fredag 27 maj 2016

Lunchklubben 2016 möte V

Lunchklubb med Journalisten och författaren Ylva Nilsson

Ylva Nilsson skall tala över ämnet Hur en svensk journalist ser på EU. 
EU-journalisten Ylva Nilsson har följt och bevakat EU-frågor sedan 1988. Under elva år var hon utsänd till Bryssel som korrespondent för Dagens Industri och för Svenska Dagbladet. Hon arbetade därefter tre år som stockholmsbaserad EU-reporter för Svenska Dagbladet. 
Sedan 2002 är Ylva Nilsson frilans som skribent, journalist, föreläsare och moderator. 2014  gav hon ut boken « Allt eller det allra mesta du trodde att du visste om EU är antagligen helt fel ».

Datum: Tisdagen (obs) den 7 juni kl. 12.15

Plats: Odd Fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar). Gäster är välkomna !

Anmälan senast den 3 juni kl.10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 

Obligatorisk avanmälan senast vid samma tidpunkt. Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

torsdag 26 maj 2016

Styrelse 2016 - 2017

Föreningen höll årsmöte den 25 april. Ordföranden Håkan Jonsson hade liksom sekreteraren Christina Skantze avsagt sig omval, medan övriga hade anmält intresse för fortsatt arbete i styrelsen. Håkan kvarstår dock som ledamot i styrelsen.

Årsmötet valde Carin Berg till ny ordförande. Carin Berg, som är statsvetare, har suttit i föreningens styrelse i drygt 10 år och har varit både generalsekreterare och vice ordförande. Hon har varit verksam inom högre utbildning vid Lunds universitet, vid dåvarande Universitet- och Högskoleämbetet, och under 10 år inom UNESCO, dels som chef för CEPES (UNESCOs centrum för högre utbildning i Europaområdet) i Bukarest, dels som chef för UNESCOs kontor i Moskva.

Två nya medlemmar valdes också in: Margit Wallstén, som bl. a. har varit arbetsmarknadsråd i  Brysselvid EG-delegationen resp. EU-representationen och industriråd vid svenska OECD-delegationen i Paris, och Christina Tufvesson, jurist.
Styrelsen för 2016-2017 ser således ut som följer:

Carin Berg, professor, ordförande

Walburga Habsburg Douglas, doctor juris, tidigare generalsekreterare och vice ordförande i internationella Paneuropaunionen i 35 år, riksdagsledamot 2006-2014, vice ordförande

Johan Eriksson, nationalekonom och IT-expert, hemsidan

Håkan Jonsson, jurist, senior advisor vid Hallvarsson & Halvarsson, tidigare bl.a statssekreterare hos dåvarande  Europaministern Cecilia Malmström, ledamot

Manuela Leijerfelt, civilekonom, egenföretagare med Sirius EU-Byrå (bl.a.utbildning i EU-frågor för tjänstemän vid departement och myndigheter), ansvarig för seminarieverksamheten
  Pernilla Lindh, jurist, tidigare rättschef vid UD och EU-domare i Luxemburg i 17 år, ansvarig för lunchklubben

Mathias Neidhardt, civilekonom vid Ekonomistyrningsverket, skattmästare

Christina Tufvesson, jurist, sekreterare

Margit Wallstén civilekonom, medlemsansvarig

Göran Wessberg, professor, klubbmästare

onsdag 18 maj 2016

Europadagen 9 maj

Det officiella firandet av Europadagen i Stockholm ägde i år rum på Södra Teatern vid Mosebacke torg och blev mycket lyckat. Solen sken ikapp med många glada besökare och förgyllde särskild arrangemangen ute på torget, där de olika EU-ländernas ambassader m.fl. aktörer stod för musik, mat och tävlingar mm. Inne på teaterns scen hölls intressanta seminarier i ett digert program hela dagen. Klicka här för att se hur programmet såg ut.

Dyana, Carin Berg, Jonas Berg,
Sahad
Utmärkelsen ”Årets europé” gick i år till ICA-handlaren Jonas Berg, för hans ”handlingskraft och optimism” i att under många år ha sysselsatt hundratals flyktingar i sin butik. En ypperlig förebild för hur vi alla i vår vardag och vårt värv kan bidra med insatser och positiv anda för lösningar på en av EU:s största utmaningar för närvarande.
Han syns på bilden till vänster med två av sina anställda, Dyana och Sahad från Bagdad samt Svenska Paneuropas ordförande Carin Berg.

Många paneuropéer var närvarande denna dag och föreningen fanns också företrädd med ett informationsbord med allehanda material som föranledde en mängd samtal och nya kontakter.