söndag 11 juni 2017

Carola Lemne, Svenskt Näringslivs Vd, talade vid föreningens lunchmöte den 31 maj på temat "Svenska utmaningar i europeiskt perspektiv. Carola Lemne pekade på behovet att pröva nya metoder på arbetsmarknaden och att Sverige är inne i en kraftig strukturomvandling där digitaliseringen påverkar processer och arbetsroller. Nya metoder behöver prövas för att klara av utbildningsklyftorna. En av metoderna bör vara att minska trösklarna för insteg på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar