fredag 28 april 2017

Europakommissionen i Stockholm bjuder in ungdomar att fira Europadagen 


Ung i EU – Europadagsfirande den 9 maj i Europahuset


•Diskutera EU:s framtid med EU-minister Ann Linde.
•Lyssna på ungdomar som arbetat som volontärer, studerat, praktiserat eller fått jobb i Europa och få tips om hur du själv kan dra nytta av den fria rörligheten inom EU.
•Hör ungdomar från Storbritannien berätta vad Brexit betyder för deras framtid.
•Bevittna handslaget mellan EU-ministern och ungdomsorganisationer för att öka ungas delaktighet i EU-politiken och lyssna på en diskussion om hur du kan påverka besluten.
•Debattera framtidens Europa med företrädare för de politiska partiernas ungdomsorganisationer

9 maj, 09:30 - 15:15
Europahuset, Regeringsgatan 65 (våning 2), Stockholm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar