fredag 24 december 2021

 


Kära medlemmar i Svenska Paneuropaföreningen 
 

God Jul och Gott Nytt År!

 

        Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år! 


Vi hade planer för två intressanta luncher redan i januari 2022, med talare och lokal inbokade, men det får vänta då vi nu är mitt inne i ytterligare en våg av pandemin. Förhoppningsvis behöver vi inte vänta så länge utan kan med viss optimism se fram emot en kortare och mildare våg denna gång.

Fin jul och gott nytt år! Vi ser fram emot att mötas så snart som möjligt på det nya året!


onsdag 17 november 2021

 

Lunchklubb onsdag 1 december 

Strategisk autonomi – handel och geopolitik

Det har under flera år pågått en glidning i EU-debatten mot uppfattningen att handelspolitiken bör utnyttjas för geopolitiska syften – att vår säkerhet skulle kunna öka genom att vi begränsar handel och ekonomisk integration. I praktiken innebär det alltså att vi skulle hindra import för att nå ”strategisk autonomi”, t. ex. en viss självförsörjningsgrad för utpekade produkter. Kommerskollegium har analyserat om detta är en god idé.

Talare: Per Altenberg, Kommerskollegium, författare till rapporten ”Handel och geopolitik”.

Dag:                 Onsdag, 1 december
Tid:                   Kl. 12.00 - 13.30
Plats:                Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris:                  200 kr
Anmälan:          Till Lena Johansson – madam.lena.johansson@gmail.com
                         Senast fredag 26 november kl. 14.00

 

Betalning:        Via föreningens postgirokonto 35 95 40-2, senast två dagar innan lunchen.


Denna gång tar vi – till nöds – även emot kontant betalning på plats, eller med Swish till kassör Henrik Isaksons privata konto på telefonnummer 072 – 142 22 71

Föreningen håller på att skaffa sig möjlighet att betala såväl med swish som med kort. Till nästa möte hoppas vi kunna erbjuda denna möjlighet.


Länk till rapporten 


 Rapporten


fredag 5 november 2021


Svenska Paneuropaföreningen bidrar till konferensen om Europas framtid 

Konferensen om Europas framtid

Ett huvudsyfte med konferensen är att engagera unionens medborgare i en diskussion  om hur man vill att unionens ska utvecklas och om dess problem och utmaningar.

Mot denna bakgrund har en enkät cirkulerats till föreningens medlemmar. I enkäten har medlemmarna tagit ställning till ett antal påståenden om centrala frågor i EU-samarbetet. Det preliminära resultaten har presenterats och diskuterats vid Paneuropa lunchklubb "Konferensen om Europas framtid - hur kan Paneuropaföreningen bidra" 21 oktober. Resultatet av enkäten och diskussionen har nu sammanfattats i ett dokument som har tillställts konferensens sekretariat. 

       Läs hela vårt bidrag i de länkade dokumenten nedan.  

Svenska Paneuropaföreningens bidrag till konferensen om Europas framtid 
Bilaga till Svenska Paneuropaföreningens bidrag till konferensen om Europas framtid

 

Vill du veta mer om konferensen? 

Ta del av allt i konferensen och andra organisationers bidrag och event på Konferensen om Europas framtid


 

 

onsdag 3 november 2021

 

     Varmt välkommen att uppmärksamma Vapenstilleståndsdagen efter Första Världskriget 
  

Från ”Aldrig mera krig” till ”Många flera krig”  -

Ett samtal om hur Första världskrigets fredsavtal lade grunden till hundra års fortsatta katastrofer.

 

 11 november 2021 kl 11.00 – 12.30
 Europahuset i Stockholm, Regeringsgatan 65, Stockholm

 

Sedan några år tillbaka uppmärksammar Svenska Europarörelsen och Svenska
Paneuropaföreningen tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska
kommissionen vapenstilleståndsdagen med ett arrangemang i Europahuset i
Stockholm. 
I år har Europahuset möjlighet att ta emot 60 personer på plats. Evenemanget kan även följas digitalt på Svenska Europarörelsens facebooksida. Av praktiska skäl har vi denna gång inte möjlighet att bjuda på några förfriskningar i samband med seminariet. 

PROGRAM

Introduktion: Christian Danielsson, chef EU-kommissionens representation i
Sverige.

Mats Åberg (tidigare ambassadör i bl.a. Bukarest och Chisinau) leder en dialog med Ingrid Thörnqvist (tidigare korrespondent i Östeuropa och Tyskland samt utrikesredaktör på SVT), Michael Sahlin (tidigare ambassadör i bl.a Ankara och Belgrad) och Walburga Habsburg Douglas (hedersordförande i Svenska Paneuropaföreningen, f.d. riksdagsledamot).


ANMÄLAN OCH LÄNK

Anmälan om närvaro på plats måste göras med e-post senast 10 november till 
Digital länk till utsändningen på Svenska Europarörelsens facebooksida:
måndag 1 november 2021

Seminarium 4 november kl 11:00 - 12:00

 

30 years of freedom for the Baltic countries –

moving forward

Perspectives from the Baltic countries

   


Välkommen till ett seminarium arrangerat av

Svenska Paneuropaföreningen och EU-kommissionen.

4 november, 2021, kl 11.00 - 12.00 


Representanter för de tre baltiska länderna och för Europeiska kommissionen kommer att ge sina perspektiv på utvecklingen fram till nu men också på framtida möjligheter och hot. Det följs av en diskussion kring gemensamma intressen, samarbete och förmågor. Se nedan för fylligare introduktion.


Det är ett samarrangemang av Svenska Paneuropaföreningen och EU-kommissionen i Sverige. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Välkommen till Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm eller följ direktsändning av seminariet på Facebook, länk till evenemanget Facebook

För deltagande på plats krävs registrering, Registrering


Följande personer medverkar i evenemanget:   

  • Donatas Butkus, Chargé d'affaires, Lithuanian Embassy
  • Margus Kolga, Ambassador, Estonian Embassy
  • Ilze Ruse, Ambassador, Latvian Embassy
  • Christian Danielsson, Head of the European Commission Representation in Sweden

ModeratorGunnar Hökmark, Chairman Paneuropa Sweden


Extended introduction

30 years of freedom for the Baltic countries – moving forward

30 years of freedom have not only changed the situation and possibilities for the three Baltic countries themselves, but also the conditions for European integration and cooperation. For the Baltic countries the liberalization, together with the EU membership, have obviously led to a tremendous transformation. But it has also led to a possibility to further unify Europe, and to integrate the countries in our democratic Europe. For the European Union this enlargement thus has been very important. For neighboring countries in the Baltic region the developments during the period have got even further, and resulted in a both deep and broad integration.

This event will focus on the future. We will discuss achievements as well as challenges. Representatives for the three countries and for the European Commission will give their perspectives on the development up until now, but also on future possibilities and threats. We will discuss common interests, cooperation, and capabilities.

torsdag 7 oktober 2021

Seminarium om mänskliga rättigheter med Róbert Spanó

Vi vill tipsa om ett seminarium med presidenten för den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter Róbert Spanó på fredagen den 29 oktober kl. 15:00 - 16:30.

Seminariet sker på plats vid Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Registrering och kaffe från kl. 14:30 och seminariet börjar 15:00. Sittplatser fördelas enligt principen först till kvarn.

Det finns möjlighet att delta på seminariet digitalt. En webblänk skickas ut till registrerade deltagare strax innan seminariet börjat.

Observera att seminariet hålls på engelska och information från arrangörerna finns nedan:

In his Stockholm university seminar, Robert Spanó will focus on the European Convention’s emphasis on living together in a society, social solidarity and examples from case-law where the Court has emphasised how duties and responsibilities are balanced against individual rights.

Welcome address: Dean of the Stockholm Law Faculty Prof. Jessika van der Sluijs

Moderator: Assoc. Prof: Claes Granmar


Róbert Spanó graduated from the University of Iceland in 1997. He subsequently read for a Magister Juris Degree in European and Comparative Law at the University of Oxford. After his post-graduate studies he was appointed Special Assistant to the Parliamentary Ombudsman of Iceland, serving in that role until 2004. From 2004 to 2013, Robert Spanó was a full time legal scholar in the Law Faculty of the University of Iceland, from 2006 as Professor of Law, serving as Vice-Dean and subsequently Dean of the Faculty. Robert Spanó began his nine year mandate as Judge of the European Court of Human Rights in 2013 and has been President of the Court since May 2020.Register for the seminar no later than 27 October (by noon) by filling in this  form: https://forms.gle/T1xA97m1ZgY1U9Cv9

Or send an email to: SPEPEU@juridicum.su.se

Please note in your registration whether you want to attend the seminar physically or by weblink.

tisdag 8 juni 2021

Webbinarium 23/06: Därför underkände Europadomstolen den svenska FRA-lagen[OBS] Seminariet går att se i efterhand genom att klistra in följande länk i er sökmotor: https://fb.watch/v/1cVawIIWW/

Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med Institutet för Europarättslig forskning vid Stockholms Universitet bjuder in till webbinarium den 23 juni kl 13.00.

Den 25 maj 2021 fällde Europadomstolen Sverige i målet Centrum för rättvisa v. Sweden: Den svenska FRA-lagen, som reglerar statens hemliga ”massövervakning”, innehåller enligt Europadomstolen inte ett tillräckligt skydd mot godtycklighet och missbruk. Lagen står därför i strid med Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten.

Fredrik Bergman och Alexander Ottosson från Centrum för rättvisa redogör för Europadomstolens dom och dess betydelse för skyddet för den personliga integriteten och rättsstaten i den digitala tidsåldern. Fredrik och Alexander kommer att redogöra för FRA-lagen, den stora debatt som var kring den när den antogs år 2008, varför Centrum för rättvisa valde att lämna in ett klagomål till Europadomstolen samt vad domen innebär för Sverige och för signalspaning i Europa.

Moderator är Claes Granmar, docent i europarätt vid Stockholms universitet.

Webbinariet kommer att sändas via Svenska Paneuropaföreningens facebooksida som ni hittar HÄR.

fredag 4 juni 2021

Digitalt ambassadbesök 11/6 med Sloveniens ambassadör

Svenska Paneuropaföreningen har nöjet att bjuda in till ett digitalt ambassadbesök inför det slovenska ordförandeskapet.

Sloveniens ambassadör Edvin Skrt i samtal med Paneuropas ordförande Gunnar Hökmark.

Fredagen den 11 juni kl 12.00 - 13.00

[OBS] Ambassadbesöket går att se i efterhand via denna länk: https://fb.watch/6iR3uYxHII/ 

Den 1 juli 2021 blir Slovenien ordförandeland i EU-rådet, och Svenska Paneuropaföreningen har nöjet att bjuda in till ännu ett ambassadbesök. Denna gång med det tillträdande ordförandelandets ambassadör till Sverige. Ambassadören kommer att berätta om landets program för EU-ordförandeskapet och övriga högaktuella frågor såsom arbetet och planerna för bekämpningen av Covid-19 och Europas framtidskonferens. 

Vi försökte i det längsta få till stånd en riktig träff, men FHMs föreskrifter ger oss inget alternativ än en digital träff. Evenemanget livesänds på vår Facebooksida, och vi behöver därför ingen anmälan om deltagande.

lördag 8 maj 2021

Europadagen - en dag att vara stolt över

Den 9 maj 1950 presenterade Robert Schuman, då fransk utrikesminister, tanken på en europeisk union. En gemenskap för att göra krig mellan europeiska länder omöjliga, för att försona Tyskland och Frankrike och för att göra gemensam lag till en gemensam bas för frihet och fred. Det var bara 5 år efter andra världskrigets slut. I grunden då en omöjlig tanke efter åren av krig.

Robert Schuman 1958.

En tid då Europas människor hade krigets sår och ruiner nära sig. Alla de stupade, de avrättade, de försvunna och de splittrade familjerna. Sönderbombade städer, torterade och förtryckta. Förintelsen. Att vid den tiden låta försoningen och den gemensamma framtiden överskugga historien var det bästa sättet att lära av den. Det var också en stor tanke.

Visionen om ett enat Europa blev så uppenbart viktig, och visionär, eftersom järnridån och senare Berlinmuren kom att dela Europa och dess folk. I öst förtryck och längtan efter frihet. I Väst frihet samt en vilja att värna genom gemenskapen med varandra.  En starkare ekonomi, en starkare gemenskap, en starkare förmåga och ett starkare europeiskt samhälle.

I dag ett Europa som har återförenats. Öst och Väst. Sydeuropas diktaturer, Grekland, Portugal och Spanien förenade sig med den demokratiska framtiden på 1970-talet och blev medlemmar i EU årtiondet därefter. På Balkan kom Slovenien med samtidigt som andra Central- och Östeuropeiska stater 2004. Kroatien kom med 2013. Serbien förhandlar och de andra länderna är kandidatländer. Storbritannien har lämnat och och själv blivit ensammare, och nu utsatt för ständiga diskussioner om den egna unionen ska splittras upp.  VI har alla blivit lite svagare men likväl starka genom gemenskapen.

En inre marknad med marknadsekonomi som grund. Gemensamma beslut med demokratin som grund. En lag som gäller för oss alla och ger alla en frihet över gränserna.

I en värld där rysk aggression, amerikansk inåtvändhet och den kinesiska diktaturens krav på makt blivit till utmaningar för vår demokrati och den internationella rättsordningen har denna gemenskap blivit än viktigare. När allt fler regimer vill legitimera system där makten står över rätten står EU för en unik utveckling av demokrati och frihet. Det gäller de regeringar i EU som vill göra demokratin till ett relativt begrepp och den egna makten mer absolut men det gäller lika mycket gentemot en omvärld där despoter gärna hjälper varandra genom att göra demokratins värden relativa till sin egen makt.

Klimatfrågan. Utvecklingen av förutsättningarna för artificiell intelligens. Hoten från Ryssland liksom hoten från Kina. Extremismens attacker mot demokratin. Den globala ekonomins snabba utveckling som är en utmaning för allas vårt välstånd. I allt detta är Europeiska Unionen något långt mer och viktigare än en bokstavskombination som vi förknippar med offentliga europeiska institutioner i Bryssel.

Det är de nära 500 miljoner människorna i hela Europeiska Unionen, deras rättigheter som medborgare större än den egna nationen, deras frihet och det ständiga utbytet dem emellan och den frihet vi delar. Möjligheten att fatta beslut med global räckvidd. Möjligheten att möta de globala utmaningarna. Fördelen att kunna fatta gemensamma beslut som gör att besluten betyder långt mycket mer samtidigt som de öppnar upp våra samhällen för varandra. Demokratins motsättningar men också demokratins gemenskap och fred.

Inte mer perfekt än vad demokratin kan vara men just så öppen och fri som demokratin är. En dag att vara stolt över det vi uppnått och samtidigt inse hur mycket mer som kan göras.

Gunnar Hökmark, ordförande Svenska Paneuropaföreningen

tisdag 4 maj 2021

 
        Allan Larsson Årets Europé 2021       

Allan Larsson tilldelas utmärkelsen Årets Europé för sitt mångåriga engagemang för europeiskt samarbete inom områden som sysselsättning, jämställdhet och klimat.

Utmärkelsen planeras att delas ut i samband med Europadagen 9 maj som i år uppmärksammas måndag 10 maj. Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”


Årets Europé utnämns av en jury med företrädare från Svenska Europarörelsen, Svenska Paneuropaföreningen, Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN) samt Unga Européer.TIDIGARE PRISTAGARE åren 2010-2020:

2020 Cecilia Malmström

2019 Greta Thunberg
2018 Richard Swartz
2017 Tilde Björfors
2016 Jonas Berg
2015 Alexandra Pascalidou 

2014 Anders Selnes

2013 Marika Markovits

2012 inget pris delades ut

2011 Thomas Hammarberg

2010 Margot Wallström


 

lördag 24 april 2021

Webbinarium 4 maj kl 11.00 – 12.00: EU:s vaccinstrategi – hur har den fungerat?Välkommen till ett webbinarium om EU:s vaccinstrategi, arrangerat av EU-kommissionen i Sverige och Svenska Paneuropaföreningen

tisdagen den 4 maj 2021, kl 11.00 – 12.00

OBS: Evenemanget kan ses i efterhand här: https://fb.watch/62YqYB11qm/ 

EU:s vaccinstrategi presenterades i juni 2020. Syftet var att snabba på utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot covid-19, och att säkra tillräckliga vaccinleveranser till medlemsländerna. Strategin hade tagits fram med stöd av medlemsländernas hälsoministrar.

Syftet med webbinariet är att diskutera EU:s roll på detta område, liksom vaccinationsläget i medlemsländerna och vilka utsikterna är att uppnå målet att säkra vacciner för all EU-medborgare.  Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas frågan om relationen till läkemedelsföretagen och frågan om kommande leveranser av vaccin. De jämförelser som har gjorts med vaccinationsläget i andra länder kommer också att diskuteras.

Följande personer medverkar i evenemanget:

-        Richard Bergström, regeringens vaccinsamordnare

-        Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige

-        Andrea Ammon, chef för Europeiska smittskyddsmyndigheten (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)

-        Gunnar Hökmark, ordförande, Svenska Paneuropaföreningen

Evenemanget websänds via EU-kommissionens och Paneuropaföreningens facebooksidor, samt EU-kommissionens YouTube kanal. Det kommer att hållas på engelska.

Välkomna!

lördag 10 april 2021

Webbinarium 26 april: Val 6 maj till skotska parlamentet! Vad står på spel?

Svenska Paneuropaföreningen bjuder in till webinarium 26 april kl 12-13.15. 


OBS Evenemanget kan ses i efterhand här: https://fb.watch/62YuVoxZhI/


Medverkande är Nicholas Aylott, docent i statsvetenskap, Pontus Odmalm, docent i statsvetenskap och Ylva Nilsson, EU-journalist.


Webinariet leds av Zofia Tucinska från Svenska Paneuropaföreningen.

Skottland har betydande självstyre med eget parlament med 129 ledamöter och egen regering i huvudstaden Edinburgh. Nationalistpartiet SNP leder den skotska regeringen med partiledaren Nicola Sturgeon som regeringschef. Skottarna går till parlamentsval 6 maj, 2021.

Storbritannien bestämmer dock fortsatt över bland annat skatter, social trygghet, försvar och internationella relationer. I en folkomröstning i Skottland om fullständig självständighet i september 2014 vann nej-sidan med 55,3 mot 44,7 procent, trots att ja-sidan steg kraftigt under kampanjens slutskede. I omröstningen om EU-medlemskapet röstade 62 procent av de skotska väljarna för att stanna kvar i EU.Program

Val till det skotska parlamentet, vad gäller det? Vilka frågor styrs av det parlamentet? Vad styrs från Landets regering? 

Vad är unikt för situationen i Skottland? Vilka frågor finns i debatten inför valet 6 maj? Vilka partier finns med i processen? Vad står de för? Spänningar inom Storbritannien?

Utvecklingen i Skottland, hur länkar den till samarbetet inom Europeiska Unionen, EU. De regionala spänningarna inom EU, berörs de av vad som sker i Storbritannien?Hur deltar jag?


Deltagande sker digitalt via vår facebooksida varpå ni hittar evenemanget här.


torsdag 8 april 2021

Inbjudan till Paneuropeisk digital konferens 14 aprilKära medlemmar i Svenska Paneuropaföreningen,

Ni är härmed inbjudna att delta i en diskussion kring talet som hölls av presidenten för Österrikiska Paneuropaföreningens ordförande, Karl von Hapsburg, The Speech on the Future of Europe.

Diskussionen hålls online den 14 april kl 18:30.

Detaljer om evenemanget hittar ni här: https://www.paneuropa.at/termin/the-speech-on-the-future-of-europe-and-its-consequences/ 

Glöm inte att registrera er i förhand: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkduCopjooEtf4RpzpNufNdmG3U1Pyg8mt

Evenemanget hålls på engelska och ni kan läsa mer från arrangörerna själva nedan:

January 11th the president of Paneuropa Austria Karl von Habsburg held his “Speech on the future of Europe”. In this speech he interpreted the idea of Paneuropa by Richard Coudenhove-Kalergi, underlined the fundaments and principles of the European identity and presented two proposals for reforms of the European Union: a european foreign policy with an EU minister for foreign affairs, and a three-points concept to solve the debt crisis in the Eurozone. 

Following an initiative by Walburga Habsburg Douglas, vice-president of the Paneuropean-Union, we want to organise an additional conference about this speech in English language, to open the participation in this discussion for paneuropeans and friends in the non-german-speaking world.

 

For the event on April 14 (we start at 18.30 CET) we were able to put together a top-class panel discussion:

Walburga Habsburg Douglas: vice-president Paneuropa-Union

Gordana Djurovic: President Paneuropa Union Montenegro

Gergana Passy: President Paneuropa Movement Bulgaria

Laris Gaiser: President Paneuropa Movement Slovenia

Karl von Habsburg: President Paneuropa Movement Austria

Moderation: Rainhard Kloucek, secretary general Paneuropa Movement Austria

 

In case you do not have a copy of this speech on the future of Europe, here is a link to the English version of the speech: https://www.paneuropa.at/speech-on-the-future-of-europe/#more-2414

I am sure, this discussion will be followed by several additional discussions within the paneuropean network.

Hope to see you online April 14th.

All the best, Rainhard Kloucek

söndag 7 februari 2021

Digitalt ambassadbesök med Portugals ambassadör 11 februari
Portugal blev ordförandeland i EU den 1 januari 2021. Portugals ambassadör Sara Martins kommer att berätta om landets program för EU-ordförandeskapet och övriga högaktuella frågor såsom arbete och planer för bekämpningen av Covid-19, Belarus, Brexit, EU-budgeten och Europas framtidskonferens. Vi försökte i det längsta få till stånd en riktig träff, men FHMs föreskrifter ger ingen annan lösning än en digital träff. 

Svenska Paneuropaföreningen bjuder in till digitalt ambassadbesök den 11 februari kl 14.00 - 15.00. Deltagande sker via vår facebooksida, som ni hittar här. Samtalet kommer att ske på engelska och kom ihåg att ni kan ställa frågor i kommentarsfältet på facebook!

Observera att ni bara kan delta i ambassadbesöket vid det utsatta klockslaget. Att se webbinariet i efterhand är tyvärr inte möjligt.


måndag 1 februari 2021

Årets Europé 2021!

Nu kan ni nominera årets Europé 2021!

Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”

Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som år 2021 består av:

Robert Cloarec, ordförande Svenska Europarörelsen

Gunnar Hökmark, ordförande Svenska Paneuropaföreningen

Siw Warstedt, styrelseledamot i Svenska Kvinnors Europanätverk ( SKEN)

Max Nordin, förbundsordförande. Unga Européer

Maria Steinberg, Styrelseledamot i Svenska Europarörelsen

Svenska Europarörelsen tar emot nomineringar under perioden 1-28 februari med en kort motivering via mail till: aretseurope@svenskaeuroparorelsen.se

onsdag 20 januari 2021

21 januari: Efter Brexit - vad gäller för resor och bosättning?
OBS Evenemanget går att se i efterhand här: https://fb.watch/62YD8W4Q5H/

För svenska medborgare som vill resa till eller bosätta sig  i Storbritannien har landets utträde ur EU stora konsekvenser. Behovet av information om vilka regler som gäller är stort.

Paneuropaföreningen arrangerar tillsammans med Europeiska kommissionens Stockholms-kontor  ett webinarium torsdagen den 21 januari kl 11.00  - 12.00 då dessa frågor kommer att belysas. Evenemanget inleds av föreningens ordförande Gunnar Hökmark och chefen för kommissionens kontor Christian Danielsson, sedan deltar Migrationsverkets Hampus Forssell och UD:s Brexit-expert Anneli Wengelin. Sveriges ambassadör i Storbritannien Torbjörn Sohlström kommer att delta på länk från London.

Ni följer livesändningen och kan se videon i efterhand på vår facebooksida som ni hittar här.