tisdag 26 mars 2024

Lunchklubb 24 april Ungern, EU och den illiberala verktygslådan med Dag Hartelius

Varmt välkomna till lunchklubben den 24 april! Den här gången om Ungerns inre politiska liv och relationen till övriga EU med Dag Hartelius, Sveriges tidigare ambassadör i Budapest.

 

Vi ses som vanligt kl. 12.00 på Odd Fellow på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. 

Anmäl er senast måndag 22 april kl. 11 på följande länk:

Inbjudan Lunchklubben 24/4: Ungern, EU och den illiberala verktygslådan med Dag Hartelius (svenskalag.se)

 

För eventuella frågor, v.g. kontakta Lena Johansson på: madam.lena.johansson@gmail.com. Mer info om evenemanget följer nedan.

 

Ungern, EU och den illiberala verktygslådan 

I det ungerska parlamentsvalet 2010 vann Viktor Orbán och Fidesz en supermajoritet med två tredjedelar av platserna i parlamentet. Detta upprepades i valen 2014 och 2018, och i valet 2022 ökade man ytterligare något. Samtidigt har ekonomin inte utvecklats lysande och Ungern har haft en av de högsta inflationsnivåerna i EU under senare år. Betydande EU-medel hålls inne av kommissionen med hänvisning till bristande efterlevnad av rättsstatens principer. Landet är idag i flera avseenden isolerat i EU och Fideszledamöterna politiska vildar i Europaparlamentet, samtidigt som opinionsstödet för EU har minskat. På samma gång är Ungern ett av de medlemsländer som är mest beroende av EU:s inre marknad. Hur går detta ihop?

Dag Hartelius var Sveriges ambassadör i Ungern och Slovenien 2019-23. Han har dessförinnan arbetat som diplomat i Sovjetunionen, Tyskland och Storbritannien och har varit ambassadör i Estland 2003-08 och Polen 2008-11 samt Sveriges ständige representant till EU 2011-13. Åren 2013-19 var han generaldirektör för FRA. Idag är han nationell underrättelsesamordnare i Statsrådsberedningen. 

måndag 26 februari 2024

Nominera kandidat till Årets Europé! Sänd in ditt förslag!

ÅRETS EUROPÉ 


 Nomineringsperioden är slut. Pristagaren tillkännages vid det   traditionsenliga Europadagsfirandet i Stockholm, som i år äger rum den 7 maj på Kulturhuset. 

 

Nu är det dags att nominera en kandidat till Årets Europé 2024. Nomineringen öppnar 26 februari och pågår till och med den 22 mars.

Kriterierna för Årets Europé är:
”Årets Europé ska ha en fast anknytning till Sverige och ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.” 
En jury med representanter från bl. a. Svenska Europarörelsen, Svenska Paneuropaföreningen, Svenska kvinnors Europanätverk, LSU och Unga européer utser Årets Europé som tar emot utmärkelsen på det traditionsenliga Europadagsfirandet i Stockholm, detta år den 7 i maj. 
Svenska Paneuropaföreningen deltar i juryn. Skicka oss namnet på den person du vill nominera, med en motivering på post@paneuropa.se senast den 18 mars.

 

TIDIGARE PRISTAGARE åren 2010-2023:

 
2023 Alina Zubkovych och Alyona Kashyna
2022 Alesia Rudnik
2021 Allan Larsson
2020 Cecilia Malmström

2019 Greta Thunberg

2018 Richard Swartz

2017 Tilde Björfors

2016 Jonas Berg

2015 Alexandra Pascalidou 

2014 Anders Selnes

2013 Marika Markovits

2012 inget pris delades ut

2011 Thomas Hammarberg
2010 Margot Wallström
 

 


      


fredag 23 februari 2024

Lunchklubb 14 mars, Annika Ström Melin talar om sin senaste bok Monnets blinda fläck

 

Monnets blinda fläck 

Annika Ström Melin berättar om Monnets liv och skapelse och reflekterar över hur hans arv påverkar EU idag. Slutsatsen är att Monnets metod har haft och har fortfarande stor betydelse för Europa, men medborgarna behöver större möjlighet att påverka EU-makten. Demokratin var Monnets blinda fläck och den har blivits hela unionens.- Inbjudan kommer inom kort boka i din kalender!

Inbjudan till lunchklubben kommer inom kort.

Tid och plats:

Torsdag 14 mars, kl 12.00.

Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11

Välkomna!

måndag 19 februari 2024

Lunchklubb 22 februari EU, kriget och framtiden med Lars Danielsson

 


Den 24 februari har det gått två år sedan Ryssland inledde sin aggression mot Ukraina. Hur har detta påverkat EU? Hur ser utsikterna ut för att unionen kan hålla samman i sitt stöd till Ukraina? När kan landet bli medlem i EU? Hur kommer detta att påverka EU? 

 Lars Danielsson lämnade i augusti förra året Bryssel efter sju år som Sveriges EU-ambassadör. I denna position var han en nyckelperson under det svenska EU-ordförandeskapet då aggressionen mot Ukraina stod i centrum för EU:s arbete. Lars Danielsson kan därför ge en bild inifrån av hur kriget i Ukraina har påverkat och kommer att påverka den Europeiska unionen.


Tid och plats:

22 februari kl. 12 
Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11 

OSA fredag den 20 februari kl. 11

Anmälan på länken nedan:


Anmälan Lunchklubb Lars Danielsson

tisdag 19 december 2023

Lunchklubb 16 januari om mineralpolitik i Sverige och EU
Tillgången på kritiska metaller och mineral är en strategisk angelägenhet - vad gör Sverige och EU för att minska försörjningsriskerna?


Den 16 januari drar Paneuropaföreningens lunchklubb igång igen efter julledigheterna, då med tema mineralpolitik. 

Fredric Gemsjö och Lotta Lewin Pihlblad, som arbetar på enheten för Branschernas konkurrenskraft på Klimat- och näringslivsdepartementet, pratar om det arbete som pågår nationellt och i EU för att försöka minska de sårbarheter som ett stort beroende av import av metaller och mineral innebär.

Tid och plats:

16 januari kl kl. 12 
Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11 

OSA fredag den 12 januari kl. 12.

Anmälan på länken nedan:

https://wwhttps://www.svenskalag.se/svenskapaneuropaforeningen/formular/inbjudan-lunchklubben-16-1-om-

Den gröna omställningen och den snabba tekniska och industriella utvecklingen - den s k fjärde industriella revolutionen - innebär ett kraftigt ökat behov av kritiska och strategiska metaller och mineral. Exempelvis bedöms behovet av litium för batteritillverkning och energilagring öka med 89 gånger fram till år 2050. Metallernas ekonomiska betydelse i relation till risken för störningar i tillgången avgör om de är kritiska. Att säkra tillgången på kritiska metaller och mineral, och att förebygga försörjningsrisker, har mycket snabbt blivit en stor strategisk och säkerhetspolitisk fråga globalt.

Kina dominerar idag världsproduktionen av kritiska metaller med en genomsnittlig andel på 70 procent. Europa konsumerar ca 25-30% av världens metallråvaror, men producerar endast tre procent. Av detta skäl pågår nu, inom EU, ett intensivt arbete med att försöka minska sårbarheter genom att öka produktionen av metaller och mineral inom unionen. Den s k kritiska råmaterialakten som just färdigförhandlats är ett viktigt steg i detta arbete.

Sverige kan bidra till att minska, både vårt eget och EU:s importberoende, genom ökad inhemsk mineralproduktion av exempelvis grafit, litium, sällsynta jordartsmetaller eller koppar.

 

Prövningen av nya gruvverksamheter kan dock ofta ta lång tid. Den nuvarande regeringen vill därför åstadkomma snabbare och mer effektiva tillståndsprocesser för att kunna öppna nya gruvor och utveckla befintlig gruvverksamhet.

 torsdag 14 december 2023

Lunchklubb 14/12: Europas nya landskap - EU:s utveckling med Göran von Sydow

 


Den 14 december var det dags för lunchklubb. Vi gästades av Göran von Sydow, chef för Svenska institutet för Europapolitiska studier, Sieps. Han talade på ämnet Europas nya landskap - EU:s utveckling. 
 
Europa förändras och kontinenten står inför prövningar och utmaningar som omdefinierar dess politiska, ekonomiska och sociala dynamik. Rysslands angrepp på Ukraina har inte bara utlöst en humanitär kris utan har även fungerat som en katalysator för förändringar i Europas politiska strukturer. Nationer omvärderar sina relationer och agerar i ljuset av detta nya säkerhetsläge. Klimathotets ökande allvar skapar en ny verklighet för Europas framtid. Utvidgningsfrågan har aktualiserats där en rad länder i Östeuropa och på västra Balkan knackar nu på EU:s dörr. Göran von Sydow gav perspektiv och tankar kring Europas nya landskap och några knäckfrågor för EU:s utveckling.

 

Göran von Sydow är sedan maj 2019 direktör och chef för Sieps. Han var dessförinnan tillförordnad direktör och har arbetat som forskare i statsvetenskap vid Sieps under en längre tid. Göran har tidigare bland annat varit verksam vid Stockholms universitet och Regeringskansliet. Han har studerat vid Stockholms universitet, European University Institute i Florens, Sciences Po och Sorbonne i Paris och disputerade i statsvetenskap 2013 på en avhandling om EU-kritiska partier. 

 

Tid och plats:

Torsdag 14 december kl 12.00.

Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11

tisdag 21 november 2023

Seminarium 6/12: Försvarsindustrisamarbetet inom EU – läge och utveckling


Seminariet belyste utvecklingen av försvarsindustrisamarbetet inom EU i ljuset av kriget i Ukraina, sannolik utveckling av detta samarbete mot bakgrund av geopolitiska förändringar, vilken roll som svensk försvarsindustri kan spela samt belyser konsekvenserna för EU-samarbetet i stort av den utveckling som skett vad gäller samarbetet på försvarsindustriområdet

Seminariet anordnades av Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med EU-kommissionen i Sverige. 

Plats:         Europahuset, Regeringsgatan 65, 
Tid:            Onsdagen den 6 december kl. 10.30–12.00. Kaffe från kl. 10.00. 


Bakgrund:
Vid mötet  i Versailles i mars 2022 konstaterade EU:s stats- och regeringschefer att ” in view of the challenges we face and in order to better protect our citizens ….we must …..develop further incentives to stimulate member states` collaborative investments in joint projects and joint procurement of defence capabilities”.
 
Ursula von der Leyen har i ett anförande understrukit att ” we need further bold steps in the next five years towards a genuine European Defence Union…I intend to strengthen the European Defence Fund to support research and capability development. In doing so we will open up major new opportunities for our high-tech industries and other parts of our economy.
 
I linje med dessa uttalanden har en rad åtgärd vidtagits för att förstärka unionens försvarsförmåga och för att möjliggöra ett omfattande stöd till Ukraina av vapen och ammunition.
 
Den 20 mars 2023 enades rådet om en strategi i syfte att tillhandahålla en miljon enheter artilleriammunition för Ukraina i en gemensam insats under de kommande 12 månaderna. Rådet uppmanade medlemsländerna att gemensamt upphandla ammunition och, på begäran, robotar från den europeiska försvarsindustrin och Norge inom ramen för ett existerande projekt som samordnas av Europeiska försvarsbyrån eller genom kompletterande medlemslandsledda förvärvsprojekt.
 
Rådet uppmanade också kommissionen att lägga fram konkreta förslag för att skyndsamt stödja en ökning av den europeiska försvarsindustrins tillverkningskapacitet, säkra leveranskedjor, underlätta effektiva upphandlingsförfaranden, åtgärda brister i tillverkningskapaciteten och främja investeringar.
 
I juli 2023 enades rådet om en förordning om stöd till tillverkning av ammunition. Genom förordningen kommer man att kunna mobilisera 500 miljoner euro från EUs budget för att stödja en ökning av tillverkningskapaciteten för produktion av mark/mark- och artilleriammunition och robotar.


lördag 11 november 2023

"Elvakaffe" 11/11: 105-årsdagen av vapenstilleståndet efter Första Världskriget


Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen har sedan 2012 arrangerat sammankomster den 11 november för att uppmärksamma årsdagen av vapenstilleståndet efter Första världskriget.

Eftersom årsdagen i år inföll på en lördag bestämde vi oss för att ge evenemanget en lite annorlunda form än tidigare. Vi gjorde det i form av ett elvakaffe, d.v.s. exakt 105 år sedan vapenstilleståndet trädde ikraft, och begränsar det till en timme.

Det ägde rum kl 11-12 i Stockholmsrummet under medeltidsvalven en trappa ned på Restaurang Kaffegillet, Trångsund 4 (den lilla gränden som går bakom Storkyrkan mellan Stortorget och Storkyrkobrinken i Gamla Stan).

Program:
  • Välkomstord av Ewa Hedlund, ordförande, Svenska Europarörelsen
  • Imperiedrömmars återkomst - Ett alltjämt farligt arv från Första världskriget, Mats Åberg, F.d. ambassadör bl.a. vid Europarådet och i Rumänien
  • Vägen framåt efter Ukrainakriget: Rättsstaten är en förutsättning får internationell fred och säkerhet, Hans Corell, F.d. Undergeneralsekreterare för rättsliga frågor i FN
  • Frågor och diskussion med publiken
  • Avslutningsord av Gunnar Hökmark, ordförande, Svenska Paneuropaföreningen
Hans Corells anförande kommer att utgå ifrån det nyttiga kompendiet Rule of Law – A guide for politiciansA Guide elaborated under the auspices of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at Lund University, Sweden, and the Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL), the Netherlands (Ca 40 sidor fritt tillgänglig på nätet på 26 språk). Det kan laddas ned med följande länk:https://rwi.lu.se/publications/rule-law-guide-politicians/

Det finns också en direkt länk till den Svenska översättningen: https://rwi.lu.se/app/uploads/2013/01/Rattsstaten-En-handledning-for-politiker.pdf

tisdag 26 september 2023

Lunchklubben 26/9: Mottagarna av Årets europé 2023


Tisdag den 26 september arrangerades Paneuropaföreningens
 lunchklubb med mottagarna av priset Årets europé 2023. Det är Alina Zubkovych och Alyona Kashyna, ordförande respektive vice ordförande i Nordic Ukraine Forum, som har utsetts till Årets Européer för sin kamp mot Rysslands brutala krig mot Ukraina.

Vi fick möjlighet att möta dem vid lunchklubben, där de berättade om situationen i Ukraina och sitt arbete inom Nordic Ukraine Forum.
 
Tid och datum: Tisdag den 26 september kl. 12.00. Lunch serverades i anslutning till föredraget.
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm
 
Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person/personer som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.” I juryn som utser Årets Europé för finns företrädare för Svenska Europarörelsen, Svenska Paneuropaföreningen, Svenska Kvinnors Europanätverk och Unga Européer.
 
Juryns Motivering för Årets Européer 2023
Alina Zubkovych och Alyona Kashyna har genom sitt outtröttliga arbete för Nordic Ukraine Forum bidragit till att öka kunskapen om Ukraina, dess folk och dess kultur. De har byggt broar mellan Norden och Ukraina vilket resulterat i ett mer välinformerat debattklimat i Sverige. De har med sina aktiviteter sett till att fokus fortsätter att riktas mot Putins hänsynslösa anfallskrig och vilka konsekvenser det fått för det ukrainska folket och samhället. De har inte bara arbetat med demonstrationer mot kriget och kulturella aktiviteter utan har också på ett empatiskt sätt tagit emot och hjälpt dem som tvingats fly krigets fasor. Zubkovych och Kashyna har på ett föredömligt sätt lyft fram Ukraina som en europeisk nation. Nordic Ukraine Forum visar upp civilsamhället när det är som allra bäst.

fredag 15 september 2023

Lunchklubben 15/9: 20 år efter euroomröstningen – nytändning i valutadebatten?”Den frågan är inte på bordet. Sverige har en svensk krona och vi har haft en folkomröstning om detta", svarade finansminister Elisabeth Svantesson i en intervju tidigare i år på frågan om huruvida Sverige kommer att byta valuta till euro.

Sedan dess har den svenska kronan slagit nya bottenrekord. För tio år sedan kostade en euro lite mindre än nio kronor. I dag ligger växelkursen på strax under tolv kronor. Utvecklingen har väckt liv i debatten om Sveriges eventuella anslutning till euron. Och euroopinionen växer så det knakar. Mellan Statistiska centralbyråns senaste två mätningar ökade andelen positiva med drygt 30 procent. Enligt Eurobarometern är en majoritet av svenskarna numera för att Sverige ska byta valuta.

Många som i dag är vuxna var inte röstberättigade – eller ens födda – vid 2003 års folkomröstning. Hur länge bör svenska politiker känna sig bundna av omröstningens utfall? Hur ser förutsättningarna ut för en svensk euroanslutning i dag? Och var står riksdagspartierna i frågan?

Den 14 september i år fyllde EMU-omröstningen 20 år. Dagen efter, fredagen den 15 september, gästades lunchklubben av Svenska Paneuropaföreningens ordförande Gunnar Hökmark och styrelseledamot Emil Källqvist, som tillsammans diskuterade Sveriges relation till euron.

Tid och datum: Fredagen den 15 september kl. 12.00. Lunch serveras i anslutning till föredraget.

Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm