torsdag 20 september 2018


EU’s ordförandeskap. I mådags hade vi ett mycket uppskattat medlemsmöte med Österrikes ambassadör H.E. Dr Arthur Winkler-Hermaden. Mötet behandlade de viktigaste frågorna för EU att lösa. Arthur tillsammans med Svenska Paneuropaföreningens ordförande Walburga Habsburg Douglas medverkade. Nya intressanta aktiviteter i Paneuropa.
Missa inte nästa planerade Paneuropalunchen som är tänkt äga rum den 4 oktober på Odd Fellow med start som vanligt kl 12.15 och till en kostnad av SEK 170,00. Vid detta tillfälle uppmärksammas de baltiska staterna 100 år och frigörelsen från Sovjetunionen 1990-91 med en inledning för en överblick över situationen då och nu och förväntningar inför framtiden illustrerade genom personliga minnen och erfarenheter från medlemmar som varit/är aktiva inom området eller engagerats dig i östersjösamarbetet. Det är samtidigt en uppföljning av ett gemensamt konsertbesök som ett 30-tal paneuropavänner gjorde under Östersjöfestivalen, då vi bevistade körkonserten SONGS OF SUNSET AND DAWN. Inbjudan med program bör kunna distribueras inom kort!
Den 25 oktober är det så dags för ytterligare en Paneuropalunch på Odd Fellow, då Olle Wästberg kommer att tala under rubriken En hotad europeisk demokrati? En mer detaljerad inbjudan kommer!
Paneuropalunch planeras även till slutet av november och under första delen av december. Återkommer med tider och program. Programförslag mottas med tacksamhet!

måndag 21 maj 2018

Ett välbesökt Fyra samtal om Europas framtid

Den 14 maj arrangerade Svenska Paneuropaföreningen, Europeiska Kommissionen och Europaparlamentet ett helt fullsatt och mycket uppskattat seminarie om Europas framtid. I fyra samtal fick publiken lyssna och delta i diskussionerna om en demokratisk framtid för den Europeiska Unionen? Vidare hanterades tillväxten av extremism och populism, ny säkerhetspolitik och brexit påverkan på handeln. Det hela avslutades med ett mycket trevligt mingel. Stort tack förre EU-ambassadören Lars Anell, Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé, Frankrikes ambassadör David Cvach och Oscar Wåglund Söderström, enhetschef kommerseråd Kommerskollegium för ett mycket bra framträdande. Här tillsammans med Svenska Paneuropaföreningens ordförande Walburga Habsburg Douglas och styrelseledamot Manuela Leijerfelt. 
Inbjudan till Svenska Paneuropaföreningens LUNCHKLUBB den 22 maj 2018

Den 22 maj kommer vi i lunchklubben att få besök av Anders Johnson, författare och journalist med inriktning på politisk och ekonomisk historia då han talar om 
INVANDRARNA SOM BYGGDE SVERIGE.
Invandrare har,under alla epoker sedan medeltiden, i alla delar av landet och inom alla samhällsområden haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Anders Johnson berättar i sina böcker om invandrare som gjort viktiga insatser i Sverige och byggt upp företag som Bonniers och Gleerups, Cloetta och Marabou, Expressen och Göteborgs-Posten, Felix och Findus, Höganäs och Perstorp samt Handelsbanken och Sparbanken m fl.
Välkomna att lyssna, förundras, lära och förnöjas av alla dessa företag och företagare och inte minst av Anders Johnsons berättarglädje!
Tid och plats: tisdagen den 22 maj kl 12.15 på Odd Fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11
Kostnad: 170 kr för föredrag och lunch. OBS endast kontanter!
Anmälan: till margit.wallsten@paneuropa.se senast den 21 maj kl 10.00 (mobil: 0705 520940)
Varmt välkomna!

fredag 27 april 2018

Lunchklubben onsdagen 25 april gästades av Inger Jägerhorn som talade på temat Finlands okända år

Lunchklubben var välbesökt- ett 70 tal medlemmar  mötte upp för att höra Inger Jägerhorn tala om Finlands historia vid förra sekelskiftet 1898 till 1918. Det var en fredlig period men ändå en tid lämplig period för att spegla och förklara vad som ledde till finska inbördeskriget 1918 menar Inger Jägerhorn. Den ryska tiden  1809 till 1917 för Finland följde efter en 600 år lång historia där Finland var en del av Sverige.
Inger har beskrivit perioden och skeendena i sin bok " Det brinner en eld" - där vi får följa skeendena genom huvudpersonen John Viktor Johansson.
Varmt tack Inger för ett inspirerande föredrag!