tisdag 8 januari 2019

Årets första lunchklubb är den 30 januari 2019

Kära Paneuropéer!

Nästa lunchklubb i Svenska Paneuropaföreningen äger rum onsdagen den 30 januari. Vi kommer då få lyssna till Göran von Sydow, forskare i statsvenskap och tillförordnad direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier.

Under rubriken "Europaparlamentsvalet 2019 – vad står på spel?" kommer han tala kring de nya politiska strömningar som ifrågasätter europasamarbetet och utgör en ökad utmaning för vår paneuropeiska idé och hur vi definierar och kommunicerar den.


Lokal: Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11
Tid: 12:15 (serveringen startar, kom gärna i god tid dessförinnan)
Avgift: 170 kr kontant. Gärna jämna pengar.
Anmälan: Anmäl dig senast den 28 januari till post@paneuropa.se

Välkomna!

onsdag 28 november 2018

Lunchklubben 28 november gästades av Eli Göndör, fil.dr. som talade på temat "Religionskollision"

Eli Göndör är fil dr i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han forskar om religion och identitet vid Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet och leder Timbros integrationsprogram. Eli Göndör menade att religion är ett resultat av de som utövar religionen. Det är av vikt att vi har förståelse, kunskap och inblick innan vi tar avstånd från andras trosuppfattningar. Eli Göndör menade vidare att allt för mycket stimulans finns idag som inte leder till integration i det svenska samhället. Sverige och andra EU länder har gemensamma drag i denna fråga.Den efterföljande diskussionen blev givetvis livlig med detta intresseväckande föredrag. Eli Göndör avslutade med att deklarera att det idag finns mycket forskning och kunskaper som kan användas för att hitta bra verktyg för politiker för en än bättre integration i Sverige. För er som vill ta del av denna diskussion finns boken "Religionskollision, minoritet, majoritet och toleransens gränser" av Eli Göndör , utgiven på Timbro förlag.

Eli Göndör, fil.dr, Göteborgs universitet mm

torsdag 22 november 2018

Årets Europé 2018 - Richard SwartzIgår kunde vi äntligen överlämna Diplom till Årets Europé 2018 till Richard Swartz, som redan hade blivit utsedd i våras, men då almanackor aldrig stämde ihop, trots extremt kort varsel 20 timmar före mötet deltog 15 företrädare för de deltagande organisationerna. På bilden Richard Swartz, Stefano Giangacomo från Svenska Europarörelsen och Cecilia Silfwerbrand från Svenska Kvinnors Europanätverk. Vi hade ett trevligt samtal om Centraleuropa och EU-utvidgningen med Swartz och träffen hölls på Estniska Huset. Tack till alla deltagare för visat flexibilitet och Richard, välkommen åter till Paneuropa du är en äkta vän och Paneuropé.

onsdag 14 november 2018

Lunchklubb 28 november 2018

Kära Paneuropéer!

Nästa lunchklubb i Svenska Paneuropaföreningen äger rum den 28 november. Vi kommer vid det till fället att få lyssna till Eli Göndör, fil dr i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han forskar om religion och identitet vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och leder Timbros integrationsprogram. Under rubriken Religionskollision i Europa? Kommer han med utgångspunkt i sin bok Religionskollision diskutera hur invandringen till Europa och till Sverige påverkar och påverkas av det nya tillståndet. 


Lokal: Odd Fellow, Västra trägårdsgatan 11
Tid: 12:15 (serveringen startar, kom gärna i god tid dessförinnan)
Avgift: 170 kr kontant. Gärna jämna pengar.
Anmälan: Anmäl dig senast den 26 november till margit.wallsten@paneuropa.se 

Välkomna! 

tisdag 13 november 2018

Till minne av 1:a världskrigets vapenstillestånd 11 november 1918Igår högtidlighöll Europaföreningarna i Stockholm tillsammans med Europakommissionens och Europaparlamentets Stockholmskontor 100-årsminnet av vapenstilleståndet i första världskriget. 

Stort tack till våra talare: 
Lars Ströman
Kjell M. Torbiörn
Göran Färm
David Coach
Pierre Nordahl
Mats Åberg
På seminariet behandlades bland annat varför Versaillesfreden misslyckades, nationalism vs ideologi, det komplicerade inbördeskriget i Finland, vad vi har lärt sedan dess och hur vi kan dra paralleller till dagens situation med den åter växande nationalismen och extrema populistiska rörelserna. 

Med EU fick vi fred och samarbete, det får vi inte glömma.