunkter. Vi har hållit våra traditionella "Fyra samtal om Europa" vid årsmötet i april, denna gång med rubriken ”Värden och Värderingar – det moderna Europas framväxt, framtoning och framtid”, samt seminariet ”Europas dåliga samvete – Romerna”, båda direktsända av SVT. Vi har hållit lunchklubb i stort sett varje månad under vår- och höstterminen, vi har tillsammans med Europarörelsen, Svenska kvinnors Europanätverk och Unga européer – Europavännerna - organiserat ett väldigt fint högtidlighållande av årsdagen av vapenstilleståndet efter Första världskriget och mycket annat. Europavännerna har tillsammans utsett "Årets europé", Marika Markovits, som leder Stockholms Stadsmission och deras fina projekt "Crossroads" som hjälper EU-medborgare som är utsatta i Stockholm. Priset delas ut av Europarörelsen sedan många år och från 1 januari kan ni alla vara med och nominera kandidater till att få utmärkelsen år 2014.

Håll ögonen öppna för slutet av januari då vi har planer både på ett seminarium om våra rättigheter som konsumenter i Europa och ett möte mellan Frankrikes och Tysklands ambassadörer om det historiska fransk-tyska samarbetet. Vi ska också i februari få en briefing om de prioriteringar EU:s ordförandeland, Grekland, har för första halvåret 2014 av dess stockholmsambassadör, Aliki Hadji. Hon har lovat att göra detta på Europahuset, då arrangemanget kan genomföras i samarbete med övrig Europaorganisationer. Under våren planeras även minst ett ambassadbesök.

Årets Fyra samtal, som traditionsenligt kommer att genomföras i anslutning till föreningens årsmöte, äger rum den 28 april 2014 och kommer att handla om “Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet – Europa och honnörsorden”.

2014 blir spännande för Europa. Val till Europaparlamentet i maj och hundraårsminnet av Första världskrigets utbrott under sommaren, plus tjugofemårsminnet av den "Paneuropeiska picknicken" som ägde rum den 19 augusti 1989. Vår egen styrelseledamot och vice ordförande i föreningen, Walburga Habsburg Douglas, var själv en av de modiga européer som då deltog aktivt i en fredlig demonstration där man klippte upp stängslet mellan Österrike och Ungern, och därmed både praktiskt och symboliskt bidrog till att riva järnridån.

Sist vill jag tacka er alla. Alla ni medlemmar som kommit på våra program och som stöttar oss. Alla i styrelsen, särskilt de som gör extra insatser för vår mötesverksamhet och för allt det praktiska med utskick och kallelser. Det är med tillförsikt vi kan se fram mot 2014. Men först ska vi ha en skön jul- och nyårsledighet!

God jul och gott nytt år, önskar

Håkan Jonsson

Ordförande

söndag 8 december 2013

Miljö och Ekonomi - Antagonism eller Synergi


Årets sista Lunchklubb med Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och European Environment Bureau (EEB).Datum: Tisdag den 17 December kl. 12.30
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris: 170 Kronor för lunch och föredrag.


Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.

Anmälan senast den 15 november till Carin Berg

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder.
Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.


Mikael är agronomutbildad forskare som doktorerat på riskanalyser av energi- och miljösystem. Han började som ordförande i lokalkretsen i Karlstad och länsförbundet i Värmland och är riksordförande sedan 2002.

Han är också ordförande i Europas största miljöorganisation, EEB, som är en sammanslutning av europeiska miljöorganisationer.

fredag 22 november 2013

Serbiens väg till EU

Invitation

European integration of the Republic of Serbia

Wednesday, 27 November at 17:00 at Europahuset, Regeringsgatan 65


On her visit to Sweden, the chief negotiator of the Republic of Serbia for accession to the European Union, Ms Tanja Miscevic, will give a lecture on the prospects and challenges facing the country on its path towards EU membership.

Serbia was granted candidate country status for EU membership in 2012 and accession negotiations are set to commence in 2014. 


Date: Wednesday, 27 November 2013

Time: 17:00-18:00

Address: House of Europe, Regeringsgatan 65, 2nd floor, Stockholm

Registration: comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu


Welcome!


This event is organized by the European Commission Representation, the Embassy of Serbia in Stockholm, and the Swedish Paneuropa Association

EU:s Samarbete inom Läkemedelsområdet

Vid novembers lunchklubb presenterades EU:s samarbete på läkemedelsområdet, hur det fungerar och hur patienter och konsumenter kan vara delaktiga och påverka lagstiftning och marknad. Lise Murphy, patientrepresentant för Eurordis (Rare Disease Patients in Europe) i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kom och berättade om sitt uppdrag och sina erfarenheter för en intresserad medlemsskara.
 
EU:s läkemedelssamarbete bidrar till en större säkerhet kring läkemedel och en ökad snabbhet i både informationsspridning och tillgänglighet av läkemedel för patienter i Europa.
 
För den som inte kunde närvara, eller som vill fördjupa sig i frågorna, tipsar Lise Murphy om nedanstående länkar:
 
Vad kan patientrepresentanter tillföra på The European Medicines' Agency? Vad är EMA:s uppgift?
 
Varför bör man rapportera en biverkning?
 
Hur rapporterar jag en biverkning?
 
Vad betyder den svarta triangeln på läkemedlet?
 
Vad innebär den nya lagen inom farmakovigilans?
 
Vill du veta mer om  EURORDIS?

torsdag 14 november 2013

Hundra År av Enfaldighet


Anförande vid högtidlighållandet av vapenstilleståndsdagen den 11 november 
”Aldrig mera krig – Kan Europa lära sig?”Runt 1960 lanserades ett nytt sällskapsspel som hette Diplomacy (Diplomati).

Spelplanen var en karta över Europa vid 1900-talets början och varje spelare skulle representera en stormakt och hade arméer och flottor till sitt förfogande.

Man slog inte tärning utan spelet fördes framåt genom att man förhandlade i hemlighet med motspelarna och bildade allianser som skulle göra det möjligt att ta territorier från någon annan spelare. Här gällde det alltså att vara så listig och bedräglig som möjligt.

Jag spelade några gånger trots att jag tyckte att det var en parodi på begreppet diplomati. Här var det inte fråga om att skapa förtroende utan att lura motståndarna så mycket som möjligt. Jag vet åtminstone ett äktenskap som fick dödsstöten av att kontrahenterna spelat Diplomacy.

Det otäcka med spelet är att det är så likt verkligheten. Det ser man tydligt när man studerar förspelet till första världskrigets utbrott.

Huvudaktörerna utgjordes av begränsad grupp av män. - För det rörde sig uteslutande om män och dessutom om män som nästan alla av senare historiker har beskrivits som antingen bördsstolta, krigsbesatta (och i många fall en smula inskränkta) herrar eller också rena fanatiker. Gemensamt för dem var att de alla – med ett undantag som jag ska återkomma till - var mycket nationalistiskt inställda och tyckte att den egna nationen, det egna väldet, eller den statsbildning som man ville få till stånd, stod högt över hänsynen till enskilda människor som skulle kunna drabbas av det krig man ansåg vara svårt att undvika - eller rentav nödvändigt.

Att det fanns en brist på mänsklig empati i den tyska militarismen är en allmän uppfattning. Men detta beklämmande förhärligande av kriget fanns på många håll:

En fransk generalstabsöverste hävdade att det var betänkligt att det fanns en överdriven känsla för människolivet. Liv var inget annat än den valuta man måste betala för äran. Blodsoffer var nödvändiga för rasens fortbestånd. Segern skulle gå till den som vågade satsa flest soldater – d.v.s. mest liv. Andra överstar i generalstaben talade om den levande mur av män, franska bröst, som skulle tränga fram och segra. (Man kan ju notera att sagesmännen sällan behövde utsätta sig själva för faran genom att besöka fronten).

Men det fanns liknande strömningar i Sverige under åren före första världskrigets utbrott:

Den dåvarande folkhögskolerektorn Manfred Björkquist (som jag kommer ihåg som biskop i Stockholm när jag gick i skolan på 1950-talet) var en av initiativtagarna till pansarbåtsinsamlingen 1912. Han talade då om ” …Gud och Sverige. Guds Sverige – låt oss för detsamma offra oss i livet – in i döden, ty dithän kan det bära…”.

För nästan exakt hundra år sedan, den 6 november, 1913 firade Fosterländska studentförbundet i Uppsala Gustaf Adolfsdagen. Då talade historieprofessorn Harald Hjärne om krigens oundviklighet och menade att de tillhörde mänsklighetens utveckling på samma sätt som sjukdom och död : ”När folken mäta sig med varandra i inbördes kamp, så är även detta ett mänsklighetens samarbete, som röjer kulturens art och banar väg för dess utveckling på gott och ont…”.

Man får vara tacksam för att han åtminstone lade till det där med ont…

När man tittar närmare på de oerhört komplicerade händelsekedjor som under 1913 och 1914 ledde fram till första världskriget är det som slår en aktörernas valhänthet, deras oförmåga att se bortom närmsta hörn. Och det är signifikativt att alla de krigshetsande aktörerna kring månadsskiftet juli-augusti 1914 drabbades av akut ånger (delvis för att man ville undvika att i efterhand få skulden för att ha startat kriget). Men de kunde inte stoppa utvecklingen, som drevs framåt mot katastrofen av den obönhörliga logik som de själva skapat – en logik som kan sammanfattas av begreppet ”alliansernas förbannelse”.

För två veckor sedan var jag i Leipzig och såg det monstruösa monumentet ”Völkerschlachtdenkmal” – Folkslagsmonumentet – som invigdes hösten 1913. Det skulle minna om slaget vid Leipzig i Napoleonkrigen hundra år tidigare, den 16-19 oktober 1813. Det var då det största slaget dittills i Europas historia. Omkring 600.000 soldater deltog (Sverige och Kronprins Karl Johan bidrog med bortåt 30.000). Runt 100.000 man dog eller sårades. Det firade man alltså 1913 medan orosmolnen hopade sig.

I första världskriget dog ungefär 15 miljoner människor och en hel generation unga män blev fysiskt och eller psykiskt lemlästade av skyttegravskrigets industriella masslakt. Det är förfärande siffror som dessutom visar att det här kriget var början på en helt ny typ av krigföring: Det totala kriget.

Det totala kriget gjorde en nations stridskapacitet avhängig av förmågan till mobilisering av hela samhället.

Det innebar att civilbefolkningen började beröras både indirekt och direkt. Den blev ett direkt mål för krigföringen genom bombningar, flottblockad och ubåtskrig.

I det läget spelade regeringarna på nationalismen och framställde fienden som monster i sin hatpropaganda.

Det gjorde det omöjligt att förhandla fram en gammaldags kompromissfred och det bidrog till att de fredsavtal som sedan slöts så fullständigt saknade försoningstendenser att de mer eller mindre direkt utgjorde grogrunden för andra världskriget.

Andra världskriget, i sin tur, blev ännu värre än det första och drabbade civilbefolkningen ännu hårdare – och kom dessutom som en extra katastrof i tillägg till de interna, ideologidrivna, ohyggligheter som iscensatts av regimerna i Sovjetunionen och Tyskland.

Vid slutet av andra världskriget stod ideologier fortfarande emot varandra. Järnridåns delning av Europa manifesterade uppkomsten av det kalla kriget. Men utöver de uppenbara motsättningarna fanns ytterligare en skillnad mellan öst och väst som skulle visa sig mycket viktig. – På ett sätt som påminde om 1918 tog Moskva ut maximalt krigsskadestånd av den förlorande sidan genom att t.ex. i sin tyska ockupationszon montera ned och frakta bort hela industrier. Den amerikanska Marshall-hjälpen, däremot, möjliggjorde inte bara det västtyska ekonomiska undret utan också en spektakulär utveckling i hela Västeuropa.

Samtidigt ökade både medvetandet om och acceptansen för betydelsen av demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet som viktiga faktorer för politisk och ekonomisk utveckling – och i förlängningen som garantier för fred: ”Demokratier för inte krig mot varandra”.

Ännu ett steg längre gick Jean Monnet och andra ”Europas fäder” när de hävdade att gemensam förvaltning av kol- och stålindustrin i Europa skulle säkra freden. Även om det nog i sanningens namn också fanns inslag av fransk och belgisk rädsla för vad en återuppstånden tysk industri på det här området kunde innebära i form av svår konkurrens, så kan man inte förneka att Kol- och stålunionen (den tidigaste föregångaren till dagens EU) var ett värdefullt fredsprojekt.

När vi nu har ett hundraårsperspektiv kan det vara nyttigt att erinra sig att Jean Monnet faktiskt hade en föregångare beträffande uppfattningen att länders gemensamma ekonomiska intressen kunde motverka farlig nationalism och revanschism. Frankrike hade alltsedan slutet av det fransk-tyska kriget 1870-71 och fram till första världskriget strävat efter att återfå Elsass och Lothringen (Alsace och Lorraine). Och därför blev konseljpresidenten Joseph Caillaux tvungen att avgå i januari 1912 efter att ha förhandlat fram en politisk överenskommelse med Tyskland – inte minst med ekonomiska intressen i bakgrunden (uppenbarligen också egna sådana). Detta sågs på många håll i Frankrike som skamligt eller rentav som förräderi.

Den nakna och råa nationalismen fanns fortfarande kvar under ytan på många håll i Europa och slog ut i full blom när hänsynslösa politiker kunde och ville utnyttja den.

· Antisemitism i Polen på 1940-, 50- och 60-talen resulterade i regelrätta pogromer och massutvandring.

· Antiziganism ledde till svåra umbäranden för romer i hela Europa.

· Kriget på Cypern 1974 var ett annat svårt bakslag.

De mest extrema följderna av cynisk politisk nationalism på senare år är naturligtvis krigen på Västra Balkan. Här kunde man med fog ställa frågan om vi inte lärt någonting av 1900-talets tidigare grymheter.

Det nya med första världskriget var inte bara att det markerade övergången till det totala kriget. Det var ju också det första världskriget i och med att USA kom med. Därmed kom horisonten närmare och geopolitiska hänsyn måste, då och i fortsättningen, tas till utomeuropeiska aktörer. Och här kommer inte bara problematiken med kolonialism in. – Europa kom världen över att blandas in i konflikter, som historien visat inte kunde vinnas: Vietnam och Afghanistan är bara de tydligaste exemplen.

Idag kan vi konstatera att det i Europa och dess närområde finns åtskilliga motsvarigheter till de komplicerade problem som för hundra år sedan utgjorde bakgrund och drivkraft för utvecklingen mot den katastrof som första världskriget utgjorde.

Det vi ser idag är bl.a.

· Svårförutsägbara och svårtyglade allianser – framförallt i Mellanöstern

· Religiösa konfliktytor

· Terrorism

· Aggressiv nationalism och främlingsfientlighet

· Fascistiska tendenser som förenklade svar på den ekonomiska krisen

· Och, som ett slags modern motsvarighet till den oreflekterade militarismen, de extremt våldsförhärligande dataspel som inte minst arbetslösa män fyller sina dagar - och nätter - med.

Nu är det alltså frågan om att visa att vi faktiskt har lärt oss något av de senaste hundra årens enfald. Och instrumenten för en sådan, konstruktiv, politik finns till hands:

1. Respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet - som i sig gör det nödvändigt att bekämpa främlingsfientlighet

2. Och förmågan att lyfta näsan över bordskanten, att se till en större helhet, d.v.s. bortom det omedelbara egenintresset

3. Och att främja den typ av konstruktivt gränsöverskridande samarbete som driver utvecklingen framåt och dessutom gör det mindre attraktivt att ta till vapen mot varandra.


Samlingsordet för dessa verktyg är givet: Europeiska Unionen – Europas hittills effektivaste fredsprojekt. Låt oss använda oss av det och visa att vi lärt någonting av de senaste hundra åren…

Mats Åberg - Ambassadör (ret.), Ledamot i Svenska Paneuropaföreningen

onsdag 30 oktober 2013

Lunchmötet med Lise Murphy

Välkommen till lunchmötet den 6 november med Lise Murphy, 
Patientrepresentant för Eurordis, Rare Disease Patients in Europe i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). 

Lise Murphy talar om 

EU-samarbetet kring läkemedel”


I vilken utsträckning samarbetar EU-länderna på läkemedelsområdet? Hur fungerar EMA, den Europeiska läkemedelsmyndigheten? Hur kan patienter och konsumenter vara delaktiga och påverka lagstiftning och marknad?

Datum: Onsdagen den 6 november kl. 12.30 
Plats: 
Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris: 
Kronor 170:- för lunch och föredrag. Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.
Anmälan senast den 3 november till Inger Wiik, (OBS!!!) mailadress i.wiik@comhem.se

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

*

Höstens sista lunchmöte äger rum den 17 december. Då talar Mikael Karlsson, ordföranden för såväl Svenska Naturskyddsföreningen som för European Environment Bureau.

lördag 12 oktober 2013

Europa Över en Öl med Litauens Ambassadör

Torsdagen den 24 oktober 2013 kl.17.30

arrangerar Svenska Paneuropaföreningen höstens andra

Europa Över en Ölpå Restaurang Järntorgspumpen, Järntorget 83, i Gamla Stan.


Våren 2008 tog Sverige och Polen gemensamt initiativ till en diskussion om att förstärka och fördjupa relationerna mellan EU och dess östeuropeiska grannländer, dvs. Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Resultatet av initiativet blev Östliga partnerskapet, som lanserades vid ett toppmöte mellan EU och de sex partnerländerna i Prag i maj 2009.

Det östliga partnerskapets tredje toppmöte hålls i Vilnius i november 2013. Målet är Summit of the deliverables, ett möte där man hoppas få se de första stora konkreta resultaten av partnerskapet.

Som framgått av nyhetsrapporteringen den senaste tiden har emellertid den Ryska Federationen gjort avsevärda ansträngningar för att förmå partnerländerna att i stället ansluta sig till den Moskva-ledda eurasiska tullunionen.

Mot denna bakgrund talar kl. 18.00

EU-ordförandelandet Litauens ambassadör
Eitvydas Bajarunas
över ämnet
"Approaching the Vilnius European Partnership Summit”

Anmälan till mats.o.aberg@telia.com


VÄLKOMMEN!

torsdag 3 oktober 2013

Lunchklubben med Gunnar Wetterberg


LUNCHKLUBBEN

Hösten 2013

Möte nr II


Gunnar Wetterberg, fil.dr., författare och historiker, samhällspolitisk chef på SACO, m.m.

Wallenberg: ett familjeimperium


Datum: Fredagen den 11 oktober kl. 12.00 Obs!
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag. 
Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.

Anmälan senast den 9 oktober till Carin Berg, e-post cberg884@gmail.com


Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. 
Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

***

Förra mötet var det många som oroade sig för framkomligheten i sta'n, eftersom mötet inföll på den dag då president Obama var i Stockholm. Sedan visade det sig att det gick hur galant som helst att ta sig fram, så vi var nästan alla alldeles för tidigt på Odd Fellow.

När vi nu inbjuder till kl. 12.00, är det inte för att återigen lura iväg er för tidigt utan för att Gunnar Wetterberg har råkat dubbelboka sig: inte så konstigt, både tidpunkten och platsen sammanfaller för Paneuropalunchen och en Rotarylunch för Rotaryklubben Stockholm Sergel.

Så här har vi löst det: vi paneuropéer äter lunch i Stora Salen samtidigt som Rotaryklubben äter sin lunch i en av de andra matsalarna. Strax före 12.30 kommer rotarianerna in till oss och dricker kaffe med oss. Då måste vi alltså ha ätit färdigt! Gunnar Wetterberg börjar sitt föredrag kl. 12.30. Rotarylunchen avslutas alltid kl. 13.00, men Gunnar Wetterberg är beredd att stanna kvar för att diskutera vidare med oss. Kom alltså i tid – lunchen börjar serveras kl.12.00!

måndag 16 september 2013

Paneuropa Lyssnade på Linjetal om EU-politik


Birgitta Ohlsson

Halva Paneuropas styrelse var och lyssnade på EU-minister Birgitta Ohlssons mycket inspirerande linjetal om Sveriges EU-politik. Birgitta hann nämna mycket, från handelsavtal med USA, ekonomin, feminism (och om hur Europa har världens mest välutbildade hemmafruar...), att vi idag inte har haft fler rasistiska representanter i folkvalda parlament sedan andra världskriget och hur vi kan och måste motverka detta.
Anna Stellinger och Birgitta Ohlsson

Anna Stellinger, direktör på Sieps, inledde och ledde frågestunden. Om du inte redan vet vad de gör eller vill lära dig mer kolla här.

onsdag 11 september 2013

Europa Över En Öl med Sveriges förre Ambassadör i Moskva

På torsdag den 19 september håller Paneuropaföreningen tillsammans med Atlantkommittén hösten första "Europa över en öl". Denna gång med temat Ryssland. Talare för kvällen är Sveriges förra ambassadör i Moskva Tomas Bertelman. Dörrarna öppnar 17:30 och Tomas börjar tala kl 18:00.

Konceptet med Europa Över En Öl är att det ska vara öppet och avslappnat med chans till delaktighet och frågor från alla närvarande. Så sväng förbi, ta en öl, lyssna och ge dig in i diskussionerna om du känner för det. 
Torsdagen den 19 september 2013 kl.17.30

arrangerar Svenska Paneuropaföreningen höstens första
Europa över en öl
 denna gång i samarbete med Svenska Atlantkommittén,

på Restaurang Järntorgspumpen, Järntorget 83, i Gamla Stan.

Kl. 18.00 talar

Sveriges förre ambassadör i Moskva
Tomas Bertelman
om
"Ryssland - nya utmaningar och gamla hjulspår”

Anmälan till mats.o.aberg@telia.com
VÄLKOMNA!

lördag 7 september 2013

Från Lunchklubbens SäsongspremiärElisabeth Fura, chefsjustitieombudsman, talar vid onsdagens lunchmöte om sina erfarenheter från sina nio år som domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

torsdag 22 augusti 2013

Höststart

Sommaren börjar lida mot sitt slut och Sverige börjar vakna till liv igen, så även Paneuropaföreningen. Vi startar hösten med Lunchklubben som besöks av Elisabeth Fura, Chefjustitieombudsman. 


LUNCHKLUBBEN
Hösten 2013
Möte nr I

Elisabeth Fura, Chefsjustitieombudsman

Några höjdpunkter – och en och annan frustration –
från mina 9 år
vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter”

DatumOnsdagen den 4 september kl. 12.30
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag.
Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.

Anmälan senast den 2 september till Carin Berg
e-postcberg884@gmail.com, mobil 0723-63 67 92.

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

onsdag 12 juni 2013

Paneuropas besök hos Litauiska Ambassaden


Paneuropaföreningen besökte den litauiske ambassadörens residens den 10 juni och fick värdefull och intressant information, om dels Litauen som land och dess historia och dels om deras prioriteringarna inför det stundade EU-ordförandeskapet under hösten 2013.

fredag 31 maj 2013

Besök på Litauens Ambassad


Måndagen den 10 juni kl 18:00 besöker Paneuropaföreningen Litauens ambassad.

Ambassadör Eitvydas Bajarunas tar emot i ambassadörens residens, Strandvägen 53.


Ambassadören informerar om planerna för det kommande ordförandeskapet.

Anmälan till besöket görs till Carin Berg, cberg884@gmail.com, mobil 0723-63 67 92 
senast söndagen den 2 juni.

"Nyfattigdomen i Europa"


Vi var några stycken från Paneuropaföreningen på Europarörelsen mycket spännande seminarium om nyfattigdom i Europa med Marika Markovits, som tidigare i år utnämndes till Årets Europé, och Josefine Hökerberg som skrivit den uppmärksammade artikelserien om Stockholms tiggare. Framförallt pratades om EU-medborgare, där den största enskilda gruppen är rumänska romer, som lever som tiggare, gatumusikanter eller på annat sätt lever på Stockholms gator. Panelen var överens om att fattigdomen egentligen inte var ny, den har bara fått förutsättningar för att röra sig på ett nytt sätt, och för att kunna lösa problematiken krävs dialog på EU-nivå. tisdag 7 maj 2013

Lunchklubben Onsdagen den 22 Maj

Ambassadör Henrik Landerholm fd. Head of Transition Support Team Mazar-e Sharif,
Senior Civilian Representative
”Två steg framåt och ett steg tillbaka...”
Världens engagemang i Afghanistan sedan talibanernas fall 2001

Datum: onsdagen den 22 maj kl. 12.30
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag.
Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.

Anmälan senast den 20 maj till Carin Berg, e-post cberg884@gmail.com, mobil 0723-63 67 92. Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

måndag 22 april 2013

Fyra Samtal 2013

Fyra Samtal 2013 med temat Värden och Värderingar - Europas Framväxt, Framtoning och Framtid, är avslutat. 

Det var en mycket spännande eftermiddag med intressanta talare och engagerade publik. Dagens diskussioner tog upp mycket viktiga aspekter på Europa och EU. I en tid då det mesta som skrivs om EU handlar om den ekonomiska krisen, medan främlingsfientligheten växer, är det lätt att anledningen till att EU, Europarådet och för den delen Paneuropaföreningen skapades glöms bort. Detta var ingången till dagens seminarium och vi hoppas att den diskussionen kan fortsätta att föras i så många forum som möjligt. Tack till alla er som medverkade!


Länk till seminariet på SVT Play kommer snart.

torsdag 18 april 2013

Fyra samtal 2013 - Program

VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR -
DET MODERNA EUROPAS FRAMVÄXT, FRAMTONING OCH FRAMTID

Måndagen den 22 april 2013, kl.12.30 – 16.00

Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med

Europeiska Kommissionens representation i Sverige och

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Seminariet är kostnadsfritt, Anmälan senast 19 april till: e-post:
cberg884@gmail.com telefon: 0723-63 67 92, 08-410 25 212


Ungerns och Österrikes utrikesministrar, Gyula Horn och Alois Mock, tar vid en manifestation den 27 juni 1989 fram bultsaxen för att gemensamt klippa ett hål i taggtrådsstängslet mellan länderna.

BAKGRUND

De senaste hundra åren har Europa utsatts för historiens värsta katastrofer med människoföraktande ideologier och två förödande världskrig som krävt många miljoner människors liv. Men Europa har under denna tid också upplevt positiva skeden med konstruktiva initiativ och tålmodigt arbete som - med några tragiska undantag - resulterat i världsdelens hittills längsta fredsperiod. Från extrem nationalism och folkmord via en järnridåperiod till ett tämligen enat Europa. – Så såg människorna på situationen vid millennieskiftet. Gemenskap och solidaritet tycktes kunna ge en ljus framtid.Optimismen grumlades emellertid av hot som man i första hand upplevde som externa: Politiska oroligheter på flera håll i världen, terrorism och en i USA utlöst bankkris. Allteftersom den ekonomiska krisen blivit alltmer kännbar i Europa har gamla självrådiga, politiska, nationalistiska och etnocentriska strömningar åter kommit upp till ytan. Värden, d.v.s. ekonomiska tillgångar och förväntningar, har ställts mot värderingar i form av idéer och uppfattningar om vad som är viktigt och riktigt i ett civiliserat samhälle. Det har blivit mer politiskt legitimt att se om sitt eget hus och kanske tänja på överenskomna regler. Misstänksamhet och fientlighet gentemot olika grupper av människor har inte sällan tagit sig uttryck i rasism, antisemitism, islamofobi och antiziganism. Detta har skapat otrygghet och diskriminering. Den spirande europeiska solidariteten och samarbetsviljan har fått sig en törn. Är det risk för att ett gammalt Europa skall återfödas? Vart skall vi gå härifrån? Det finns anledning att titta närmare på Europas framväxt, framtoning och framtid.

Den 19 augusti 1989 arrangeras en "Paneuropeisk picknick" varvid den österrikisk-ungerska gränsen hålls symboliskt öppen under tre timmar och 661 DDR-medborgare tar sig över till väst. Här syns en central aktör vid evenemanget: Walburga Habsburg Douglas, som idag är ledamot av Sveriges Riksdag och vice ordförande i Svenska Paneuropaföreningen.

Den 19 augusti 1989 arrangeras en "Paneuropeisk picknick" varvid den österrikisk-ungerska gränsen hålls symboliskt öppen under tre timmar och 661 DDR-medborgare tar sig över till väst. Här syns en central aktör vid evenemanget: Walburga Habsburg Douglas, som idag är ledamot av Sveriges Riksdag och vice ordförande i Svenska Paneuropaföreningen.PROGRAM - Fyra samtal 2013

VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR -
DET MODERNA EUROPAS FRAMVÄXT, FRAMTONING OCH FRAMTID


 • 12.30 Välkomstord: Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Svenska Paneuropaföreningen. Inledning: Mats Åberg


 • 12.40-13.20 Panel 1: Perioden 1900 – 1945

”Erst kommt das Fressen, und dann die Moral…” (Berthold Brecht). Ett splittrat Europa industrialiseras. Från dubbelmonarkins aningslöshet till ett världskrig som skapar människoföraktande ideologier, vilka leder fram till ännu ett förödande världskrig. Moderator: Mats Åberg.

Yvonne Hirdman, professor i historia Niels-Jørgen Nehring, f.d. ambassadör, f.d. direktör för Danmarks utrikespolitiska institut


 • 13.20-14.00 Panel 2: Perioden 1945 – 1990

”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent” (Winston Churchill) När Europa var Västeuropa. Demokratiska värderingar, respekt för mänskliga rättigheter och social medvetenhet dominerar för dem som råkar befinna sig på rätt sida av järnridån. Moderator: Håkan Jonsson

Annika Ström Melin, journalist, författare Olle Schmidt, europaparlamentariker (fp) 14.00-14.30 Kaffepaus

 • 14.30-15.10 Panel 3: Perioden 1990 – 2010

”Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning. Det kommer att bygga på konkreta resultat, varigenom man först skapar en verklig solidaritet.”(Robert Schuman). Europa går samman. Nya och sköra demokratier får stöd genom att tas in i värmen. Det ekonomiska samarbetet fördjupas. Moderator: Manuela Leijerfelt

Kjell Torbiörn, f.d. chef för det ekonomiska sekretariatet i Europarådets Parlamentariska församling Hadar Cars, f.d. europaparlamentariker och f.d. handelsminister

 • 15.10-16.00 Panel 4: Perioden 2010 –

”Ack Europa!” (Hans Magnus Enzensberger). Europa i kris. När krubban är tom bits hästarna. Vad blir kvar av de höga idealen när en hård verklighet tränger sig på? Moderator: Mats Åberg

Lisa Bjurwald, journalist, författare och samhällsdebattör Göran Färm, europaparlamentariker (s) Kristina Persson, ordf. i Global Utmaning, f.d. vice riksbankschef, f.d. europaparlamentariker.

 • 16.00 Mingel med förfriskningarFYRA SAMTAL 2013 är organiserat av:
Svenska Paneuropaföreningen
i samarbete med
Europeiska kommissionens representation i Sverige och
Europaparlamentets informationskontor i Sverige

onsdag 17 april 2013

"Den Sista Överlevande"

Torsdagen den 18 april kl. 18.00-20.00
Rumänska kulturinstitutet. Fri entré!


I samband med befrielsen av Bergen-Belsen den 15 april 1945 visar Rumänska kulturinstitutet den mångprisade dokumentärfilmen The Last Survivor (2010, r. Michael Pertnoy, engelskt tal, engelsk text). Filmen följer fyra överlevande av etniska massakrer – Förintelsen, folkmorden i Rwanda, Darfur och Kongo – och deras kamp att komma tillbaka till livet samtidigt som de försöker väcka andra till medvetenhet om det som hänt. En av filmens huvudpersoner är författaren Hédi Fried, överlevande från Auschwitz och Bergen-Belsen. The Last Survivor belönades vid ett stort antal festivaler både i USA och i Storbritannien, bl. a. i Memphis, Oxford och Los Angeles.Hédi Fried kommer att introducera filmen samt tala om hur traumatiska erfarenheter kan leda till viljan att ta ansvar och göra skillnad och hur de kan utnyttjas till kampen för en bättre framtid. Befrielsen berördes i Hédi Frieds bok Livet tillbaka (1998).

Hédi Fried föddes 1924 i Sighet, på den tiden en viktig judisk kulturstad i norra Transsylvanien. Mot andra världskrigets slut deporterades Hédis familj, liksom 100 000 andra judar från området, bland dem även fredsprisvinnaren Elie Wiesel, till koncentrationslägret i Auschwitz. Mot krigsslutet transporterades Hédi med systern Livia till Bergen-Belsen. Efter befrielsen erbjöds de möjligheten att åka till Sverige med en av Röda Korsets bussar och det var här de byggde upp ett nytt liv. I Sverige, efter sin utbildning till psykolog startade Hédi Café 84, ett psykosocialt dagcenter för överlevande. Hédi Fried har undervisat och föreläst på skolor, universitet och kongresser runtom i världen och har belönats med bl. a. medaljen Illis Quorum 1998, utmärkelsen Årets Europé 1997 och Natur & Kulturs kulturpris 1998. 2003 blev hon hedersdoktor vid Stockholms Universitet. Hédi Fried är författare till fyra böcker som har översatts till ett antal språk, bland dem rumänska.

lördag 6 april 2013

Fyra Samtal och Årsmöte

Paneruopas årliga höjdpunkt närmar sig med stormsteg. Måndag den 22 april hålls 2013 års upplaga av Fyra Samtal. I år är temat för denna halvdag av seminarier "Värden och värderingar - det moderna Europas framväxt, framtoning och framtid".

Kl 12:30 börjar vi. Då Fyra Samtal kommer att sändas i SVT, startar vi exakt på klockslag. Så kom i tid!

Före lunch, närmare bestämt 11:30, hålls Svenska Paneuropaföreningens årsmöte.

För de medlemmar som närvarar på både årsmötet och Fyra Samtal serveras lättare förtäring däremellan.

Sista anmälningsdag för både årsmötet och Fyra Samtal är 18 april, och görs till Carin Berg på cberg884@gmail.com

Mer information kommer snart!

PS. Glöm inte att anmäla dig till besöket på den irländska ambassaden den 18/4. DS.
fredag 29 mars 2013

Paneuropa Besöker Irlands Ambassad


Torsdag den 18 april mellan kl 16:30 och 17:30 har alla medlemmar i Paneuropaföreningen möjlighet att följa med på studiebesök på den Irländska ambassaden i Stockholm. 

Ambassadör Jim Carrol kommer att ta emot oss och fram för allt prata om det pågående irländska ordförandeskapet i EU. För att läsa mer om Irlands ordförandeskap och komma förbered till besök gå in här: http://www.eu2013.ie/


Missa inte denna chans till ett mycket spännande och lärorikt besök. För anmälan kontakta Carin Berg på cberg884@gmail.com senast 11 april. Om du inte redan är medlem gå in och kolla på vår hemsida under medlemskap, eller kontakta Carin.
måndag 25 mars 2013

Romaseminariet nu på SVT Play

För er som inte kunde komma på det mycket lyckade och intressanta Seminariet "Europas Dåliga Samvete - Romerna", och heller inte såg när det direktsändes på SVT2 har ännu en chans via SVT Play.

Seminariet kommer att ligga uppe i ett år.
Del 1: http://www.svtplay.se/klipp/1104926/romerna-europas-daliga-samvete-1
Mycket nöje!

söndag 10 mars 2013

Svenska Paneuropaföreningen

i samarbete med

Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation

inbjuder till ett seminarium

18 mars kl. 13.00 – 16.00
på Europahuset, Regeringsgatan 65


Europas dåliga samvete – romerna


Det bor idag mellan 12 och 15 miljoner romer i Europa. De har under århundraden utsatts för diskriminering, förföljelse och till och med folkmord. Under Förintelsen i Nazityskland och i de länder som ockuperades var även romerna en central målgrupp för den fasansfulla utrotningspolitiken.
Trots att respekt för mänskliga rättigheter och social omsorg är centrala begrepp i Europarådet – där alla Europas länder utom Vitryssland är medlemmar – och i EU har romerna hamnat i ett utanförskap där många familjer och individer har det mycket svårt och framtidsutsikterna är mörka.
Antiziganismen – den speciella form av främlingsfientlighet som drabbar romer – förefaller snarare förstärkas än försvagas.

Hur har denna situation kunnat uppstå i ett Europa som vi vill betrakta som civiliserat? Hur har vi med vårt rättsmedvetande och sociala samvete kunnat åse en sådan utveckling? Vad kan göras för att få till stånd en vändning till det bättre i Europa och i Sverige?

Anmälan senast 14 mars till Carin Berg, e-post cberg884@gmail.com.

Seminariet sänds av SvT och börjar därför exakt kl 13.00. Kom därför i tid!
Varmt välkomna!
Program


Moderator: Mats Åberg, Svenska Paneuropaföreningen13.00- 13.05 Inledning


 •   Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets informationskontor
 •   Håkan Jonsson, Ordförande i Svenska Paneuropaföreningen


13.05 – 14.20 Hur kom vi hit och var står vi? Perspektivet utifrån


 • Thomas Hammarberg, FN-rådgivare, f.d. Europarådets kommissionär för mänskliga            rättigheter
 • Lars Lindgren, utredare vid DO:s utvecklingsenhet

Var står vi och vad bör göras? Perspektivet inifrån


 • Hans Caldaras, artist, författare, debattör
 • Soraya Post, vice ordförande för The European Roma and Travellers Forum
 • Miranda Vuolasranta, överinspektör i internationella relationer gällande romer, Finlands utrikesministerium

14.20 – 14.40 Kaffepaus


14.40 - 15.20 Vad gör Europa?


                     Europeiska Unionen

 • Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representationskontor i Sthlm
 • Anna Hedh, Europaparlamentariker (s)
                     The European Roma and Travellers Forum (ERTF)

 • Miranda Vuolasranta, överinspektör i internationella relationer gällande romer, Finlands   utrikesministerium
 • Soraya Post, vice ordförande för ERTF

15.30 - 16:00  Vad gör Sverige?


 • Jasenko Selimovic, statssekreterare hos integrationsminister Erik UllenhagÅhörarna kommer att ges tillfälle till diskussion under samtliga punkter.


17.00             Europaparlamentet bjuder på en lättare förtäring


17.30             Europaparlamentet visar spelfilmen "Just the Wind" (Csak a szél) 


 • Filmen handlar om en romsk familj på den ungerska landsbygden. (Textad till svenska och finska).

söndag 3 mars 2013

"Nordiska vägar ut ut krisen"


EU-minister Birgitta Ohlsson talar vid ett seminarium om framtidens Europa och vilken roll kan de nordiska länderna skulle kunna spela.

torsdag 28 februari 2013

Aktiviteter i Mars och April

Torsdagen den 7 mars inleder Riksdagens talman Per Westerberg ett afterwork-möte på Järntorgspumpen (Järntorget i Gamla Stan). Vi samlas 17.30 - ingen föranmälan behövs.


Måndagen den 18 mars på eftermiddagen anordnar vi ett seminarium på Europahuset, Regeringsgatan 65. Program med hållpunkter och tider skickas ut snarast


Torsdagen den 21 mars kommer Jenny Sanner Roosqvist, Sveriges Radios korrespondent för Norden och Balticum, och talar vid ett lunchmöte. Jag har inte fått rubriken än, men den kommer i inbjudan.
Slutligen är också spikat


Måndagen den 22 april för årsmöte och Fyra samtals-seminarium "Värden och värderingar - det moderna Europas framväxt, framtoning och framtid". Också här kommer givetvis särskild kallelse och inbjudan med program.

tisdag 26 februari 2013

Europadagen 2013

Den 6 maj i år går Europadagen av stapeln. Observera att Kristi Himmelsfärd är den 9 maj och att Europadagen därför infaller tre dagar tidigare än normalt. Schemat för dagen är ännu inte helt spikat men ni kan hålla er uppdaterade på Europadagens hemsida som nås vi den här adressen http://www.europadagen.se/.

söndag 24 februari 2013

Kommission håller Seminarium om EU:s Arbetsmarknad


 Invitation


Jobs in the EU – how can we save them?

After five years of economic crisis, unemployment in the EU is hitting peaks not seen for almost twenty years, household income has declined and the risk of poverty or exclusion is on the rise, especially in countries in Southern and Eastern Europe. A new divide is emerging between countries like Sweden, who have – so far – shown some resilience and countries that seem trapped in a downward spiral. In its 2013 Employment and Social Development Report, the Commission proposes how appropriate reforms of the labour market, welfare and wage systems, improved tax system designs and matching could address these problems.

Welcome to listen to and discuss the findings of the report and the measures it proposes with Guido Vanderseypen from the Commission's DG Employment, Monika Arvidsson from the Labour Movement's Thinktank (Arbetarrörelsens Tankesmedja) and Sverker Rudeberg from the Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv).

Date: Wednesday 27 February 2013

Time: 13.00–14.15 (sandwich lunch offered from 12.30)

Venue: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Register at: comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu by 25 February 2013. Kindly mention "27/2" in the subject-line.

Welcome!

måndag 18 februari 2013

Pan-Pristagaren Thomas Rudberg i Konsert

Den 20:e februari har år 2009s Pan-Pristagare konsert på Edsbergs Slott, i Edbergssalong.
Konserten startar kl 19:00, programmet är som följer:

L. v. Beethoven: Grande Sonate op. 53
César Franck: Sonat A-Dur
S. Rachmaninov: Sonat op. 19

Medverkande: Karin Westerberg - violin, Erik Uusijärvi - Cello, Bernard Greter, Thomas Rudberger - piano

Om du vill läsa mer om Edsbergs verksamhet kan du gör det här.


lördag 16 februari 2013

Carl Cederschiöld kommer och talar

Lunchklubben: "Mina Erfarenheter utav Praktiskt Europasamarbete" nu på onsdag den 20/2!

Talare denna gång är Carl Cedershiöld, tidigare finansborgarråd, nu ordförande i CEEP European Center of Employers and Eterprises providing Public services). Vill du läsa om deras verksamhet följ länken här.

Som vanligt håller vi till i Odd Fellow-huset, på Västra Trädgårdsgatan 11.
Vi startar kl 12:30.
Pris: 170 kr, då ingår lunch och föredrag.

Det går också att betala årets medlemsavgift på 200 kr på plats och då få lunch och föredrag gratis.

Anmälan sker senast den 18/2 till Carin Berg på cberg844@gmail.com eller 0723-63 67 92

OBS! Obligatorisk avanmälan, utan avanmälan måste vi tyvärr debitera för lunchen då den förbeställs.


fredag 15 februari 2013

Se dig omkring i Europaparlamentets kammare

Vill du kika runt i Europaparlamentets kammare? Det kan du göra - utan att röra dig ur fläcken. I november fotograferades kammaren i Strasbourg med en särskild teknik och resultatet är en webbsida där du kan se kammaren och alla ledamöter i 360°.

onsdag 30 januari 2013

Årets Europé

Paneuropa, SKEN (Svenska Kvinnors EuropaNätverk) och Europarörelsen i Stockholm har inlett ett samarbete för att främja Europatanken och stödja vår gemensamma målsättning att sprida kunskap om Europa och det samarbete som pågår inte bara inom EU utan i hela Europa.

Sedan många år tillbaka uppmärksammas "Årets Europé" på Europadagen 9 maj.  I år är det en kommitté med representanter för de tre Europaföreningarna, näringslivet, fackföreningarna och kultursektorn som utser Årets Europé. Våra medlemmar och alla andra intresserade är välkomna att lägga förslag till aretseurope2013@gmail.com.

Kriterierna är som följer:
"Årets europé ska ha en fast anknytning till Sverige och ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet."
Förslag ska vara inne senast den 14 februari,  men det går bra att skicka dem tidigare!

måndag 28 januari 2013

Tips för nästa vecka!

__________________________________________________________

Stort intresse för årets bokpresentation!
Forskarpanelerna följs av politisk debatt mellan EU-minister
BIRGITTA OHLSSON (FP) och gruppledaren MIKAEL DAMBERG (S)
__________________________________________________________
Universitetens nätverk för Europaforskning bjuder in till bokseminarium
Europaperspektiv 2013. Tretton ledande svenska forskare föreslår vägar att lyfta EU ur den ekonomiska krisenEU står inför utmaningen att hitta effektiva vägar ut ur den ekonomiska krisen och stärka sin globala konkurrenskraft. I årets volym av Europaperspektiv diskuterar tretton ledande svenska forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap alternativa vägar framåt. Kan EU stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska de sociala klyftor och politiska spänningar som krisen har skapat? Går ekonomisk konkurrenskraft att kombinera med utbyggd välfärd och hänsyn till miljön? Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i en debatt om vad som är den globala konkurrenskraftens rätta pris. Seminariet är öppet för alla och varje deltagare får ett exemplar av boken.
Inbjudna talare och debattörer: Birgitta Ohlsson, EU-minister (FP), Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen (S) och Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.
Moderator: Cecilia Garme.
När: 6 februari, kl. 13.00-16.30                                         Anmälan: via e-post>>
Var: Norra Latin, Stockholm                                              Sista dag för anmälan är 4/2, 2013.Program

13.00  Välkomsthälsning

13.05  Gästanförande:
 Hållbar tillväxt lyfter EU ur krisenPierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige

13.30  Forskarpanel: Smart, innovativ och hållbar konkurrenskraft — inom räckhåll för EU?

Jörgen Hettne, Lunds universitet och SIEPS
Pär Holmberg, IFN
Johan Eklund, Entreprenörskapsforum (medförfattare Pontus Braunerhjelm)
Staffan Ingmanson, Umeå universitet
Anna Michalski, Uppsala universitet
Thomas Tangerås, IFN

14.30  Kaffepaus

15.00  Forskarpanel: Att kombinera konkurrenskraft och välfärd — synergi eller balansakt?
Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet
Joakim Nergelius, Örebro universitet
Lars Niklasson, Linköpings universitet
Johanna Rickne, IFN och Columbia University (medförfattare Olle Folke)
Kerstin Jacobsson, Södertörns högskola

16.00  Politisk debatt: Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris
Birgitta Ohlsson, EU-minister (FP)
Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen (S) 

16.30
  Förfriskningar och tilltugg serveras i ljusgården


Europaperspektiv – Nätverk för Europaforskningwww.europaperspektiv.se