fredag 28 april 2017
Efter årsmötet den 27 mars fick deltagarna lyssna till en "föreläsningskonsert" av lutenisten Pierre Nordahl med temat 

Våra europeiska rötter - renässansen:
Ordning, skönhet och sammanhang

Morerna förde med sig till Spanien och södra Frankrike ett medvetande om det klassiska arvet och kosmos: man upptäcker "den gudomliga ordningen" med planeterna och stjärnorna, en harmonisk uppbyggnad av världsalltet. Tycho Brahes och Galileos astronomiska studier ledde vidare till renässansens universitetsstudier "in quadrium": astronomi, aritmetik, geometri och musik. Med Konstantinopels fall 1483 flydde de lärde därifrån till olika delar av Sydeuropa, framför allt till Italien. Men alla Europas länder influerades, som vi känner det i konst, musik och poesi, inte minst i Shakespeare's sonetter och pjäser.

Detta illustrerar lutenisten Pierre Nordahl i tal och musik. Hans studier inte bara i musik utan också i lutans utveckling har lett honom till fördjupade studier i renässansens mångfacetterade värld. Redan i unga år var han fascinerad av dess kreativa uttryck och flöde av influenser som hela tiden befruktar helheten, samtidigt som man entusiastiskt grävde ner sina fötter i antikens rika mylla. Här kan man verkligen tala om ett europeiskt utvecklingsblock!Europakommissionen i Stockholm bjuder in ungdomar att fira Europadagen 


Ung i EU – Europadagsfirande den 9 maj i Europahuset


•Diskutera EU:s framtid med EU-minister Ann Linde.
•Lyssna på ungdomar som arbetat som volontärer, studerat, praktiserat eller fått jobb i Europa och få tips om hur du själv kan dra nytta av den fria rörligheten inom EU.
•Hör ungdomar från Storbritannien berätta vad Brexit betyder för deras framtid.
•Bevittna handslaget mellan EU-ministern och ungdomsorganisationer för att öka ungas delaktighet i EU-politiken och lyssna på en diskussion om hur du kan påverka besluten.
•Debattera framtidens Europa med företrädare för de politiska partiernas ungdomsorganisationer

9 maj, 09:30 - 15:15
Europahuset, Regeringsgatan 65 (våning 2), Stockholm


onsdag 19 april 2017

Fyra Samtal om Europa


Måndagen den 24 april 2017, kl. 13.00 – 17.00 
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med 
Europeiska Kommissionens representation i Sverige och 
Europaparlamentets informationskontor i Sverige 
 
Seminariet är kostnadsfritt, anmälan senast 20 april till:  

EU firade nyss 60-årsdagen av Romfördragets undertecknande. Till 50-årsdagen framtogs en slogan och logga på temat ”TILLSAMMANS”, på medlemsländernas alla språk och med en blandning av alla färger och olika bokstäver, tecken och typsnitt, som symbol för enighet i mångfalden.

Den europeiska enigheten är emellertid inte självklar och given, vilket visar sig emellanåt, i ord och handling, från länder och individer.

Till en början handlade samarbetet i huvudsak om att säkra freden och skapa ett ekonomiskt välstånd för de krigshärjade länderna och folken i Europa. Med åren har EU utvecklats och kompletterats för att bygga ett socialt och miljömässigt  hållbart  samhälle  och  för  att  på  olika  sätt  förbättra  på  områden  i  medborgarnas vardag.

Strävan att vara ett Folkets Europa kräver dock stöd och förankring hos just folket,  vilket  i  sin  tur  kräver  en  folklig  debatt.  En  engagerad  och  engagerande debatt om hur vi ser på EU, vad vi vill med det europeiska samarbetet och vad det faktiskt står för.

- Finns en känsla av samhörighet, en gemensam kultur, en europeisk identitet?
- Finns en gemensam bild och önskan för den framtida utvecklingen på vår kontinent?
- Vad gör EU egentligen, vad behöver förbättras och vad är ibland rena myter?
- Hur ska vi tala om Europa, för att informera och engagera, för att möjliggöra en delaktighet för alla?

Hur går vi vidare tillsammans? 

Svenska Paneuropaföreningen inbjuder till ett seminarium med 
fyra panelsamtal kring dessa frågor. 

Varmt välkomna! 

PROGRAM - Fyra samtal om Europa, 2017 

 Tillsammans i Europa? 

 Moderator: Håkan Jonsson, Svenska Paneuropaföreningen

   
13.00-13.45  Europeisk identitet?

  Hans Lepp, tidigare kulturråd vid Svenska Institutet
  Iwona Preis, Intercult / Europa Direkt
  Abelone Tischbein Madsen, student och Paneuropamedlem
 

14.00-14.45  Visioner för Europa? 

  Nils Karlsson, chef forskningsinstitutet Ratio
  Per Hilmersson, internationell chef på TCO
  Carin Berg, professor och tidigare ordförande i Svenska Paneuropaföreningen
 
 
14.45-15.15  Kaffepaus  
   

15.15-16.00  Sant eller falskt om EU? 
 
  Ylva Nilsson, journalist och EU-bloggare
  Lars Ströman, pol. red. Nerikes Allehanda
  Mikael Petterson, exekutiv producent, Sveriges Television (tbc)


16.15-17.00  Hur tala om Europa?

  Lena Lid Falkman, retorikexpert
  Lars Truedson, journalist, föreståndare Institutet för Mediestudier
  Johan Wullt, kommunikationschef Europeiska kommissionen i Sverige


17.00   Mingel med förfriskningar 


FYRA SAMTAL om Europa 2017 är organiserat av 
i samarbete med 

och 


Svenska Paneuropaföreningen har som syfte att verka för ett enat Europa samt att fördjupa svenskarnas förbindelser med andra europeiska folk. Svenska Paneuropaföreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning, som vill fokusera på europeisk identitet och européers vardag och hur vi européer engagerar oss i varandra. Vidare vill vi verka för kulturell tolerans och respekt för minoriteters rättigheter samt för de olika europeiska regionernas särprägel. "Paneuropa" betyder "hela Europa". Svenska Paneuropaföreningen är en del av den internationella Paneuroparörelsen, som startades 1922 i efterdyningarna av det första världskriget.