tisdag 12 februari 2019

Seminarietips: 100 dagar kvar till EU-valet – hearing med de politiska partierna


Om 100 dagar – den 26 maj – är det val till Europaparlamentet. Då röstar vi fram de partier och företrädare som ska representera Sverige. Men vet vi vilken politik som de olika partierna vill föra på EU-nivå?

EU-kommissionen i Sverige bjuder tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro in till en utfrågning av de politiska partierna den 15 februari.

Den 26 maj hålls val till Europaparlamentet i Sverige. Det är ett viktigt val eftersom många samhällsfrågor endast kan lösas i samarbete med andra länder. En tredjedel av alla nya svenska lagar har sitt ursprung i EU-samarbetet. EU är också ekonomiskt viktigt för Sverige eftersom tvåtredjedelar av all svensk export går till EU:s inre marknad och många företag drar nytta av EU:s frihandelsavtal med övriga världen. EU utgör världens största inre marknad med ett gemensamt regelverk för varor, tjänster, kapital och personer.

Tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro vill tillsammans med EU-kommissionen bidra till att de olika partiernas EU-politik bättre lyfts fram i samhällsdebatten inför Europaparlamentsvalet och bjuder därför in partierna för att lägga fram sina EU-visioner och debattera utvecklingen på EU-nivå av ett antal centrala ämnesområden – arbetsmarknadsfrågor, klimatpolitiken och den inre marknaden.

Partierna företräds av Jakop Dalunde (MP), Fredrick Federley (C), Evin Incir (S), Fredrik Malm (L), Sara Skyttedal (KD), Stina Svenssson (FI), Tomas Tobé (M) och Rikard Warlenius (V). Vi väntar på bekräftelse på vem som företräder SD.


Datum:                 fredagen den 15 februari

Tid:                        kl. 12.00 – 13.30 (registrering och lunchmacka från kl. 11.30)

Plats:                    Folkets Hus vid Norra Bantorget, Barnhusgatan 12-14 (OBS – ny lokal)


Moderatorer:    Lisa Pelling, Arena Idé, Mattias Goldmann, Fores, Emanuel Örtengren,

                                Timbro, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen

Anmälan:           https://ec.europa.eu/sweden/event-registration/event-9_sv senast den 14 februari

Seminariet kommer att hållas på svenska och sändas live via vår Facebooksida för dem som inte kan vara på plats https://www.facebook.com/EUkommissionen/

Välkommen!

söndag 10 februari 2019

DN Artikel - Ett upprop om Europas framtid


Kära Medlemmar!


Den 26 maj det kanske hittills viktigaste Europavalet. Vi vill därför tillsammans med fram till valet er sprida viktig kunskap. 

Vi börjar med att dela en läsvärd artikel från Dagens Nyheter som författats av trettio europeiska författare och filosofer däribland Svetlana Aleksijevitj, Elfriede Jelinek, Salman Rushdie, Roberto Saviano och Ian McEwan.

Nedan är ett utklipp ur artikeln men för er som vill läsa hela kan ni göra det HÄR

Europa är i fara. Från alla håll kommer kritik, förolämpningar, övergivanden.

Nog med att bygga Europa! Låt oss återknyta till vår ”nationella själ”! Återupptäcka vår ”förlorade identitet”! Sådan är agendan som delas av de populistiska krafter som sköljer över kontinenten. Som om själen och identiteten inte oftast var en produkt av demagogernas fantasier.

Europa är under attack inifrån av falska profeter, som är berusade av förbittring och yra av sina nya chanser att stå i rampljuset. Europa är övergivet från andra sidan Engelska kanalen och andra sidan Atlanten av de två mäktiga allierade som två gånger räddat kontinenten från självmord. Europa är sårbart för de allt mer oblyga påverkansoperationerna från Kremls huvudman. Europa som idé, vilja och symbol faller sönder framför våra ögon.

Sådant är det skadliga klimat som, i maj 2019, kommer att omge Europaparlamentsvalen. Såvida saker inte förändras, såvida inget dyker upp för att fördämma det stigande, svällande, enträgna tidvattnet, såvida kontinenten inte snart drabbas av en ny motståndsanda, så kommer dessa val att bli de mest förödande vi någonsin varit med om. Seger för sabotörerna; skam för dem som fortfarande tror på Erasmus, Dantes, Goethes och Comenius arv; förakt för intelligens och kultur; explosioner av främlingsfientlighet och antisemitism; katastrof.

fredag 25 januari 2019

Årets Europé

Det är dags att skicka in förslag på kandidat till Europarörelsernas pris Årets Europé 2019. Mellan 1-28 februari tar vi emot nomineringar via mail. Skriv en kort motivering och skicka till: aretseurope@svenskaeuroparorelsen.se
Kriterierna
Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”
Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som år 2019 består av Stefano Giangiacomo, ordförande Svenska Europarörelsen; Rosie Rothstein, Svenska Europarörelsen; Walburga Habsburg Douglas, ordförande Svenska Paneuropaföreningen; Andreas Froby, Unga Européer;  En representant från Europafederalisterna; Ingmarie Froman, journalist; och Siw Warstedt, styrelseledamot i SKEN, Svenska Kvinnors Europanätverk.
Vi tar emot nomineringar under perioden 1-28 februari med en kort motivering via mail till: aretseurope@svenskaeuroparorelsen.se
I år är detta särskilt angelägen, då det är Europaval i mars, och allt som drar uppmärksamheten på detta är viktigt, tänk gärna på att vi inte vill nominera aktiva politiker under ett valår, och hemskt eldsjälar alltså inga som jobbar huvudsakligen med Europafrågor…

TIDIGARE PRISTAGARE: 

1995 Marit Paulsen
1996 Ulf Lundell och Leif Janson för Ship to Bosnia
1997 Carl Bildt
1998 Theodor Kallifatides
1199 Hedi Fried
2000 Lukas Moodysson och Peter Birro för Det nya landet
2001 inget pris delades ut
2002 Fem i tolv-rörelsen
2003 inget pris delades ut
2004 Anna Lindh (postumt)
2005 Christina Wahrolin
2006 Jasenko Selimovic
2007 Anita Gradin
2008 Elmire af Geijerstam chef för SKLs Internationella sektion
2009 Lütfi Özkök
2010Margot Wallström
2011 Thomas Hammarberg
2012 inget pris delades ut
2013 Marika Markovits
2014 Anders Selnes
2015 Alexandra Pascaligou
2016 Jonas Berg
2017 Tilde Björfors
2018 Richard Swartz

tisdag 8 januari 2019

Årets första lunchklubb är den 30 januari 2019

Kära Paneuropéer!

Nästa lunchklubb i Svenska Paneuropaföreningen äger rum onsdagen den 30 januari. Vi kommer då få lyssna till Göran von Sydow, forskare i statsvenskap och tillförordnad direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier.

Under rubriken "Europaparlamentsvalet 2019 – vad står på spel?" kommer han tala kring de nya politiska strömningar som ifrågasätter europasamarbetet och utgör en ökad utmaning för vår paneuropeiska idé och hur vi definierar och kommunicerar den.


Lokal: Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11
Tid: 12:15 (serveringen startar, kom gärna i god tid dessförinnan)
Avgift: 170 kr kontant. Gärna jämna pengar.
Anmälan: Anmäl dig senast den 28 januari till post@paneuropa.se

Välkomna!

onsdag 28 november 2018

Lunchklubben 28 november gästades av Eli Göndör, fil.dr. som talade på temat "Religionskollision"

Eli Göndör är fil dr i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han forskar om religion och identitet vid Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet och leder Timbros integrationsprogram. Eli Göndör menade att religion är ett resultat av de som utövar religionen. Det är av vikt att vi har förståelse, kunskap och inblick innan vi tar avstånd från andras trosuppfattningar. Eli Göndör menade vidare att allt för mycket stimulans finns idag som inte leder till integration i det svenska samhället. Sverige och andra EU länder har gemensamma drag i denna fråga.Den efterföljande diskussionen blev givetvis livlig med detta intresseväckande föredrag. Eli Göndör avslutade med att deklarera att det idag finns mycket forskning och kunskaper som kan användas för att hitta bra verktyg för politiker för en än bättre integration i Sverige. För er som vill ta del av denna diskussion finns boken "Religionskollision, minoritet, majoritet och toleransens gränser" av Eli Göndör , utgiven på Timbro förlag.

Eli Göndör, fil.dr, Göteborgs universitet mm