måndag 30 maj 2016

Besök på Slovakiska Ambassaden

Slovakiska republikens ambassad

Ambassadör Jaroslav Auxt tar emot på den Slovakiska ambassaden Arsenalsgatan 2, 3 tr, torsdagen den 9 juni kl.17.00 – 19.00

Ambassadören informerar om planerna för det slovakiska ordförandeskapet, som tar sin början den 1 juli. Mycket är ju ovisst, inte minst med tanke på den brittiska folkomröstningen, men ambassadören kommer direkt från en sammandragning i Bratislava med alla Slovakiens Europa-ambassadörer, således med senaste nytt.

Anmälan till besöket görs till Carin Berg, carin.berg@paneuropa.se
mobil 0723-63 67 92 senast den 4 juni.

Besöket är fulltecknat.

fredag 27 maj 2016

Lunchklubben 2016 möte V

Lunchklubb med Journalisten och författaren Ylva Nilsson

Ylva Nilsson skall tala över ämnet Hur en svensk journalist ser på EU. 
EU-journalisten Ylva Nilsson har följt och bevakat EU-frågor sedan 1988. Under elva år var hon utsänd till Bryssel som korrespondent för Dagens Industri och för Svenska Dagbladet. Hon arbetade därefter tre år som stockholmsbaserad EU-reporter för Svenska Dagbladet. 
Sedan 2002 är Ylva Nilsson frilans som skribent, journalist, föreläsare och moderator. 2014  gav hon ut boken « Allt eller det allra mesta du trodde att du visste om EU är antagligen helt fel ».

Datum: Tisdagen (obs) den 7 juni kl. 12.15

Plats: Odd Fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar). Gäster är välkomna !

Anmälan senast den 3 juni kl.10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 

Obligatorisk avanmälan senast vid samma tidpunkt. Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

torsdag 26 maj 2016

Styrelse 2016 - 2017

Föreningen höll årsmöte den 25 april. Ordföranden Håkan Jonsson hade liksom sekreteraren Christina Skantze avsagt sig omval, medan övriga hade anmält intresse för fortsatt arbete i styrelsen. Håkan kvarstår dock som ledamot i styrelsen.

Årsmötet valde Carin Berg till ny ordförande. Carin Berg, som är statsvetare, har suttit i föreningens styrelse i drygt 10 år och har varit både generalsekreterare och vice ordförande. Hon har varit verksam inom högre utbildning vid Lunds universitet, vid dåvarande Universitet- och Högskoleämbetet, och under 10 år inom UNESCO, dels som chef för CEPES (UNESCOs centrum för högre utbildning i Europaområdet) i Bukarest, dels som chef för UNESCOs kontor i Moskva.

Två nya medlemmar valdes också in: Margit Wallstén, som bl. a. har varit arbetsmarknadsråd i  Brysselvid EG-delegationen resp. EU-representationen och industriråd vid svenska OECD-delegationen i Paris, och Christina Tufvesson, jurist.
Styrelsen för 2016-2017 ser således ut som följer:

Carin Berg, professor, ordförande

Walburga Habsburg Douglas, doctor juris, tidigare generalsekreterare och vice ordförande i internationella Paneuropaunionen i 35 år, riksdagsledamot 2006-2014, vice ordförande

Johan Eriksson, nationalekonom och IT-expert, hemsidan

Håkan Jonsson, jurist, senior advisor vid Hallvarsson & Halvarsson, tidigare bl.a statssekreterare hos dåvarande Europaministern Cecilia Malmström, ledamot

Manuela Leijerfelt, civilekonom, egenföretagare med Sirius EU-Byrå (bl.a.utbildning i EU-frågor för tjänstemän vid departement och myndigheter), ansvarig för seminarieverksamheten

Pernilla Lindh, jurist, tidigare rättschef vid UD och EU-domare i Luxemburg i 17 år, ansvarig för lunchklubben

Mathias Neidhardt, revisor vid Ekonomistyrningsverkets avdelning för EU-revision, skattmästare

Christina Tufvesson, jurist, sekreterare

Margit Wallstén civilekonom, medlemsansvarig

Göran Wessberg, professor, klubbmästare

onsdag 18 maj 2016

Europadagen 9 maj

Det officiella firandet av Europadagen i Stockholm ägde i år rum på Södra Teatern vid Mosebacke torg och blev mycket lyckat. Solen sken ikapp med många glada besökare och förgyllde särskild arrangemangen ute på torget, där de olika EU-ländernas ambassader m.fl. aktörer stod för musik, mat och tävlingar mm. Inne på teaterns scen hölls intressanta seminarier i ett digert program hela dagen. Klicka här för att se hur programmet såg ut.

Dyana, Carin Berg, Jonas Berg,
Sahad
Utmärkelsen ”Årets europé” gick i år till ICA-handlaren Jonas Berg, för hans ”handlingskraft och optimism” i att under många år ha sysselsatt hundratals flyktingar i sin butik. En ypperlig förebild för hur vi alla i vår vardag och vårt värv kan bidra med insatser och positiv anda för lösningar på en av EU:s största utmaningar för närvarande.
Han syns på bilden till vänster med två av sina anställda, Dyana och Sahad från Bagdad samt Svenska Paneuropas ordförande Carin Berg.

Många paneuropéer var närvarande denna dag och föreningen fanns också företrädd med ett informationsbord med allehanda material som föranledde en mängd samtal och nya kontakter.

tisdag 17 maj 2016

Lunchklubben 2016 möte nr IV

Maria Rankka
Lunchklubben hade den 17 maj glädjen att åhöra VD:n för Stockholms handelskammare Maria Rankka som talade över ämnet "Så påverkar Brexit Stockholm". Och hon vet.
Åtskilliga svenska företag har som främsta handelspartner Storbritannien samt har  dessutom gjort stora investeringar där. Effekterna av ett eventuellt Brexit kommer att vara stora och allvarliga. Inte minst skulle Sverige också förlora en av sina bästa bundsförvanter i Rådet, vilket i sin tur kan befaras medföra mycket negativa konsekvenser.

Maria Rankka har innan hon blev VD för Stockholms Handelskammare bl.a. varit VD för tankesmedjan Timbro. Hon har flera styrelseuppdrag och är en väletablerad skribent och samhällsdebattör.

söndag 15 maj 2016

Fyra samtal 2016

Jytte Guteland, Pernilla Stålhammar,
Patrik Engström
Föreningens årliga halvdagsseminarium ”Fyra Samtal om Europa, i år med underrubriken ”Europa och säkerhetspusslet”, hölls efter årsmötet den 25 april.

140 deltagare hade anmält sitt intresse för en fråga som uppenbarligen engagerar.
I tre paneler diskuterades olika hot mot Europas säkerhet och hur vi kan både identifiera dem och skydda oss mot dem.
Håkan Jonsson, Katarina Areskoug
Mascarenhas, Ulla Gudmundson
Störst intresse väckte kanske pusselbiten ”Ryssland”, men även pusselbiten ”Migration och klimat” gav upphov till livliga diskussioner.

Mats Johansson, Carolina Vendil
Pallin, Sven-Olof Petersson
I den fjärde ”pusselbiten ”Hur lägger vi pusslet” gjorde de eminenta och väl insatta talarna ett försök att knyta ihop trådarna – men vi hade uppenbarligen kunnat fortsatta lika länge till utan att uttömma ämnet.

De kunniga och engagerade talarna bidrog inte minst till den succé seminariet var. SVT sände direkt den första delen och filmade den andra halvan för senare sändning. Hela seminariet kommer att läggas ut på SVT Play.

lördag 14 maj 2016

Besök på Brittiska Ambassaden

På bilden Aidan Liddle
Som ett led i föreningens engagemang inför ett möjligt utträde ur EU av Storbritannien besökte föreningen med 63 medlemmar den brittiske ambassadörens residens den 20 maj för information om det aktuella läget. Ambassadör David Cairns hade fått förfall pga ett hastigt beslutat besök i Stockholm av den brittiske Europa-ministern David Lidington. I stället mottogs vi av andreman på ambassaden, Aidan Liddle, som gjorde en utmärkt genomgång både av ställningen och stämningarna i Storbritannien inför folkomröstningen den 23 juni. 
Föreningens medlemmar ställde en rad initierade frågor, vilket med eftertryck visade hur nära och med vilken stor oro medlemmarna följer vad som händer i frågan i Storbritannien och vilka effekterna kan tänkas bli vid den ena eller andra utgången – det blev en intressant och tankeväckande EU-debatt.

Styrelsen för föreningen hade förberett en petition ”UK stay with us”, som ordföranden  skulle överlämna till ambassadören. I stället fick vi nu möjligheten att överlämna petitionen direkt till Europaminister Lidington påföljande morgon. 

Besöket på den brittiska ambassaden avslutades med mingel, vilket gav medlemmarna ytterligare möjligheter till diskussion och tankeutbyte. En mycket givande eftermiddag!

Föreningens styrelse hade också planer på ev. andra aktiviteter såsom manifestationer till förmån för ”U.K. stay with us” utanför ambassaden under maj och juni. Emellertid tycks det nu råda en stor känslighet i Storbritannien för ”andra länder som lägger sig i brittiska angelägenheter”, varför det beslöts att avstå från vidare aktioner för att inte orsaka exakt motsatta effekter mot dem vi önskar uppnå.

Inom ramen för föreningens engagemang i den här frågan visades i februari i Europahuset filmen ”S.O.S. Europa ” som målade upp ett möjligt (och förskräckande) scenario vid ett sönderfall av EU.

söndag 1 maj 2016

Lunchklubben 2016 möte nr IVLunchklubb med VD :n för Stockholms Handelskammare


På bilden Maria Rankka

Maria Rankka skall tala över ämnet Så påverkar Brexit Stockholm
Innan Maria Rankka kom till Handelskammaren var hon VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro. Dessförinnan var hon delägare i konsultföretaget Prime PR. Hon har flera styrelseuppdrag och är en väletablerad skribent och samhällsdebattör.

Datum: Tisdagen (obs) den 17 maj kl.12.15

Plats: Odd fellow huset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar) Gäster är välkomna !

Anmälan senast den 13 maj kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email: lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273) 

Obligatorisk avanmälan senast den 13 maj kl. 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

Lunchklubben 2016 möte nr III

På bilden Morgan Johansson

Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson besökte Paneuropeiska lunchklubben den 27 april för att berätta om flyktingpolitiken. 

Mötet hade lockat ett rekordstort antal medlemmar. Ingen blev besviken. Tvärtom. Statsrådet redogjorde för de extremt stora flyktingströmmarna under förra året, de svårigheter vi mött på svensk botten till följd av att Sverige per capita tagit emot flest flyktingar och de åtgärder som vidtagits för att tills vidare dämpa flyktingströmmen till Sverige med syfte att se till att alla som kommer hit kan få ett värdigt mottagande samt också för det arbete som oförtrutet pågår inom EU för att åstadkomma en någorlunda fördelning av mottagandet. 
Under frågestunden kom Morgan Johansson bl.a. också in på nödvändigheten av avtalet med Turkiet och och om ytterligare resurser till polisen för att klara av verkställighetsarbetet bl.a. i samband med negativa besked om asyl.

Sammantaget kan sägas att det var oerhört vädefullt att få ta del av en samlad bild av en av de frågor som f.n. engagerar så många av oss.