torsdag 22 januari 2015

Paneuropaunionen

Internationella Paneuropaunionens styrelse 2015. I mitten står ordförande Alain Terrenoire, längst till höger Karl von Habsburg och Rainhard Kloucek från Paneuropa Österrike och fyra från vänster är Laris Gaiser från Slovenien. Dessa tre paneuropéer har Paneuropa Sverige ett särskilt nära samarbete med.

Paneuropaunionen

Walburga Habsburg Douglas avgår efter 35 år i presidiet för Paneuropaunionen vid generalförsamlingens möte i Strasbourg. Den svenska Paneuropaföreningen tackar henne för hennes insatser och gläder sig åt hennes fortsatta arbete som viceordförande för den svenska föreningen.

tisdag 20 januari 2015

Lunchklubben

2014 års sista lunchklubb ägde rum den 28 november. Som en tidig julklapp till medlemmarna hade engagerats inte mindre än två initierade och vältaliga gäster; den tidigare biståndsministern och europaparlamentarikern m.m. Gunilla Carlsson samt chefen för Bernadottebiblioteket Göran Alm.

Av Gunilla Carlsson fick vi veta en hel del om hur hon ser på europapolitiken av i dag och hon delade också välvilligt med sig av sina erfarenheter från europaparlamentet.

Göran Alms kunskaper om böcker, konst och om Sveriges kungahus är vida kända. Hans ämne för dagen rörde de kungliga slotten ; särskilt slottet i Oslo (dåvarande Kristiania) som började uppföras på initiativ av den norsk-svenske kungen Karl XIV Johan. Kungen, som i Kristiania ville skapa ett alldeles speciellt slott utan förebilder från Sverige, anlitade en dansk arkitekt, Hans Linstow, för uppgiften.