onsdag 14 november 2018

Lunchklubb 28 november 2018

Kära Paneuropéer!

Nästa lunchklubb i Svenska Paneuropaföreningen äger rum den 28 november. Vi kommer vid det till fället att få lyssna till Eli Göndör, fil dr i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han forskar om religion och identitet vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och leder Timbros integrationsprogram. Under rubriken Religionskollision i Europa? Kommer han med utgångspunkt i sin bok Religionskollision diskutera hur invandringen till Europa och till Sverige påverkar och påverkas av det nya tillståndet. 

 

Lokal: Odd Fellow, Västra trägårdsgatan 11
Tid: 12:15 (serveringen startar, kom gärna i god tid dessförinnan)
Avgift: 170 kr kontant. Gärna jämna pengar.
Anmälan: Anmäl dig senast den 26 november till margit.wallsten@paneuropa.se 

Välkomna! 

tisdag 13 november 2018

Till minne av 1:a världskrigets vapenstillestånd 11 november 1918Igår högtidlighöll Europaföreningarna i Stockholm tillsammans med Europakommissionens och Europaparlamentets Stockholmskontor 100-årsminnet av vapenstilleståndet i första världskriget. 

Stort tack till våra talare: 
Lars Ströman
Kjell M. Torbiörn
Göran Färm
David Coach
Pierre Nordahl
Mats Åberg
På seminariet behandlades bland annat varför Versaillesfreden misslyckades, nationalism vs ideologi, det komplicerade inbördeskriget i Finland, vad vi har lärt sedan dess och hur vi kan dra paralleller till dagens situation med den åter växande nationalismen och extrema populistiska rörelserna. 

Med EU fick vi fred och samarbete, det får vi inte glömma. 

fredag 9 november 2018

Olle Wästberg gästade Paneuropaföreningens lunchmöte 25 oktober 2018


Olle Wästberg, tidigare bland annat riksdagsledamot (fp), statssekreterare i finansdepartementet, generalkonsul i New York , och ordförande i 2014 års demokratiutredning. Olle  Wästberg  (på bilden ovan) talade om demokratiutvecklingen i Sverige och övriga Europa under rubriken "En hotad europeisk demokrati?". Bland viktiga slutsatser och rekommendationer tog Olle Wästberg upp att även Sverige behöver rustas för att höja trösklar mot förändringar som kan hota demokratin och dess funktionssätt som vi tar för givet. Olles tydliga och inspirerande föredrag medförde att lunchgästerna lyfte en livlig debatt kring media och sociala media, yngre generationers förmåga till källkritik och nyhetsinhämtning, utnämningsprocesser i rättsväsendet och i public service med mera. Tack Olle Wästberg för ett inspirerande och tankeväckande lunchmöte!torsdag 20 september 2018


EU’s ordförandeskap. I mådags hade vi ett mycket uppskattat medlemsmöte med Österrikes ambassadör H.E. Dr Arthur Winkler-Hermaden. Mötet behandlade de viktigaste frågorna för EU att lösa. Arthur tillsammans med Svenska Paneuropaföreningens ordförande Walburga Habsburg Douglas medverkade. Nya intressanta aktiviteter i Paneuropa.
Missa inte nästa planerade Paneuropalunchen som är tänkt äga rum den 4 oktober på Odd Fellow med start som vanligt kl 12.15 och till en kostnad av SEK 170,00. Vid detta tillfälle uppmärksammas de baltiska staterna 100 år och frigörelsen från Sovjetunionen 1990-91 med en inledning för en överblick över situationen då och nu och förväntningar inför framtiden illustrerade genom personliga minnen och erfarenheter från medlemmar som varit/är aktiva inom området eller engagerats dig i östersjösamarbetet. Det är samtidigt en uppföljning av ett gemensamt konsertbesök som ett 30-tal paneuropavänner gjorde under Östersjöfestivalen, då vi bevistade körkonserten SONGS OF SUNSET AND DAWN. Inbjudan med program bör kunna distribueras inom kort!
Den 25 oktober är det så dags för ytterligare en Paneuropalunch på Odd Fellow, då Olle Wästberg kommer att tala under rubriken En hotad europeisk demokrati? En mer detaljerad inbjudan kommer!
Paneuropalunch planeras även till slutet av november och under första delen av december. Återkommer med tider och program. Programförslag mottas med tacksamhet!