måndag 8 januari 2018

Vi möter Staffan Sonning på Lunchklubben 31 januari 2018

Journalisten,  radiomannen och debattören

STAFFAN SONNING

som talar över ämnet


Brexit, Kina och USA – hur den ekonomiska världskartan ritas om


Staffan Sonning har bl.a. varit chef för Ekot i Sveriges Radio och nyhetschef
på Aktuellt.  Han har under flera år varit korrespondent bl.a. i Asien och nu senast  i London och därifrån rapporterat bl.a. om Brexit. Han bevakar global ekonomi för Sveriges Radios räkning.


DATUM : Onsdagen den 31 januari kl 12.15

PLATS : Oddfellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

PRIS : Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar/ej kort). Gäster är välkomna ! Önskemål om särskild mat framföres senast vid anmälningstillfället.

Anmälan senast den 29 januari kl. 10.00 till Pernilla Lindh (mail : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273) Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.VÄL MÖTT !

torsdag 14 december 2017

Föreningen besökte Bulgariens ambassad 6 december 2017

Onsdagen den 6 december besökte föreningen Bulgariens ambassad.
Ambassadör Valentin Delchev Poriazov tog emot oss och presenterade Bulgariens prioriteringar inför landets kommande EU Ordförandeskap under första halvåret 2018.

Bulgaren som varit EUmedlem i 10 år, deklarerar att  ”Transparancy, Accountability and Partnership at all levels ” är vägledande värderingar som genomsyrar Bulgariens ledarskap som ordförande under kommande halvår. Ytterligare vägledande ansatser är ” Stability, Solidarity och Security”. Ambassadören redogjorde där för vikten av fortsatt EU utvidgning av länder i Västra Balkan och vikten av att fortsätta med ”Cohesian funds” för att inkludera dessa länder solidariskt och kraftfullt. Vidare pekade ambassadören på att de vill fortsätta utveckla den gemensamma strategin och samarbetet för "Danube området" och för "Black Sea" området i likhet med det arbete som bedrivs av  EU länderna i Östersjöregionen utifrån Östersjöstrategin med stöd av de gränsöverskridande fonder som stödjer det gemensamma utvecklingsarbetet för en att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.
Vi tackar ambassadören och ambassaden för ett informativt möte!

fredag 24 november 2017

Ambassadbesök 2017-12-06 på Bulgariens ambassad

Välkommen att anmäla dig till  Ambassadbesök på Bulgariens ambassad! Tiden som gäller är 15.30 till 17.30. Inbjudan har gått ut till alla medlemmar. Om du missat den kan du kontakta christer.fallenius@paneuropa.se och visa ditt intresse. Dröj inte med din anmälan- vi har ett begränsat antal platser. Vid besöket kommer vi att få lyssna till ambassadör Valentin Delchev Poriazov.
Välkommen med din anmälan!

Svenska Paneuropaföreningen diskuterar hur verksamheten kan breddas

 Paneuropaföreningen vill "..fördjupa svenskarnas förbindelser med andra europeiska folk...och vara en aktiv kraft för ett enat Europa.." och vi gör det huvudsakligen genom seminarier och lunchföreläsningar med initierade deltagare. Föreningens medlemmar är till största delen yrkesverksamma eller tidigare yrkesverksamma. Föreningen har färre studenter och yngre som medlemmar. Ett möte ägde rum den 22 november 2017 där styrelsen och inbjudna gäster diskuterade hur föreningens verksamhet kan utvecklas för att än bättre möta yngre yrkesverksamma och studerandes intresse och engagemang för Europafrågor.Några frågor som var uppe var format för inspirationsföreläsningar, nätverk för yrkesverksamma inom Europafrågor, mentorskap och informationsarbete om EU frågor. Idéerna från mötet förs vidare för diskussion och åtgärd inom föreningens styrelse. Det är välkommet!Ambassadör Dr Michael Sahlin gästade lunchklubben 22 november 2017

Inför ett rekordstort antal medlemmar talade Ambassadören Dr Michael Sahlin vid lunchklubben den 22 november 2017 över ämnet Turkiet och EU:s dilemma: ett katolskt eller protestantiskt (eller islamskt) äktenskap med förhinder?
Michael Sahlin, som har innehaft åtskilliga poster inom det diplomatiska och politiska fältet och som varit ambassadör bland annat i Turkiet,  är nu verksam vid Institutet för Turkietstudier vid Stockholms Universitet. Med den bakgrunden torde Michael vara en av de mest framstående turkietkännarna i vårt land. Han tog oss med på en resa om Turkiet som började efter första världskriget till våra dagar och  blickade också in i framtiden. Han berättade att just samma dag som han framträdde hos oss på lunchklubben, ägde ett viktigt möte mellan Turkiet, Iran och Ryssland i ryska Sotji rum där bland annat fredsprocessen i Syrien var på agendan.Det var oerhört fascinerande och kunskapsberikande för oss alla att få lyssna på Michael Sahlin. Varmt tack till Michael för denna omfattande, faktaspäckade och levande bild där så många perspektiv belystes - mycket intressant!