fredag 12 september 2014

LUNCHKLUBBEN
Hösten 2014

2014-09-30

Talare vid höstens första möte i lunchklubben är
Ambassadör Örjan Berner
som har varit ambassadör i bl.a. Warszawa, New Delhi och i Moskva (1989-1994 - när kommunismen föll och under tiden som staten Ryssland bildades). Därefter var han ambassadör i Bonn och Paris.
Som diplomat har Örjan Berner stort anseende för sina kunskaper, analytiska förmåga och sin breda erfarenhet. Örjan Berner har nyligen kommit ut med boken Härskarna i Kreml - från Gorbatjov till Putin och kommer att tala över

Ryssland, Ukraina och EU - konflikt eller samarbete

Datum: Tisdagen den 30 september 2014 kl. 12.30.
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11.
Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag.
Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift, 200,-.

Anmälan senast den 28 september till i.wiik@comhem.se, (Obs!!!)

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

***

Boka också in tiden för nästa möte i lunchklubben: den 28 november. Då talar Anna Maria Corazza Bildt, nyligen omvald till Europaparlamentet, där hon bl.a. är vice ordförande för IMCO Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.


tisdag 2 september 2014

Europasamarbetets utmaningar - vad vill politikerna?

                                INBJUDAN

Europasamarbetets utmaningar - vad vill politikerna?

Vilka frågor vill partierna prioritera och driva på EU-nivå den kommande mandatperioden?

Vilka är de stora utmaningarna i Europasamarbetet och hur ska Europa komma på ekonomiska fötter igen?

Vilken väg vill partierna ta i de stora europeiska framtids-frågorna som asyl-­ och migrationspolitiken, klimatfrågan, energipolitiken, brottsbekämpning och EU:s gemensamma utrikespolitik? Mer än hälften av de lagstiftande beslut som fattas i riksdagen och kommunfullmäktige har sitt ursprung i Bryssel.

Välkommen till utfrågningen av politiker där vi synliggör partiernas inställning till  Europasamarbetet och deras ståndpunkt i aktuella sakfrågor.

Medverkande:
Bodil Ceballos (mp) Europaparlamentariker och ledamot av säkerhets-­ och försvarsutskottet.
Gustav Blix (m) riksdagsledamot och ledamot i EU-­nämnden.
Marie Granlund (s) riksdagsledamot och vice ordförande i EU-­ nämnden.
Oscar Wåglund (fp) statssekreterare hos EU-­minister Birgitta Ohlsson.

Utfrågningen leds av Ewa Hedlund, journalist och Europarörelsens styrelseordförande och Håkan Jonsson, konsult och Paneuropas styrelseordförande.

Tid: 18.00 – 19.30, 11 september 2014
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Europahusets entré stängs kl 18.00, så kom i tid!
Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med mingel.

Anmälan till europavannerna@gmail.com senast 8 september. 

Seminariet arrangeras av Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen.

Ambassadbesök

Höstens första ambassadbesök äger rum på Italiens ambassad den 3 september kl. 17.00.  
Ambassadör Elena Basile
tar emot på italienska ambassaden för att informera om planerna för det italienska ordförandeskapet. 
Detta event är öppet endast för medlemmar.