söndag 23 december 2012

En Hälsning från Ordförande


Kära Paneuropéer,

Det är mitt första år som ordförande i Svenska Paneuropaföreningen och jag tänkte fortsätta den trevliga
traditionen från mina företrädare att skriva några rader till hälsning vid jul. 2012 har varit ett omtumlande
år för Europa, för Europatanken samt för Europeisk politik och kultur. Ett välförtjänt fredspris för EU, men
en fortsatt skrämmande utveckling i Vitryssland; ekonomisk kris för flera Euroländer, men politiskt ändå en
hyfsad beslutsfähighet.

Som förening försöker vi hänga med i svängarna och vara aktuella men ändå långsiktiga och filosofiska
i våra programpunkter. Vi har hållit lunchklubb vid fem tillfällen sedan jag tillträdde, vi har delat ut
stipendium till unga musiker, vi har medverkat till ett finstämt firande av årsdagen av vapenstilleståndet
efter Första världskriget och vi har påbörjat en ny trevlig tradition med kvällspubar, "Europa över en öl".
Den internationella Paneuroparörelsen har dessutom passat på att fylla 90 år vilket högtidlighölls i Wien i
november. Manuela från vår förening gjorde där en heroisk insats när hon med kort varsel kunde täcka upp
för Walburga Habsburg Douglas och undertecknad, när vi av olika skäl fick lämna sent återbud.

Om man blickar framåt så har vi nya lunchklubbar planerade för våren (inte klart i skrivande stund), vi har
långt framskridna planer på en politisk och kulturell diskussion om romernas ställning i Europa och vi har
vårt årliga paradnummer "Fyra samtal om Europa", som vanligt i samband med årsmötet, och ni ska redan
nu boka in måndag 22 april 2013 för detta.

2013 är året då Kroatien blir EU:s 28:e medlemsland – en stor och viktig händelse och ännu ett steg på
vägen till ett äkta Paneuropa. Det är dessutom tyska förbundsval under hösten, vilket vi förstås ska försöka
ha diskussioner kring. Politiken i vårt största och viktigaste grannland är sorgligt förbisedd i den svenska
politiska debatten och av svenska media men påverkar oss så mycket mer direkt än t.ex. presidentval i
USA. Vi ska förstås även fira Europadagen, men eftersom 9 maj infaller mitt i Kristihimmelsfärdshelgen
nästa år, så ska vi fira den 6 maj i stället. Inför nästa år har det slagits fast att vi som förening ingår i
nomineringskommittén för priset "Årets europé" som ska delas ut vid de seminarier som hålls 6 maj på
Kulturhuset i Stockholm.

Om jag får uttrycka en förhoppning för 2013 så är det god bättring för några av våra medlemmar som
drabbats av ohälsa, samt en växande och gärna yngre medlemskrets för vår förening (och här brottas
vi med samma problem som våra systerorganisationer, Europarörelsen och SKEN, Svenska kvinnors
Europanätverk). Om jag därtill får avge ett nyårslöfte redan nu, så är det att se till att vår förening får en
bättre närvaro på Internet.

Sist vill jag tacka er alla. Alla ni medlemmar som kommit på våra program och som stöttar oss. Alla i
styrelsen, särskilt de som gör extra insatser för vår mötesverksamhet och för allt det praktiska med utskick
och kallelser. Manuela, Mats, Carin, Inger och andra drar ett tungt lass. Walburga står för kontinuitet och
våra kontakter med den vidare Paneuroparörelsen. Pernilla och Ranveig har fått en flygande start i styrelsen
med både en egen "lunchklubb" och många sunda idéer. Daniel och Lowe står alltid för klokskap och gott
humör. Catharina har skött finanserna på ett utmärkt sätt. Det är med tillförsikt vi kan se fram mot 2013.
Men först ska vi ha en skön jul- och nyårsledighet!

God jul och gott nytt år, önskar

Håkan Jonsson
Ordförande