lördag 1 juni 2019

Lunchklubb 12 juni - Hans Dahlgren

Välkommen till nästa lunchklubb onsdagen den 12 juni!EU-minister Hans Dahlgren kommer då att ge oss sin analys av valresultatet. Han kan då göra en bedömning av vilka möjligheter EU:s institutioner i praktiken har att utöva påtryckningar på medlemsstater, som genomför nationell politik i strid med direktiv gällande grundläggande värderingar inom EU.

EU-minister Hans Dahlgren behöver egentligen ingen vidare presentation. Han är en del av svensk politik som tidigare rådgivare åt Palme och med otaliga uppdrag sedan dess och respekterad i alla politiska läger.

Vi välkomnar särskilt intresserade blivande medlemmar och studenter. Studenter rabatteras kraftigt på försök och betalar endast 50 kr så bjud gärna med någon student du tror är intresserad av eurosamarbete. Det är en plikt att som medlem arbeta för att föreningen breddas och fördjupas, vi behöver ny och gammal kompetens i samverkan.

Anmälan sker genom betalning av 170 kr till pg 35 95 40-2 senast fredagen den 7 juni. Kom ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. Ni behöver inte skriva och svara angående er anmälan, om ni inte är några frågor.

  • Lokal:  Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11
  • Dag:  onsdagen den 12 juni
  • Tid:  12:15 startar serveringen, kom gärna i tid dessförinnan. Beräknad sluttid 13:30

Avgift:  170 kr betalas till pg 35 95 40-2 vilket också är er anmälan, kom därför ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen.

Anmälan: Anmäl dig senast fredagen den 7 juni genom att betala 170 kr till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva NAMN på inbetalningen.

Med försommarhälsningar, mitt emellan hägg och syren!
Svenska Paneuropaföreningen

Prisutdelning - Årets Europé 2019 - Greta Thunbergtisdag 7 maj 2019

Vill du veta mer om EU-valet? Kom till Centralstationen på torsdag!
Den 26 maj är det EU-val. Vill du veta mer om valet? Välkommen till Stockholms Centralstation på Europadagen den 9 maj. Träffa kandidater till EU-valet, myndigheter, EU-länders ambassader med flera och lyssna till korta framträdanden med fokus på EU-valet. Talar gör bland andra riksdagens talman Andreas Norlén, EU-minister Hans Dahlgren och EU-kommissionär Cecilia Malmström.

STOCKHOLMS CENTRAL PRELIMINÄRT PROGRAM:

08.30                   Hans Dahlgren, EU-minister 
09.00                   Heléne Fritzon (S), kandidat till Europaparlamentet
09.30                   Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker
10.00                   Bodil Valero (MP), Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet              
10.30                   Andreas Norlén, riksdagens talman
11.00                   Carola Gunnarsson (C), vice ordförande SKL 
11.30                   SKL – EU i lokalpolitiken                
12.00                   Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
12.15                   Göran Arrius, ordförande SACO      
12.30                   Eva Nordmark, ordförande TCO      
12.45                   Sara Skyttedal (KD), kandidat till Europaparlamentet                            
13.00                   Deniz Butros (V), kandidat till Europaparlamentet     
13.30                   Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet
14.00                   Cecilia Malmström EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor 
15.00                   Jasenko Selimovic (L), Europaparlamentariker
15.30                   Marita Ulvskog (S), Europaparlamentariker
16.00                   Soraya Post (Fi), Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet
16.30                   Tobias Andersson (SD), kandidat till Europaparlamentet

Se även programmet för seminarier och paneldebatter som kommer pågå i Europahuset parallellt under dagen på Europeiska kommissionens sida: https://ec.europa.eu/sweden/events/europe-day_sv 

torsdag 18 april 2019

Lunchklubb med Hadar Cars torsdagen den 16 maj

Kära Paneuropéer, nu är årsmötet avklarat och nästa punkt på schemat blir Svenska Paneuropaföreningens lunchklubb som äger rum torsdagen den 16 maj.

Vi kommer då få höra Hadar Cars tala om Europas nya troliga djärva mål efter detta speciella val. Hadar Cars lade med skriften ”Ja till Europa” 1961 grunden till sin livsuppgift. För den har han jobbat som bl. a. handels- och europaminister, ordförande i riksdagens ESS-utskott och EU-nämnd, som EU-parlamentariker och som ordförande i Svenska Paneuropaföreningen.

Tag chansen att ta del av denna långa erfarenhet och de perspektiv den ger. Lite särskilt välkomna är intresserade blivande medlemmar och studenter. Studenter rabatteras kraftigt på försök och betalar endast 50 kr så bjud gärna med någon student du tror är intresserad av europasamarbete.

- OBS - Nya anmälnings och betalningsrutiner - Anmälan sker genom betalning till pg enligt nedanstående.
  • Lokal:  Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11
  • Tid:  12:15 startar serveringen, kom gärna i god tid dessförinnan
  • Avgift:  170 kr betalas till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen.

Anmälan: Anmäl dig senast måndagen den 13 maj genom att betala 170 kr till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva namn på inbetalningen.

Med tillönskan om en fin kommande påskhögtid
Svenska Paneuropaföreningen