fredag 2 februari 2018

Nominera kandidater till 2018 års " Årets Europé" !Som varje år delas även i år ut priset Årets Europé i samband med firandet av Europadagen 9 maj på Kulturhuset i Stockholm. Priset skall gå till en eldsjäl som har fast anknytning till Sverige och som har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.
Svenska Paneuropaföreningen och föreningen Svenska Europarörelsen beslutar om pristagare. Juryns sammansättning framgår nedan. Nomineringar skall ställas till aretseurope@svenskaeuroparorelsen.se senast 28 februari 2018.
Juryn: Walburga Habsburg Douglas, ordförande Svenska Paneuropaföreningen;
Stefano Giangiacomo; ordförande Svenska Europarörelsen;Rosie Rothstein, Svenska Europarörelsen;Andreas Froby, Unga Européer;Eric Luth; Stand up For Europe Stockholm; En representant från Europafederalisterna;Ingmarie Froman, journalist;Kristina Alvendal, vd Airport City;Matz Larsson, samhällsstrategisk chef Byggnads; Jonas Berg, Årets Europé 2016 och ICA-handlare;Tilde Björfors, Årets Europé 2017Siw Warstedt, styrelseledamot i SKEN, Svenska Kvinnors Europanätverk.
 Vi ser gärna att det kommer in många nomineringar, Välkommen med ditt förslag!


torsdag 1 februari 2018

Viktiga datum att boka in!

Bästa medlem!

Nästa Lunchklubb planeras till den 7 mars, som vanligt på Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11,  12.15. Boka också in föreningens Årsmöte den 16 april som kommer att äga rum på Europahuset, Regeringsgatan 65. I samband med Årsmötet arrangerar vi Fyra samtal om Europa- aktuella europateman att gemensamt reflektera och diskutera kring.
Närmare program och inbjudningar kommer som vanligt !
reservera dagarna!

Staffan Sonning gästade Lunchklubben 31 januari 2018 och talade på temat "Trump, Kina och Brexit"

Lunchklubben hade den 31 januari besök av journalisten, radiomannen och debattören Staffan Sonning. Sonning har ömsom varit chef på Radion och Aktuellt, ömsom varit korrespondent i skilda delar av världen, senast i London där han bl.a. rapporterade om Brexit. Nu bevakar han global ekonomi för Radions räkning och nyss hemkommen från Världsekonomiskt Forum i Davos berättade han om sina intryck därifrån och särskilt om den amerikanske presidenten Donald Trump som åtföljd av 1.500 personer, däribland flera ministrar och säkerhetstjänst ådrog sig ett intresse som tillkommer en megastjärna. Under rubriken "Brexit, Kina och USA - hur den ekonomiska världskartan ritas om" berättade han bl.a. om utvecklingen på "brexitområdet", Kinas starka frammarch på världsscenen och Trumps mera koncillianta inställning till frihandel.
Lunchen samlade hela 81 förtjusta medlemmar - troligen ett rekord i lunchklubbssammanhang.


måndag 8 januari 2018

Vi möter Staffan Sonning på Lunchklubben 31 januari 2018

Journalisten,  radiomannen och debattören

STAFFAN SONNING

som talar över ämnet


Brexit, Kina och USA – hur den ekonomiska världskartan ritas om


Staffan Sonning har bl.a. varit chef för Ekot i Sveriges Radio och nyhetschef
på Aktuellt.  Han har under flera år varit korrespondent bl.a. i Asien och nu senast  i London och därifrån rapporterat bl.a. om Brexit. Han bevakar global ekonomi för Sveriges Radios räkning.


DATUM : Onsdagen den 31 januari kl 12.15

PLATS : Oddfellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

PRIS : Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar/ej kort). Gäster är välkomna ! Önskemål om särskild mat framföres senast vid anmälningstillfället.

Anmälan senast den 29 januari kl. 10.00 till Pernilla Lindh (mail : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273) Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.VÄL MÖTT !

torsdag 14 december 2017

Föreningen besökte Bulgariens ambassad 6 december 2017

Onsdagen den 6 december besökte föreningen Bulgariens ambassad.
Ambassadör Valentin Delchev Poriazov tog emot oss och presenterade Bulgariens prioriteringar inför landets kommande EU Ordförandeskap under första halvåret 2018.

Bulgaren som varit EUmedlem i 10 år, deklarerar att  ”Transparancy, Accountability and Partnership at all levels ” är vägledande värderingar som genomsyrar Bulgariens ledarskap som ordförande under kommande halvår. Ytterligare vägledande ansatser är ” Stability, Solidarity och Security”. Ambassadören redogjorde där för vikten av fortsatt EU utvidgning av länder i Västra Balkan och vikten av att fortsätta med ”Cohesian funds” för att inkludera dessa länder solidariskt och kraftfullt. Vidare pekade ambassadören på att de vill fortsätta utveckla den gemensamma strategin och samarbetet för "Danube området" och för "Black Sea" området i likhet med det arbete som bedrivs av  EU länderna i Östersjöregionen utifrån Östersjöstrategin med stöd av de gränsöverskridande fonder som stödjer det gemensamma utvecklingsarbetet för en att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.
Vi tackar ambassadören och ambassaden för ett informativt möte!