torsdag 15 juni 2017

Styrelsen tackar tidigare styrelsekolleger

Styrelsen i Svenska Paneuropaföreningen tackade Carin Berg, Håkan Jonsson och Johan Eriksson för insatserna i styrelsen för föreningen. Här ses vi alla samlade för detta tillfälle! Carin, Håkan och Johan  kvarstår som adjungerade medlemmar till styrelsen. Ett utmärkt sätt att säkra en smidig övergång från den tidigare styrelsen! Ordförande Walburga Habsburg Douglas tackade varmt avgående ledamöter för deras arbete och starka engagemang för föreningen.

Svenska Paneuropaföreningen besöker Historiska muséet

Den 14 juni höll föreningen ett medlemsmöte på Historiska muséet där vi fick en guidning och presentation av utställningen på temat vikingatiden. Det var ett 30-tal medlemmar som deltog i träffen och vi tog del av teorierna kring bakgrunden till vikingatiden med dess vidsträckta resandeströmmar söderut och öster om  det Europa vi känner idag.På bilden flankeras den ståtliga runstenen av Historiska muséets guide Elisabeth Ryde.

söndag 11 juni 2017

Carola Lemne, Svenskt Näringslivs Vd, talade vid föreningens lunchmöte den 31 maj på temat "Svenska utmaningar i europeiskt perspektiv. Carola Lemne pekade på behovet att pröva nya metoder på arbetsmarknaden och att Sverige är inne i en kraftig strukturomvandling där digitaliseringen påverkar processer och arbetsroller. Nya metoder behöver prövas för att klara av utbildningsklyftorna. En av metoderna bör vara att minska trösklarna för insteg på arbetsmarknaden.