söndag 18 september 2016

För att markera att Slovakien tog över det sex månader långa ordförandeskapet i EU från den 1 juli arrangerade Slovakiens ambassad en konsert på Stockholms konserthus, dit också Paneuropaföreningens medlemmar blev inbjudna. Mucha-stråkkvartetten hänförde publiken inte bara med Mozart utan också med verk av de slovakiska samtida kompositörerna, Ilja Zeljenka och Jan Levoslav Bella, obekanta för de flesta svenska åhörarna, men som lysande visar hur stark den klassiska europeiska musiken lever i hela Europa.

onsdag 14 september 2016

Lunchklubben 2016 möte VI

Sven-Olof Petersson
Ambassadör Sven-Olof Petersson, ordförande i SIPRI, talar om "EU idag - utmaningar och vägen framåt" vid lunchmötet den 14 september.
SOP har varit ambassadör i Brussel och talade synnerligen initierat och klargörande om de svårigheter EU står inför, naturligtvis även om Brexit, där svårigheterna tycks vara minst lika stora, om inte större, för UK som för EU.

tisdag 23 augusti 2016

Lunchklubben 2016 möte VI

Lunchklubb med ambassadören Sven-Olof Petersson

Sven-Olof Petersson skall tala om EU i dag – utmaningar och vägen framåt. Sven-Olof Petersson, som nu är ordförande i SIPRI :s styrelse, har under sin långa diplomatiska  bana tjänstgjort vid en lång rad ambassader, bl.a. i Alger, Beirut och Washington. Han har också tjänstgjort i Strasbourg och varit chef för Sveriges ständiga representation vid EU (EU-ambassadör) och ambassadör i Canberra. Hemmavid har han bland mycket annat varit utrikesråd för politiska frågor.

Datum: Onsdag den 14 september kl. 12.15

Plats: Odd fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar). Gäster är välkomna.

Anmälan senast den 12 september kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273 (dock ej tel den 29 aug – 5 sept)). 

Obligatorisk avanmälan senast vid samma tidpunkt. Vid senare el utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

Till lunchen den 19 oktober kommer journalisten m.m. Thomas Gür för att tala om Turkiet och dess relation till Europa-tanken och EU. Boka även denna dag! Särkild inbjudan skickas ut i september.

tisdag 14 juni 2016

Besök på Slovakiska Ambassaden

Jaroslav Auxt, Slovakiens ambassadör
Den 9 juni besökte föreningen Slovakiens ambassad. Slovakien tar över ordförandeskapet för EU den 1 juli för sex månader. Ändamålet för besöket var alltså att få information om planerna för det kommande ordförandeskapet. Tack vare Europaambassadernas samarbetsvilja har föreningen fått liknande briefings under flera år.

I år är dock situationen mer än vanligt svår att överblicka med den kommande brittiska folkomröstningen om EU-anslutningen den 23 juni. Dessutom finns andra svåra frågor att hantera som den stora migrantströmmen. Slovakien har lagt upp ett ambitiöst program, när det gäller ekonomisk utveckling, arbetslöshet m.m., men reserverar sig för den osäkerhet som råder.

Förutom planerna för det kommande halvåret fick deltagarna också en fyllig presentation av Slovakien - ett land som faktiskt inte existerade som självständigt land förrän 1993 efter splittringen från Tjeckien, då man alltså fick bygga upp en hel statsapparat och den ekonomi, som under sovjettiden hade baserats på vapenindustri för länderna inom sfären, men som alltså helt försvann i Sovjetunionens kollaps. Nu pekar siffrorna åt rätt håll och man kan bara önska fortsatt framgång inom ramen för ett fördjupat samarbete inom EU.

torsdag 9 juni 2016

Lunchklubben 2016 möte V

Vid säsongens sista möte med lunchklubben gästades Föreningen av journalisten och författaren Ylva Nilsson
Ylva, som har följt och bevakat EU-frågor sedan 1988 har bl.a. varit korrespondent i Bryssel för flera tidningar. Hon är numera frilans som skribent, journalist, föreläsare och moderator. 2014 gav hon ur boken "Allt eller det allra mesta du trodde att du visste om EU är antagligen fel".

Ylva talade mycket initierat och insiktsfullt om hur saker och ting handhas inom EU.  Hennes bild av EU var i många stycken ganska nedslående. Hon uppehöll sig  bl.a. vid hanteringen av  tobaksdirektivet, flyktingsituationen - inte minst mot bakgrund av vissa grundläggande bestämmelser i fördraget - samt om problem i samband med den förestående folkomröstningen i Storbritannien.

Ylva talade också om den många gånger problematiska roll som många EU-journalister får vidkännas i dag.Hennes anförande var synnerligen berikande. 

Ylva och Henrik Brors inlägg i Europadebatten finns på omeuropa.se