onsdag 18 april 2018

Västra Balkan och EUutvidgning var tema vid Årsmötet för Svenska Paneuropaföreningen som hölls måndag 16 april på Europahuset

På måndagen den 16 april hölls Svenska Paneuropaföreningens årsmöte. Cirka 50 medlemmar av föreningens totalt cirka 250 medlemmar mötte upp för årsmötet som hölls mellan 10.00-11.00.
Till stämmans ordförande valdes Håkan Jonsson ( tidigare ordförande i föreningen ) och till sekreterare för mötet Karin Hallerby (tidigare ledamot i  föreningens styrelse ).

Sedvanliga presentationer av Verksamhetsberättelse, Årsresultat och Revisionsberättelse genomfördes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Antalet ledamöter fastställdes till 10 inklusive ordförande. Walburga Habsburg Douglas återvaldes som ordförande i föreningen. Återval gjordes av ledamöterna Margit Wallstén, Lena Bäcker och Mathias Neidhardt.
Nyval gjordes av Mats Karlsson, Vladar Lausevic, Anders Oljelund, Mats Ringborg, Abelone Tischbein Madsen,  - dessa presenterade sig kort på mötet.
Revisorerna Christina Rahlén och Christina Skantze återvaldes. Till ny valberedning utsågs carin Berg och Håkan Jonsson - bägge tidigare ordförande i föreningen.
Ordförande Walburga Habsburg Douglas tackade avgående ledamöter, valberedning och deltagare och avslutade mötet. Efter en kort paus samlades vi för att utbyta information och tankar kring EU:s utvidgning för stater i området Västra Balkan.
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Kommissionens representation i Sverige; ambassadör Mr Ilir Abdi, Albaniens ambassadör i Sverige och Mrs Aleksandra Nakjeva Ruzhin, Makedoniens ambassadör i Sverige gav sina perspektiv. EU kommissionen kom i februari ut med en skrivelse om fortsatt utvidgning - med angivelse av prioriteringar för färdvägen. Ambassadörerna gav sina perspektiv på det egna landets arbete och väg mot ett EU medlemskap.
Katarina Areskoug Macarenhas, Chef för Kommissionens representation i Sverige


Mr Ilir Abdi, Albaniens ambassadör 
Mrs Aleksandra Nakjeva Ruzhin, Makedoniens ambassadör
fredag 6 april 2018

På Lunchklubbens nästa möte 25 april möter vi Journalisten och författaren Inger Jägerhorn som talar om Finlands tjugo okända år!
Inger Jägerhorn har bl.a. varit biträdande chefredaktör på Hufvudstadsbladet i Helsingfors, nordisk informationschef i Oslo och Stockholm, ledarskribent, europakorrespondent och utrikeschef på Dagens Nyheter. Hon är senior rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning.
Inger Jägerhorn har nyligen kommit ut med boken Det brinner en eld som genom ett människoöde berättar bl.a. om vad som ledde fram till det finska inbördeskriget 1918

DATUM : Onsdagen den 25 april kl. 12.15
PLATS : Oddfellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11
Kostnad : 170 kr för föredrag och lunch

Anmälan senast den 23 april kl 10.00 till Margit Wallstén (email : margit.wallsten@telia.com). Gäster är välkomna. Önskemål om specialkost anges vid anmälan. Vid senare eler utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.


VÄL MÖTT !

lördag 17 mars 2018

Föreningens Årsmötet äger rum Måndagen 16 april 2018, kl. 10.00-12.00 på Europahuset, Stockholm, Regeringsgatan 65, möteslokal på 2: a våningen.

Vi börjar kl. 10.00 med stadgeenliga Årsmötesförhandlingar. Dagordningen,Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna  för 2017 har skickats per mail till medlemmarna. 


Kl 11.00-12.00 debatterar vi om EU-Kommissionens utvidgning-strategi för de sex länder på Västra Balkan(Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien, Kosovo och Makedonien), eftersom vi i Paneuropa anser att utvidgningen är avgörande för EU.

Katerina Areskoug Mascarenhas, Chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige skall introducera ämnet och sen har vi bjudit Ambassadörerna eller företrädare får de sex berörda länderna att redogöra för deras syn om ämnet jag räknar med att: Albanien, Serbien, Makedonien och Bosnien skall vara representerade, har ännu inte fått svar från Montenegro och Kosovo.

Ser fram emot att träffa många taggade Paneuropéer,

Anmälan görs senast den 3 april till: post@paneuropa.se

Välkomna!
Walburga Habsburg-Douglas
Ordförande i Svenska Paneuropaföreningen

fredag 16 mars 2018

Kommande lunchklubb 25 april 2018 gästas av journalisten Inger Jägerhorn


Nästa lunchklubb äger rum den 25 april med journalisten Inger Jägerhorn som kommer att tala om sin nya bok om finländska inbördeskriget och uppdatera historien till i dag. Inbjudan skickas till medlemmar som vanligt. Boka in dagen i din almanacka!

Mats Karlsson, direktör för Utrikespolitiska institutet gästade Lunchklubben 7 mars 2018 och talade på temat "Utmaningar för Europa i en osäker tid"


Lunchklubben hade den 7 mars glädjen att ha direktören för Utrikespolitiska institutet Mats Karlsson som gäst. Hans ämne var Utmaningar för Europa i en osäker tid. 68 medlemmar lyssnade andäktigt till ett strålande föredrag.
Mats Karlsson har tidigare varit direktör för Center for Mediterranean Integration. Han har också varit bl.a. vicechef på Världsbanken, statssekreterare för bistånd och chefsekonom på UD. Mats Karlsson är utbildad basfiolist och har medverkat bl.a. i Stockholms Filharmoniska orkester.
I slutet på förra året blev han utnämnd till riddare av Hederslegionen.