torsdag 28 februari 2019

Kallelse till årsmötet onsdagen den 10 april

Kära Paneuropavänner,

Härmed kallas ni till årsmötet i Svenska Paneuropaföreningen som äger rum onsdagen den 10 april 2019 kl. 11:30-13:00 på Europahuset i Stockholm, Regeringsgatan 65. Möteslokalen är på andra våningen.

Vi börjar kl. 11:30 med stadgeenliga årsmötesförhandlingarna. Om ni har idéer om nya styrelseledamöter ber jag er kontakta Håkan Jonsson i valberedningen på hakan.stina.jonsson@gmail.com

Efter detta bjuds på en smörgås och något att dricka till innan vi kl. 12:30 avslutar med en intressant föredragning om den särskilda situationen inför årets val, med den tilltagande skepsisen mot europasamarbete.

Vi återkommer med namn på talaren i samband med att vi skickar ut dagordning, verksamhetsberättelse och räkenskaparna för 2018, i ett senare brev.

Anmälan görs till denna adress ( post@paneuropa.se ) senast onsdagen den 27 mars.

Välkomna!
Walburga med resten av styrelsen


tisdag 12 februari 2019

Seminarietips: 100 dagar kvar till EU-valet – hearing med de politiska partierna


Om 100 dagar – den 26 maj – är det val till Europaparlamentet. Då röstar vi fram de partier och företrädare som ska representera Sverige. Men vet vi vilken politik som de olika partierna vill föra på EU-nivå?

EU-kommissionen i Sverige bjuder tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro in till en utfrågning av de politiska partierna den 15 februari.

Den 26 maj hålls val till Europaparlamentet i Sverige. Det är ett viktigt val eftersom många samhällsfrågor endast kan lösas i samarbete med andra länder. En tredjedel av alla nya svenska lagar har sitt ursprung i EU-samarbetet. EU är också ekonomiskt viktigt för Sverige eftersom tvåtredjedelar av all svensk export går till EU:s inre marknad och många företag drar nytta av EU:s frihandelsavtal med övriga världen. EU utgör världens största inre marknad med ett gemensamt regelverk för varor, tjänster, kapital och personer.

Tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro vill tillsammans med EU-kommissionen bidra till att de olika partiernas EU-politik bättre lyfts fram i samhällsdebatten inför Europaparlamentsvalet och bjuder därför in partierna för att lägga fram sina EU-visioner och debattera utvecklingen på EU-nivå av ett antal centrala ämnesområden – arbetsmarknadsfrågor, klimatpolitiken och den inre marknaden.

Partierna företräds av Jakop Dalunde (MP), Fredrick Federley (C), Evin Incir (S), Fredrik Malm (L), Sara Skyttedal (KD), Stina Svenssson (FI), Tomas Tobé (M) och Rikard Warlenius (V). Vi väntar på bekräftelse på vem som företräder SD.


Datum:                 fredagen den 15 februari

Tid:                        kl. 12.00 – 13.30 (registrering och lunchmacka från kl. 11.30)

Plats:                    Folkets Hus vid Norra Bantorget, Barnhusgatan 12-14 (OBS – ny lokal)


Moderatorer:    Lisa Pelling, Arena Idé, Mattias Goldmann, Fores, Emanuel Örtengren,

                                Timbro, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen

Anmälan:           https://ec.europa.eu/sweden/event-registration/event-9_sv senast den 14 februari

Seminariet kommer att hållas på svenska och sändas live via vår Facebooksida för dem som inte kan vara på plats https://www.facebook.com/EUkommissionen/

Välkommen!

söndag 10 februari 2019

DN Artikel - Ett upprop om Europas framtid


Kära Medlemmar!


Den 26 maj det kanske hittills viktigaste Europavalet. Vi vill därför tillsammans med fram till valet er sprida viktig kunskap. 

Vi börjar med att dela en läsvärd artikel från Dagens Nyheter som författats av trettio europeiska författare och filosofer däribland Svetlana Aleksijevitj, Elfriede Jelinek, Salman Rushdie, Roberto Saviano och Ian McEwan.

Nedan är ett utklipp ur artikeln men för er som vill läsa hela kan ni göra det HÄR

Europa är i fara. Från alla håll kommer kritik, förolämpningar, övergivanden.

Nog med att bygga Europa! Låt oss återknyta till vår ”nationella själ”! Återupptäcka vår ”förlorade identitet”! Sådan är agendan som delas av de populistiska krafter som sköljer över kontinenten. Som om själen och identiteten inte oftast var en produkt av demagogernas fantasier.

Europa är under attack inifrån av falska profeter, som är berusade av förbittring och yra av sina nya chanser att stå i rampljuset. Europa är övergivet från andra sidan Engelska kanalen och andra sidan Atlanten av de två mäktiga allierade som två gånger räddat kontinenten från självmord. Europa är sårbart för de allt mer oblyga påverkansoperationerna från Kremls huvudman. Europa som idé, vilja och symbol faller sönder framför våra ögon.

Sådant är det skadliga klimat som, i maj 2019, kommer att omge Europaparlamentsvalen. Såvida saker inte förändras, såvida inget dyker upp för att fördämma det stigande, svällande, enträgna tidvattnet, såvida kontinenten inte snart drabbas av en ny motståndsanda, så kommer dessa val att bli de mest förödande vi någonsin varit med om. Seger för sabotörerna; skam för dem som fortfarande tror på Erasmus, Dantes, Goethes och Comenius arv; förakt för intelligens och kultur; explosioner av främlingsfientlighet och antisemitism; katastrof.