måndag 24 oktober 2016

Lunchseminarium den 11 november


ALDRIG MERA KRIG - Vad har vi lärt av de tragiska händelserna i Europa åren 1916 och 1956?

Vapenstilleståndsdagen den 11 november 1918, som markerade slutet på krigshandlingarna i det förödande första världskriget, och de tragiska åren 1916 och 1956 i Europas historia uppmärksammas detta år med lunchmöte i Europahuset den 11 november.

Vad har vi lärt och hur ser det ut i dag? Vad kan vi vänta oss i framtiden?

Datum:      11 november 2016
Tid:            Kl 11.00-12.30 (lunchsmörgås serveras från kl 12.30)
Plats:         Europahuset, Regeringsgatan 65, 2 vån, Stockholm
Anmälan:  http://bit.ly/24IiaXv senast den 9 november

PROGRAM
Kl 11.00    Håkan Jonsson, Svenska Paneuropaföreningen, inleder som moderator för mötet
                Krig i Europa 1914 – 1918. Första Världskriget med blodiga slag vid Verdun och Somme året 1916.
                Thomas Roth, 1:e intendent på Armémuséet

Kl 11.30    Ungern 1956 – Folklig resning och sovjetisk inmarsch.
                Lilla Makkay, Ungerns ambassadör

Kl 11.50    Europeisk försoning vid Ungerns gräns – den paneuropeiska picknicken 1989.
                Walburga Habsburg Douglas, Svenska Paneuropaföreningen

Kl 12.00    Europa i dag och i morgon.  EU:s roll för ett fortsatt fredligt och sammanhållet Europa.
                Soraya Post (Fi) och Jasenko Selimovic (L), europaparlamentariker

Kl 12.30    Avslut och inbjudan till lunchsmörgås

Arrangörer: Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med Katarina Areskoug Macarenhas från EU-kommissionens Representation i Sverige och Markus Bonekamp från Europaparlamentets Informationskontor i Sverige

torsdag 20 oktober 2016

Lunchklubben 2016 möte VII

Thomas Gür
Lunchklubben hade onsdagen den 19 oktober besök av journalisten, författaren och samhällsdebattören m.m. Thomas Gür som talade över ämnet Turkiet och dess relation till Europatanken och EU.
Ämnets högaktuella natur hade samlat ett stort antal medlemmar runt lunchbordet. Thomas Gür som har sitt ursprung i Turkiet kunde med bravur berätta om varför det finns så många svårigheter att ta hänsyn till när det gäller Turkiet och EU:s relationer med Turkiet; inte minst när det gäller flyktingfrågan.
Man måste bl.a. förstå det sammansatta i Turkiet och kringliggande länder; samhörigheten mellan olika grupper det må vara på grund av etniskt ursprung, religion, politiska uppfattningar m.m.
Sammantaget lämnade föredraget efter sig vetskapen om att Turkiet är ett mycket sammansatt land och att alla vi som engagerar oss måste skaffa oss fördjupad kunskap för att förstå detta land mellan Europa och Asien.

torsdag 29 september 2016

Lunchklubben 2016 möte VII

Lunchklubb med Thomas Gür


Lunchklubb med journalisten, författaren och samhällsdebattören m.m.Thomas Gür som skall tala om Turkiet och dess relation till Europatanken och EU Thomas Gür är förutom ovanstående egenföretagare och deltagare i  bolagsstyrelser. Han har också bl.a. varit FN-officer i Libanon, presschef hos ÖB och pressekreterare i Näringsdepartementet.

Datum: Onsdagen den 19 oktober kl.12.15

Plats: Odd Fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar). Gäster är välkomna.

Anmälan senast den 17 oktober kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel. 08-43764273). Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

Till lunchklubben den 10 november kommer politikern och ämbetsmannen Allan Larsson för att berätta om sin europeiska resa med kommentarer till Brexit och kring uppdraget som rådgivare till kommissionens ordförande J-C Juncker.
Den 7 december skall vi få lyssna till pianisten och sociologen Carl Wahren om hur musikens makt spelar roll vid lösandet av internationella konflikter. Boka även dessa dagar.

söndag 18 september 2016

För att markera att Slovakien tog över det sex månader långa ordförandeskapet i EU från den 1 juli arrangerade Slovakiens ambassad en konsert på Stockholms konserthus, dit också Paneuropaföreningens medlemmar blev inbjudna. Mucha-stråkkvartetten hänförde publiken inte bara med Mozart utan också med verk av de slovakiska samtida kompositörerna, Ilja Zeljenka och Jan Levoslav Bella, obekanta för de flesta svenska åhörarna, men som lysande visar hur stark den klassiska europeiska musiken lever i hela Europa.

onsdag 14 september 2016

Lunchklubben 2016 möte VI

Sven-Olof Petersson
Ambassadör Sven-Olof Petersson, ordförande i SIPRI, talar om "EU idag - utmaningar och vägen framåt" vid lunchmötet den 14 september.
SOP har varit ambassadör i Brussel och talade synnerligen initierat och klargörande om de svårigheter EU står inför, naturligtvis även om Brexit, där svårigheterna tycks vara minst lika stora, om inte större, för UK som för EU.