måndag 27 april 2015

Frukostseminarium den 8 maj

                            

FRUKOSTSEMINARIUM 8 maj kl 8-8.45 Europadagen Europahuset Regeringsgatan 65

Kvinnors inflytande kan öka demokratin i EU

Camilla Wagner 1,6 miljonerklubben, ”Lobby för kvinnors hälsa”
Efraim Gomez, EU kansliet ”Sveriges profilfrågor i EU”
Jenny Sonesson ”Sexköp hör inte hemma i EU! ”
Gabriele Winai Ström ”Beslut som ökar kvinnors makt”
Moderator Jacob Schulze journalist

Viktiga frågor som lyfts i frukostseminariet Europadagen
a) Vilka beslut kan ge kvinnorna ökat inflytande i EU? Kan männen bidra till dett+
b) Kan jämställdhet minska det demokratiska underskott som plågar den Europeiska Unionen?

EU måste fatta beslut som gynnar inte bara kvinnor i Sverige, utan bidrar till ökad jämställdhet även i andra EU-länder.
Många kvinnor är fortfarande skeptiska till EU.
Sverige har skickat tre kvinnliga statsråd till uppdrag som EU Kommissionär i Bryssel.
Sveriges första Kommissionär Anita Gradin, som hade portföljen för rättsfrågor, Margot ansvarade sin första period som EU-kommissionär, för miljöfrågor 2000-2004 och sin andra period 2005-2009, för folklig förankring och demokratisering av EU. Margot var då även vice ordförande för Kommissionen. Cecilia Malmström hade 2010-2014 ansvar för rättsfrågor och migration.  Hon slutförde förbudslagar mot människohandel. Idag är hon ansvarig EU Kommissionär för handelsfrågorna.

Boken ”Kvinnornas EU” lanseras den 8 maj på Europadagen och markerar tjugo år av verksamhet i Svenska kvinnors europanätverk, SKEN. Föreningen har med frivilliga krafter drivit både att öka kunskapen hos kvinnor i Sverige om EU, och strategiskt drivit frågor för ökad jämställdhet och inflytande i EU-frågor som särskilt berör kvinnor.

ALLA VÄLKOMNA TILL FRUKOSTSEMINARIUM EUROPADAGEN!
Samarrangemang med Svenska Paneuropaföreningen och Svenska Europarörelsen

BOKSLÄPP för ”KVINNORNAS EU”, Gidlunds förlag
Kontaktadress redaktör gabriele.winai@gmail.com

söndag 26 april 2015

Fyra Samtal 2015


Årets Fyra samtal om Europa blev en stor succé med över 100 deltagare och många intressanta frågor från publiken samt ett trevligt mingel som avslutning

Bilden ovan är från det sista seminariet "Vägen framåt". Från vänster har vi Håkan Jonson som agerade moderator men är även ordförande för Svenska Paneuropaföreningen, här näst Gunilla Carlson tidigare statsråd och sedan har vi Katarina Areskog EU-kommissionens representant i Stockholm.

Svenska Paneuropaföreningen vill tacka alla som medverkade på årets Fyra samtal om Europa!

tisdag 21 april 2015

Årets Europé 2015

ALEXANDRA PASCALIDOU
ÅRETS EUROPÉ 2015

Alexandra Pascalidou, författare, programledare och journalist, har utsetts till Årets Europé 2015 för att hon har vidgat vårt perspektiv av Europa. Utmärkelsen överlämnas av Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism, på Kulturhuset den 7 maj.

Alexandra Pascalidou har med sin breda erfarenhet av flera europeiska kulturer alltid understrukit vikten av att alla människor har lika värde, oavsett var de är födda. Hennes motto är att ett mångkulturellt Europa är en tillgång, inte ett hot. 
Motiveringen till att Svenska Europarörelsen tilldelar Alexandra Pascalidou utmärkelsen Årets Europé 2015 lyder:
”Alexandra Pascalidou har med engagemang och berättarglädje vidgat vårt perspektiv av Europa. I sina böcker, krönikor och program har hon beskrivit Europa och europeisk vardag på ett sätt som berör många svenskar. Med sitt starka patos understryker Alexandra Pascalidou att ett Europa, där alla människor har lika värde, är en tillgång och något värt att kämpa för.”
”Det är en ära att bli utsedd till Årets Europé. En ännu större ära att utses just i år, just den dagen då freden vann och mörkret kapitulerade”, säger Alexandra Pascalidou.

Utmärkelsen Årets Europé 2015 delas ut den 7 maj 2015 klockan 15.00  i Foajé 3 på Kulturhuset. Ceremonin ingår i Fredsdagen, http://kulturhusetstadsteatern.se/Besok-oss/Evenemang/Fredsdagen/, som uppmärksammas på Kulturhuset hela eftermiddagen.

BAKGRUND
Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet."
Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som i år bestått av Ewa Hedlund, ordförande Svenska Europarörelsen, Annika Levin, kulturkonsult, Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen, Ingmarie Froman, journalist, Kristina Alvendal, Senior Advisor Fastighetsutveckling, Anders Selnes, Årets Europé 2014 och chefredaktör för Europaportalen, Siw Warstedt, styrelseledamot i SKEN, Svenska Kvinnors Europanätverk, Åke Zettermark, tidigare internationell sekreterare SACO och Victor Zetterman, förbundsordförande Unga Européer.

Tidigare pristagare
2014 Anders Selnes
2013 Marika Markovits
2012 inget pris delades ut
2011 Thomas Hammarberg
2010 Margot Wallström
2009 Lütfi Özkök
2008 Elmire af Geijerstam
2007 Anita Gradin
2006 Jasenko Selimovic
2005 Christina Wahrolin
2004 Anna Lindh
2003 inget pris delades ut
2002 Fem i tolv-rörelsen
2001 inget pris delades ut
2000 Lukas Moodysson och Peter Birro
1999 Hédi Fried
1998 Theodor Kallifatides
1997 Carl Bildt
1996 Ulf Lundell och Leif Jansson
1995 Marit Paulsen

torsdag 2 april 2015

Fyra samtal 2015 - Europa och sammanhållningen

Måndagen den 20 april 2015, kl. 12.30 – 16.30
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med Europeiska Kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Seminariet är kostnadsfritt. 
Anmälan senast 15 april till: e-post carin.berg@paneuropa.se

Europa efter andra världskriget brukar lyftas fram som ett framgångsexempel för integration av länder, av folk, av ekonomier, av kulturer och av politiska system. Europarådet, Kol- och stålunionen, EG, EU och den stora utvidgningen till Central- och Östeuropa har steg för steg skapat samarbeten och bidragit till fred. Från 1950 till 2015 räknar vi 65 år av obruten fred bland de länder som drivit fram denna utveckling. På alltfler områden har länderna valt att söka gemensamma lösningar och vägar framåt.

Är det slut på denna anda av europeiskt enande nu? Var det bara en utopi? Eller är de splittringstendenser vi ser en tillfällig effekt av ekonomisk kris samt ökad spänning österut och söderut i Europas grannområden? Årets stora seminarium på temat "Fyra samtal om Europa" tar sig an dessa splittringstendenser.

I det första delseminariet tar vi upp splittringen mellan länder. Tyskland och Grekland kan stå för ytterligheter i den ekonomiska krisen, och även om politikerna håller god ton så finns det i underströmmarna i samhällsdebatten gamla nidbilder som kommer fram. Vad som nyss var europeiska bröder och systrar blir plötsligt på nytt "den andre". En europeisk identitet är inte självklar. ”Enhet i mångfalden”, är EU:s motto – en styrka men också en utmaning.

Delseminarium två handlar om splittring inom länder. Här finns många skiljelinjer. Det finns separatistströmningar inom länder, med exempel som Skottland och Katalonien, splittring i folkopinionens stöd för EU-samarbetet eller delar av det, samt konflikter relaterade till sociala klyftor och synen på marknaden kontra löntagarnas rättigheter.

Det tredje delseminariet tar upp extremism, populism och ytterkantspartier. Dessa rörelser samspelar med splittringstendenserna – men är de i första hand orsaken, eller är de en verkan? Både i valet till Europaparlamentet och i medlemsländernas nationella parlament har dessa grupper rönt oroande framgångar.

Vi avslutar i sista panelen med en blick mot framtiden. Hur ska vi tolka splittringstendenserna? Blir det en permanent förändring, eller ett "hack i kurvan"? Här ska vi leta lösningar och inte lista problem.

Seminariet kommer att sändas i Sveriges Television, SVT Forum. Vi ser fram emot en tankeväckande och inspirerande diskussion där det kommer att finnas möjligheter för publiken att delta!

Varmt välkomna!

PROGRAM - Fyra samtal 2015

Europa och sammanhållningen

Moderator: Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen

12.00-12.30 Lunch

12.30-13.15 Splittring mellan länder
- Språk och kultur: är den europeiska mångfalden en utmaning eller en möjlighet? 
Fanny Forsberg Lundell, docent i romanska språk, Stockholms universitet 
- Från enande till splittring – slutet på en utopi? 
Christian Catomeris, journalist SVT, europakorrespondent 2010-2014 
- Europeisk sammanhållning – ett europaparlamentsperspektiv 
Peter Eriksson, europaparlamentariker (MP)

13.30-14.15 Splittring inom länder
- Skottland, självständighet och EU-skepsis – paradoxer och framtidsvisioner 
Anders Widfeldt, statsvetare, universitetet i Aberdeen 
- JA/NEJ till EU – en långlivad uppdelning i opinionen 
Lars Göran Johansson, vice VD, Svenskt Näringsliv 
- Ekonomiska klyftor och fackets syn på frågor om arbetstagares rättigheter 
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO

14.15-14.45 Kaffepaus

14.45-15.30 Populism och extremism
- Avsaknad av en aktiv EU-debatt – en grogrund för populism? 
Maria Strömvik, statsvetare, Lunds universitet 
- Ytterkantspartiernas framgångar i Europaparlamentet 
Göran Färm, fd. europaparlamentariker (S), senior adviser 
- Extremism och extremistpartier 
Erik Brattberg, programansvarig, tankesmedjan Frivärld

15.45-16.30 Vägen framåt
- Var söka lösningarna för att värna samarbetet och de europeiska värderingarna? 
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionens representation i Sverige 
Gunilla Carlsson, fd statsråd (M) 
Cecilia Wikström, europaparlamentariker (FP) 
Mats Åberg, fd ambassadör, bl.a. vid Europarådet

16.30 Mingel med förfriskningar

FYRA SAMTAL 2015 är organiserat av
Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige