tisdag 2 september 2014

Europasamarbetets utmaningar - vad vill politikerna?

                                INBJUDAN

Europasamarbetets utmaningar - vad vill politikerna?

Vilka frågor vill partierna prioritera och driva på EU-nivå den kommande mandatperioden?

Vilka är de stora utmaningarna i Europasamarbetet och hur ska Europa komma på ekonomiska fötter igen?

Vilken väg vill partierna ta i de stora europeiska framtids-frågorna som asyl-­ och migrationspolitiken, klimatfrågan, energipolitiken, brottsbekämpning och EU:s gemensamma utrikespolitik? Mer än hälften av de lagstiftande beslut som fattas i riksdagen och kommunfullmäktige har sitt ursprung i Bryssel.

Välkommen till utfrågningen av politiker där vi synliggör partiernas inställning till  Europasamarbetet och deras ståndpunkt i aktuella sakfrågor.

Medverkande:
Bodil Ceballos (mp) Europaparlamentariker och ledamot av säkerhets-­ och försvarsutskottet.
Gustav Blix (m) riksdagsledamot och ledamot i EU-­nämnden.
Marie Granlund (s) riksdagsledamot och vice ordförande i EU-­ nämnden.
Oscar Wåglund (fp) statssekreterare hos EU-­minister Birgitta Ohlsson.

Utfrågningen leds av Ewa Hedlund, journalist och Europarörelsens styrelseordförande och Håkan Jonsson, konsult och Paneuropas styrelseordförande.

Tid: 18.00 – 19.30, 11 september 2014
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Europahusets entré stängs kl 18.00, så kom i tid!
Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med mingel.

Anmälan till europavannerna@gmail.com senast 8 september. 

Seminariet arrangeras av Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar