torsdag 22 januari 2015

Paneuropaunionen

Internationella Paneuropaunionens styrelse 2015. I mitten står ordförande Alain Terrenoire, längst till höger Karl von Habsburg och Rainhard Kloucek från Paneuropa Österrike och fyra från vänster är Laris Gaiser från Slovenien. Dessa tre paneuropéer har Paneuropa Sverige ett särskilt nära samarbete med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar