torsdag 2 april 2015

Fyra samtal 2015 - Europa och sammanhållningen

Måndagen den 20 april 2015, kl. 12.30 – 16.30
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med Europeiska Kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Seminariet är kostnadsfritt. 
Anmälan senast 15 april till: e-post carin.berg@paneuropa.se

Europa efter andra världskriget brukar lyftas fram som ett framgångsexempel för integration av länder, av folk, av ekonomier, av kulturer och av politiska system. Europarådet, Kol- och stålunionen, EG, EU och den stora utvidgningen till Central- och Östeuropa har steg för steg skapat samarbeten och bidragit till fred. Från 1950 till 2015 räknar vi 65 år av obruten fred bland de länder som drivit fram denna utveckling. På alltfler områden har länderna valt att söka gemensamma lösningar och vägar framåt.

Är det slut på denna anda av europeiskt enande nu? Var det bara en utopi? Eller är de splittringstendenser vi ser en tillfällig effekt av ekonomisk kris samt ökad spänning österut och söderut i Europas grannområden? Årets stora seminarium på temat "Fyra samtal om Europa" tar sig an dessa splittringstendenser.

I det första delseminariet tar vi upp splittringen mellan länder. Tyskland och Grekland kan stå för ytterligheter i den ekonomiska krisen, och även om politikerna håller god ton så finns det i underströmmarna i samhällsdebatten gamla nidbilder som kommer fram. Vad som nyss var europeiska bröder och systrar blir plötsligt på nytt "den andre". En europeisk identitet är inte självklar. ”Enhet i mångfalden”, är EU:s motto – en styrka men också en utmaning.

Delseminarium två handlar om splittring inom länder. Här finns många skiljelinjer. Det finns separatistströmningar inom länder, med exempel som Skottland och Katalonien, splittring i folkopinionens stöd för EU-samarbetet eller delar av det, samt konflikter relaterade till sociala klyftor och synen på marknaden kontra löntagarnas rättigheter.

Det tredje delseminariet tar upp extremism, populism och ytterkantspartier. Dessa rörelser samspelar med splittringstendenserna – men är de i första hand orsaken, eller är de en verkan? Både i valet till Europaparlamentet och i medlemsländernas nationella parlament har dessa grupper rönt oroande framgångar.

Vi avslutar i sista panelen med en blick mot framtiden. Hur ska vi tolka splittringstendenserna? Blir det en permanent förändring, eller ett "hack i kurvan"? Här ska vi leta lösningar och inte lista problem.

Seminariet kommer att sändas i Sveriges Television, SVT Forum. Vi ser fram emot en tankeväckande och inspirerande diskussion där det kommer att finnas möjligheter för publiken att delta!

Varmt välkomna!

PROGRAM - Fyra samtal 2015

Europa och sammanhållningen

Moderator: Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen

12.00-12.30 Lunch

12.30-13.15 Splittring mellan länder
- Språk och kultur: är den europeiska mångfalden en utmaning eller en möjlighet? 
Fanny Forsberg Lundell, docent i romanska språk, Stockholms universitet 
- Från enande till splittring – slutet på en utopi? 
Christian Catomeris, journalist SVT, europakorrespondent 2010-2014 
- Europeisk sammanhållning – ett europaparlamentsperspektiv 
Peter Eriksson, europaparlamentariker (MP)

13.30-14.15 Splittring inom länder
- Skottland, självständighet och EU-skepsis – paradoxer och framtidsvisioner 
Anders Widfeldt, statsvetare, universitetet i Aberdeen 
- JA/NEJ till EU – en långlivad uppdelning i opinionen 
Lars Göran Johansson, vice VD, Svenskt Näringsliv 
- Ekonomiska klyftor och fackets syn på frågor om arbetstagares rättigheter 
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO

14.15-14.45 Kaffepaus

14.45-15.30 Populism och extremism
- Avsaknad av en aktiv EU-debatt – en grogrund för populism? 
Maria Strömvik, statsvetare, Lunds universitet 
- Ytterkantspartiernas framgångar i Europaparlamentet 
Göran Färm, fd. europaparlamentariker (S), senior adviser 
- Extremism och extremistpartier 
Erik Brattberg, programansvarig, tankesmedjan Frivärld

15.45-16.30 Vägen framåt
- Var söka lösningarna för att värna samarbetet och de europeiska värderingarna? 
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionens representation i Sverige 
Gunilla Carlsson, fd statsråd (M) 
Cecilia Wikström, europaparlamentariker (FP) 
Mats Åberg, fd ambassadör, bl.a. vid Europarådet

16.30 Mingel med förfriskningar

FYRA SAMTAL 2015 är organiserat av
Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar